Maarten van Rossem

Een tsunami van onwetendheid

Door Maarten van Rossem - 04-02-2011 - 57 reactiesklik om een oordeel te geven!

NRC-Handelsblad presenteerde deze week een onderzoek waaruit blijkt dat een kwart van de PVV-aanhang denkt dat Geert Wilders minister is in het kabinet-Rutte. Dat toont maar weer eens aan welke grenzeloze onkunde deze PVV-kiezers tentoon spreiden.

Het is indicatief voor een breder fenomeen, dat ik ook terugzie bij de lezingen die ik in het land geef. Op zich zijn de mensen die daarheen komen helemaal geen PVV-kiezers, eerder goedopgeleide krantenlezers. Maar als ik dan doorvraag over actuele politieke kwesties blijken ze meestal nergens iets van af te weten. Bij het thema migranten, dat nu al meer dan een decennium de publieke discussie domineert, kan niemand melden hoeveel mensen ons land binnenkomen, niemand kan vertellen wat ons de Europese Unie kost en oplevert. En niemand in de zaal weet hoeveel allochtonen of moslims Nederland telt. Evenmin weet men hoeveel inwoners de EU telt en hoe groot het percentage moslims in de Unie is.

Als je dan vervolgens kijkt op internet is het nog veel erger - ook hier soms op deze weblog. Het internet is voornamelijk een podium voor agressief en rancuneus schelden. Argumentatie doet voor de meeste schelders niets terzake. Bovendien zijn vele schelders laf, want anoniem.

En dan kom ik toch weer op Wilders en zijn PVV. Deze eenmansbeweging, is gegrondvest op een reeks van enorme leugens. Kijk naar zijn standpunten over massa-immigratie of de Europese Unie. Het is een panorama van misvattingen, waarvan de gekste natuurlijk de komende islamisering van Nederland en Europa is.

Nederland staat stijf van de geharnaste opvattingen, maar die hebben zelden een betekenisvolle relatie met de werkelijkheid.


36 Reacties op Een tsunami van onwetendheid

Johan Sloots
op 27-06-2012 om 20:12

Ik ben een beetje geschrokken van uw artikel In de nieuwste Maarten juni 2012 Met Maarten 't Hart en Midas Dekkers. Daar in wordt gesteld dat de inhoud van de bijbel wreder is dan die van de koran.
Wellicht zal dat zo zijn maar wat U in dat artikel niet vertelt is dat de de koran in veel fundamentalistische Islam landen, naar de letter wordt gepraktiseerd, zoals daar zijn stenigen van mensen, lijfstraffen stok en zweepslagen, amputaties, ophangingen, aanslagen met vele en vele doden tot gevolg, duizenden doden in de laatste 10 jaar. Zo zijn er nog veel meer barbaarse praktijken aan toe te voegen.

Willem Jansen
op 18-04-2012 om 20:12

Bent u uitgeschreven? Goddank. Je hebt geen cijfers nodig in deze. Als je om je heen kijkt zie je samenleving veranderen.
http://willemjansen.blogspot.com/2012/04/maarten-van-rossem-moet-eens-bakpoeder.html

rob
op 18-01-2012 om 20:12

Het is altijd zeer amusant u, van Rossum, op de TV te horen orakelen. Afgezien van het feit of het juist is dat de domheid van Graus te verhalen is op zijn Limburgse afkomst (DWDD), zou ik u wel eens willen horen als iemand Limburg zou vervangen door Marokko. Ik denk dat dan uw rapen gaar waren ! Overigens gebiedt de eerlijkheid dat de uitspraak van Graus redelijk suf was.
Rob Maastricht

Dirk Chardet
op 23-10-2011 om 20:12

Geachte Heer Van Rossum,

De domheid regeert, zelfs in de Tweede Kamer. Ik verbaas mij bijna dagelijks over de knullige beslissingen aldaar en het slecht geinformeerd zijn.

Verder nog graag het volgende
- ik had net als u het geluk opgevoed te worden door atheisten, weet dus dat 'Big Daddy in Heaven' niet bestaat (we maken deel uit van een unified quantum field), maar ben na 15 jaar studie tot de conclusie gekomen dat reincarnatie WEL een feit is. U was zo zeker (99,999 ... %) dat met de dood alles is afgelopen, maar de feiten zijn anders. Leest u bijv. Prof.Dr.Stevenson maar eens ;
- U bent bang ook ooit dement te worden ...... dit is TOTAAL onnodig. De ortho-moleculaire therapie biedt een uitweg : VEEL voedingssupplementen slikken. Ik ben net zo oud als u, heb geen bril meer nodig, val nog dagelijks mijn vrouw lastig en mijn geheugen is beter dan toen ik 12 was. Om 'scherp te blijven' slik ik veel vit C en vit B12. Uw (allopathische) arts zal hierover wel andere ideëen hebben, maar ook de meeste artsen zijn dombo's.

