Koen Petersen: ‘Obama heeft nog nooit een bedrijf van binnen gezien’

07-09-2012

Obama of Romney, op wie zouden Nederlandse opininiemakers stemmen? In deze aflevering antwoordt Amerika-deskundige Koen Petersen: ‘Op geen van beiden’

Swing state Nederland

door Eric Mus

Koen Petersen, Amerika-kenner en schrijver van het boek ‘Einddoel Witte Huis. Hoe de Amerikanen hun president kiezen,’ heeft herhaaldelijk betoogd dat Nederlandse media te vaak neerbuigend en partijdig berichten over Republikeinse politici. Terwijl ze de Democratische kandidaat de hemel in prijzen wordt over de Republikeinen en hun radicaal-conservatieve denkbeelden vaak lacherig gedaan. Petersen ziet liever dat men probeert te verklaren hoe het komt dat zo veel Amerikanen toch op zulke politici blijven stemmen.

Grassroots-conservatisme
‘Er bestaat een grote conservatieve onderstroom in Amerika,’ zegt Petersen. De verklaring hiervoor moet volgens hem gezocht worden in de Amerikaanse ontstaansgeschiedenis. ‘Waar conservatisme in Europa vooral onder de elites leeft, is het in de VS veel meer een grassroots-beweging. Veel Amerikanen hechten grote waarde aan de grondwet, een historisch document dat zijn oorsprong vindt in de achttiende eeuw en ontstond als een reactie tegen een almachtig Engels regime en daarom de rol van het centraal gezag zo ver mogelijk wilde beperken.’

Het conservatisme lijkt dit verkiezingsjaar de Grand Old Party sterker dan voorheen in zijn greep te houden. Petersen: ‘Het is een slingerbeweging. Zo was Barry Goldwater, de Republikeinse kandidaat in 1964, een aartsconservatief. Richard Nixon, die vier jaar later tot president werd verkozen, was veel meer een pragmatist, net als Ford, zijn opvolger. Reagan zwaaide vanaf 1980 weer in conservatieve richting.’

Obama’s zege in 2008 veroorzaakte een wereldwijde explosie van vreugde en euforie. Deelde Petersen in dit gevoel? ‘Nee, absoluut niet. Ieder weldenkend mens wist dat hij de geschepte verwachtingen nooit zou kunnen waarmaken. Hij heeft Obamacare door het congres weten te loodsen, dat is wel een ongelofelijke prestatie. Maar de zorgwet is door alle compromissen een enorm gedrocht geworden.’

Libertinisme
Romney hamert al maanden op zijn ervaring als zakenman die hem een geschiktere president zou maken in deze tijden van economische tegenslag. Een legitiem argument, aldus Petersen. ‘Beide kandidaten studeerden rechten aan Harvard, maar Romney studeerde ook cum laude af in de economie. Hij runde een groot en succesvol bedrijf. Deze achtergrond maakt hem een geschiktere kandidaat voor het presidentschap. Obama heeft nog nooit een bedrijf van binnen gezien.’

Petersen schaart zich dus niet achter de Democraten, maar ook bij de Republikeinen voelt hij zich niet thuis. ‘Ik moet van beide partijen niets hebben. Toen ik de Amerikaanse stemwijzer invulde kwam ik uit op Gary Johnson, de kandidaat van de Libertarian Party, een partij die tegen overheidsbemoeienis in de economie is, net als de Republikeinen, maar vindt dat de federale overheid zich ook op ethisch en moreel gebied op de vlakte moet houden.’

Welkom bij Maarten!

Maarten van Rossem is 's lands bekendste historicus en Amerikadeskundige. Hij is een veelgevraagd commentator op radio en tv en heeft een eigen blad: Maarten!. Verwacht diepgravende interviews, scherpe analyses en verrassende opinies.

Maak nu gratis kennis met onze journalistiek. In dit dossier hebben wij de mooiste verhalen uit ruim tien jaar Maarten! gebundeld. Lees bijvoorbeeld waarom Baudet gelijk heeft als hij zegt Fortuyns erfgenaam te zijn, wat Maarten van het Nederlandse onderwijs vindt en hoe Amerika het IS-monster gecreëerd heeft.

Wilt u de beste verhalen uit Maarten! in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan voor onze gratis nieuwsbrief.