‘Wakker worden!’

Oud-campagneleider Democraten waarschuwt Obama

‘ Word wakker, jullie kunnen verliezen!’ Op 9 mei jongstleden probeerde de voormalige campagnemanager van Bill Clinton, Democratisch strateeg en politiek analist van CNN James Carville met deze boodschap president Obama en de Democratische partij wakker te schudden in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen aankomende november. Carville:  ‘Volgens de geluiden in het land gaan de Democraten makkelijk winnen, maar zie je in de rest van de wereld de zittende regeringen zomaar winnen?’

De laatste polls laten zien dat het euforiegevoel onder de Democraten op een wankel fundament rust. ‘De polls zijn niet aanmoedigend genoeg om alvast de overwinning te vieren. De laatste uitslag van de poll van het Democracy Corps laat een gelijkspel zien van 47-47 tussen Obama en Romney’, aldus Carville. Andere uitslagen laten een identiek beeld zien. Het gemiddelde van alle opiniepeilingen uitgevoerd door Real Clear Politics laten een voorsprong van 0,3% zien in het voordeel van Obama. In een peiling van USA Today/Gallup gehouden in de swing states is de voorsprong van Obama op Romney met twee procentpunten minimaal: 47% tegen 45%. Volgens Carville is dus ‘niets zeker en mogen de Democraten de overwinning niet als vanzelfsprekend beschouwen.’

Politieke obstakels
De hervorming van de Amerikaanse gezondheidszorg moest hèt grote sluitstuk van de eerste termijn van Obama worden. Het Patient Protection and Affordable Care Act, kortweg‘Obamacare’,  zou de gezondheidszorg regelen van de naar schatting 45 miljoen Amerikanen zonder enige vorm van gezondheidsverzekering.  Zoals het ernaar uitziet zal het Amerikaanse Hooggerechtshof het plan aankomende zomer op juridische en constitutionele gronden afschieten. Wat Obama’s pièce de resistance zou moeten worden, kan wel eens zijn eigen gegraven kuil worden.

Een ander obstakel zou het buitenlandse beleid kunnen zijn. Voor de officiële start van de campagne  ‘vierde’ Obama de dood van Osama Bin Laden een jaar geleden en bracht hij een bliksembezoek aan de Amerikaanse troepen in Afghanistan. Ook zorgde de campagneadvertentie over de dood van Bin Laden voor ophef in Amerika. In het spotje is te zien hoe moedig de beslissing van Obama was om Bin Laden uit te schakelen. Het sluit af met de vraag welk pad Mitt Romney had gekozen.

Volgens Julian Zelizer, professor in de geschiedenis aan Princeton University, is het teren op een vruchtbaar buitenlands beleid in de campagne risicovol: ‘Buitenlands beleid is enorm wispelturig. Nieuwe crises kunnen de politiek binnen maanden of zelfs dagen transformeren zoals de Arabische Lente aantoonde.’Daarnaast kan het ontevredenheid aanwakkeren onder de eigen bevolking.  Zelizer: ‘Het bogen op de successen van het buitenlands beleid in economische zeer slechte omstandigheden creëert een beeld dat de president geen aandacht schenkt aan de echte problemen.’ Het overkwam in 1992 George Bush senior die na de overwinning op Saddam Hoessein in de Golfoorlog politiek onverslaanbaar leek, maar toch werd geklopt door Clinton.

Iets waar James Carville alles over weet.  Carville maakte naam in het campagneteam van Clinton waar hij de functie van hoofdstrateeg bekleedde. Hij staat bekend als de uitvinder van de bekende uitspraak van Clinton: ‘It’s the economy, stupid.’ Bush senior had de economie niet adequaat aangepakt toen de Verenigde Staten tijdens zijn ambtsperiode met een recessie te maken kregen. Clinton wist op deze economische ontevredenheid in te spelen en versloeg uiteindelijk Bush senior.

Waarschuwing
Carville heeft een simpele boodschap voor alle Democraten: ‘We moeten in de aanval, het Amerikaanse volk niet van ons vervreemden, praten over de middenklasse die een hevige strijd levert om te blijven bestaan en de Republikeinen de schuld geven.’

‘Al schiet je vijf Bin Ladens dood, red je duizenden banken en honderden autobedrijven; wanneer de mensen denken dat je niks om hun levens geeft ben je binnen no time uit het Witte Huis’, waarschuwt hij. Een aspect dat Obama in zijn achterhoofd moet houden gedurende zijn Forward-campagne die hij in het weekend van 4 en 5 mei presenteerde in Columbus, Ohio. Carville hoopt op een change of attitude want ‘nothing so focuses a man's attention as the prospect of being hanged.’ Knoopt Obama deze wijsheid van de oude Clinton-strateeg in de oren, dan is de kans groot dat Mitt Romney op 6 november in de lus hangt.

CNN Elections 2012

Julian Zelizer CNN Foreign Policy


Welkom bij Maarten!

Maarten van Rossem is 's lands bekendste historicus en Amerikadeskundige. Hij is een veelgevraagd commentator op radio en tv en heeft een eigen blad: Maarten!. Verwacht diepgravende interviews, scherpe analyses en verrassende opinies.

Maak nu gratis kennis met onze journalistiek. In dit dossier hebben wij de mooiste verhalen uit ruim tien jaar Maarten! gebundeld. Lees bijvoorbeeld waarom Baudet gelijk heeft als hij zegt Fortuyns erfgenaam te zijn, wat Maarten van het Nederlandse onderwijs vindt en hoe Amerika het IS-monster gecreëerd heeft.

Wilt u de beste verhalen uit Maarten! in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan voor onze gratis nieuwsbrief.