Als u mij een email adres geeft, kan ik u mij KALI YUGA REPORT sturen.

Mvrgr.,
DCH

D. Belderbos
op 17-03-2011 om 20:12

Beste Maarten,

Ik ben erg blij dat er tenminste nog een paar mensen zijn met enig zicht op de realiteit, ook al wordt je daar niet altijd vrolijk van.
Ook al wordt die treurige realiteit nog met enig gevoel humor gebracht.

En die die visie dan ook nog durven te uiten, want daar komt tegenwoordig aardig wat moed bij kijken.

Zeker als ik ook de soms wel heel merkwaardige reacties op je stukjes zie, die aan de mentale gesteldheid van de schrijvers doet twijfelen.

Terwijl je ook nog wel een soort intelligentietestje hebt laten opnemen als filter om te controleren of je niet gespamd wordt door een eng computertje...

Ga zo door, Maarten!

Siegfried Bok
op 04-03-2011 om 20:12

Geachte Heer van Rossum,
Mede gesteund door de reactie van Ben Vermeer vraag ik U wat de zin is van reacties op Uw artikelen als U mensen, die U iets vragen niet beantwoordt?
Voor mij is het haast een retorische vraag, want dit kleurt de tijdgeest ''ieder voor zich en God voor ons allen''.
Het ''klootjesvolk'' wordt - zo lijkt het - uitgenodigd om te kakelen in de idee dat het voldoening geeft voor ''een hart vol smart''.
Maar als het om serieuze zaken gaat lijken zij die kennis hebben niet thuis te zijn als het om andere visies gaat.
Mijn wetenschappelijk onderzoek -waarin ik o.a. de geschiedenis 6000 tot 8000 jaar terugliep - maakte meer dan duidelijk dat men toen al geweten moet hebben over de evolutie en de zin daarvan.
Men heeft dit in vele geschriften nagelaten, maar onze groei naar arrogantie dat wij alles kunnen beheersen heeft zulke hoge vlucht genomen dat ''het ooit gewetene als sprookjes naar het land der fabelen'' is verhuisd.
Misschien ook wilt U niet reageren, omdat ik niet reageerde op Uw stellingnames richting de PVV.
Helaas ben ik het hieromtrent ook totaal niet met U eens.
Deze beweging komt zeker niet uit de lucht vallen en heeft alles te maken met de Bijbelse voorzeggingen over de laatste en allesvernietigende oorlog tussen Oost en West, die nu - mede door de ontwikkelingen in het Midden Oosten wel angstig dichtbij komt.
Het is als de volkswijsheid ''Twee geloven op één kussen daar zit de duivel tussen''.
Ongetwijfeld weet U dat er nog een profeet opstaat: een profeet die volgens Ratzinger zéér binnenkort zal komen.
Wat zijn lot en ons noodlot zal worden schreef ik kortgeleden op een klein blogje als volgt...
http://wetenschapeindtijd.blogspot.com/2011/03/wat-is-het-lot-van-de-laatste-profeet.html
Mag ik U nogmaals vragen om een gesprek en/of een antwoord?
Zo U dit niet de moeite waard vindt zal ik moeten concluderen dat Uw geniale titel voor dit verhaal meer op U slaat dan op andermans geharnaste opvattingen.
Het spijt me.
Siegfried Bok.

Ben Vermeer
op 28-02-2011 om 20:12

Hallo Maarten,

Geef jij adhv de reacties antwoord via email, ik zie namelijk geen reacties van jou terug?

Mvg Ben

Siegfried Bok
op 27-02-2011 om 20:12

Geachte Heer van Rossum,
Ik reageer hier niet in eerste instantie op Uw PVV verhaal, maar op Uw titel "Een tsunami van onwetenheid''.
Ik reageer hier, omdat U op een of andere manier bij mij respect afdwingt en zeker met deze titel.
Tenslotte reageer ik, omdat ik U bijzonder graag zou willen ontmoeten om over de toestand in de wereld te praten.
Het klinkt misschien raar, maar mede als gevolg van mijn medisch wetenschappelijk onderzoek naar de bron van ons lijden aan ziekten en oorlogen, kwam ik dingen op het spoor die door een ''tsunamie van onwetendheid'' nergens bespreekbaar zijn en zeker niet publiekelijk: namelijk de eindtijd waarin wij leven.
Dit is dan misschien in veler ogen en misschien ook de Uwe lachwekkend, maar toch heeft dit -zoals alles - zijn tegenpool.
Het menselijk lijden heeft niet alleen zijn tegenpool, maar zelfs de evolutie is er bepaald niet voor niets geweest.
Nog gekker wordt het als ik U vertel dat dit alles al ruim 6000 jaar geleden tot in de perfectie in kaart is gebracht.
Maar laat mij eerst iets meer over mijzelf vertellen.
Ik kwam uit een artsen-geslacht.
Mijn grootvader als rector magnificus in Leiden was patholoog anatoom, hersenresearcher [de basislegger van onze artificiële denkmachine], cyberneticus en bevriend met Einstein
Mijn vader was internist en medisch directeur van een ziekenhuis in Dordrecht.
De doktersjas was mij als erflast ingegeven.
Ik ben nu 67 en terugkijkend op mijn leven heb ik misschien wel het meest bizarre leven gehad wat men zich kan voorstellen.
Ik studeerde allereerst geneeskunde en werd chirurg.
Al tijdens mijn opleiding werd ik bang: bang om verantwoordelijkheid te dragen voor anderen, omdat het vak dokteren zo puur empirisch was en de ziekte-incidence gelijke tred scheen te houden met het aantal dokters.
Zo begon ik aan een studie biologie, celbiofysiologie en evolutie-leer.
Naarmate mijn research vorderde leek het net alsof ik -zeker door mijn hoogleraren - werd gezien als een ''vreemde eend in de bijt, die niet thuis hoorde in die ''smetteloos witte doktersjas''.
Toen ik inzage kreeg over ''hoe geneest een wond'' [kon het simpeler voor een chirurg] bleken mijn collegae slechts weten te antwoorden ''dit is natuurlijk''.
Toen ik vroeg hoe cellen zich specialiseerden wist ook niemand een antwoord.
En zo raakte ik geleidelijk aan in de ban van kanker, omdat daar het omgekeerde plaatsvindt als bij zwangerschap en ...in de evolutie.
Toen ik in 1980 een wereldcongres uitschreef ''From woundhealing to cancer'' om met andere specialisten te zien verder te komen, dreigde ik uit het medisch kartel- de KNMG - te worden gezet en zelfs de Staat bemoeide zich ermee.
Dit werd nog een graadje erger toen ik een jaar later op een wereldcongres alternatieve geneeskunde een grote lezing hield ''Cancer, it's like economy''.
Ik trok mijn doktersjas uit en begon een klein praktijkje ''alternatieve geneeskunde''.
Ik noemde het zelf mijn Willie Wortel Winkeltje.
Niet lang daarna probeerde de Inspecteur Volksgezondheid mij achter de tralies te krijgen, omdat ik met lichaamseigen en lichaamsidentieke geneesmiddelen werkte die niet patenteerbaar waren en... om die redenen verboden.
Dit lukte hen niet en men nam zelfs mijn artsen/specialistenbul niet af.
Waarom niet?
Omdat ik te veel bewijzen had over hoe de medische maffia [ excusez le mot ] werkte: geldindrang en nog eens geldindrang.
Maar men bleef mij achtervolgen met o.a. AIVD en FIOD.
Onderwijl had ik door die overstap naar ''alternatief'' wel kennis gemaakt van de acupunctuurleer, die dateert uit zo'n 6000 jaar geleden. Daar stond onder andere de ziekte kanker uitvoerig in geschreven.
Maar die leer bleek onderdeel te zijn van een veel grotere doctrine: de zgn. 5 elementenleer.
En die leer vertelde ''Alle cycli voor Al wat Is zijn elkaars gelijke en alles gebeurt tezelfdertijd''.
Toen bleek mijn angstig voorgevoel voor de verkankering van de wereldeconomie wel degelijk de waarheid volledig te dekken.
Ondertussen had ik met deze methode werkend wel al gezien hoe onze erflast onze genen aantast en ons steeds onevenwichtiger maakt in... in lichaam en geest.
In 1985 stopte in met ''dokteren zonder te weten'' en trok mij terug uit de wereld.
Ik wist wat er gaande was en wilde die oeroude doctrine volledig in kaart brengen. Ik verstopte mij in de binnenlanden van Portugal om na 15 jaar weer terug te komen in het zeker weten dat wij aan het einde van de rit staan.
Maar mede door dit onderzoek wist ik ook dat de evolutie wel degelijk zin had voor kosmisch welzijn en nagelaten als ''alleen het allerkleinste [een atoom] en het allergrootste [de kosmos] hebben de weg naar onsterfelijkheid [werelds bekend als de Gouden Graal en/of de DaVinci Code] gevonden.
Op de website www.wetenschap-eindtijd.com staat hierover voldoende geschreven om een indruk te krijgen over het een en ander.
Ik zou het bijzonder op prijs stellen met U als historicus hierover te praten en eventueel publiekelijk ter discussie te stellen, want het is iets dat ons allen aangaat.
Misschien is dit alles ijdele hoop, maar niet geschoten is altijd mis.
U hebt mijn adres-gegeven.
In afwachting.
Siegfried Bok.David Heller
op 26-02-2011 om 20:12

De meeste immigranten vielen niet te emanciperen. Zoveel is duidelijk geworden. Om tot die conclusie te komen hoef je niet op de PVV te stemmen.

Echter, het idee om allochtonen onverkort niet meer toe te laten tot polderland, lijkt me niet een al te snugger idee. Het hangt er maar van af van wat voor type immigrant we nodig hebben. Het staat namelijk op gespannen voet met het door alle overheden geopperde utopische mantra dat er economische groei moet zijn 'om concurrerend te blijven'. De vraag is daarom niet 'of' we allochtonen nodig hebben, maar 'hoeveel'. De vraag is vooral een demografische vraag.

Dat Van Rossem's opmerking in zoverre hout snijdt dat de onwetendheid van meeste PVV'ers hem ontroert, is één kant van de medaille. De andere kant is, zoals "Zwier" terecht opmerkt, het gebrek aan links establishment dat duidelijke standpunten tegen die van de PVV inbrengt en hiermee als een soort 'countervailing power' het debat aangaat.

David Heller
op 25-02-2011 om 20:12

De PVV kan gezien worden een soort slap lichaampje met een groot waterhoofd, zoals de partij van wijlen Pim Fortuin dat was. In grote lijnen kan gesteld worden dat de PVV noch een echte ´Partij´ is (dit veronderstelt dat ieders mening zou tellen, en dat dit in enig stemrecht tot uiting zou komen), noch voor echte ´Vrijheid´ staat (vrijheid waarvan, of om tot Vrijheid te komen?). Dit standpunt is echter niet nieuw, evenmin als de stelling dat de PVV een one issue partij is, ´mannen van de daad´(altijd huiverig voor zijn! zo leerde Dostojevskij ons al een tijdje geleden), en gelukszoekers die niet schromen op kosten van de belastingbetaler voorstellen te doen die af en toe inconstitutioneel zijn.

Ik ben het ten dele eens met van Rossem dat de standpunten van de PVV een zwaar barok gebouw voorstellen dat gebouwd is op een fundering van stro. Het feit dat echter niemand zou weten hoeveel muzelmannen de EU zou tellen hoeft echter niet per sé in de weg te staan van een op betekenisvolle (andere) argumenten gebaseerd debat.
Dit debat is al lang niet meer een debat. De meesten van ons, PVV en andere partijen incluis, zijn gaan lijden aan de actualiteit.

Rinno Kuitert
op 25-02-2011 om 20:12

U roept als een historicus vragen op die zelfs voor een socioloog of antropoloog nauwelijks te beantwoorden zijn
1] Hoeveel mensen ons land legaal en vooral iilegaal het land binnen. Niemand weet het!
2]Wat levert de EEG op en wat kost het. Het antwoord zal varieeren met de politieke partij waar toe men behoort. Het is een open vraag of zelfs een bureaucratie daar een antwoord op kan geven. Doorgaans is ook deze gepolitiseerd
3]Niemand weet hoeveel allochtonen of moslims Nederland telt. Dit klopt indien men daarbij de illegale component betrekt die immers niet telbaar is.
4]Ook het de vraag hoe groot is het percentage moslims in de Unie met in begrip van de illegalen is niet te beantwoorden , zelfs niet door sociologen. Illegaliteit is een onmeetbaar begrip

U roept dus vragen op die U ook zelf niet kan beantwoorden!

Alwin Held
op 25-02-2011 om 20:12

Demagogen kennen we aan beide kanten. Onwetenheid is niet gebaseerd op feiten maar een staat waar in je je bevind

Nihilisme leid tot incidenten politiek en dat is wat de elite nodig heeft
Ik verwijs een ieder naar het plan om de islam actief te importeren in europa om zodoende decenia later de strijd mogeljk te maken.
Je kan niks zien en beoordelen alleen op het heden maar alles in het verleden en toekomst.
Van Rossem zelf is een gecontroleerde tegenstander want waar is de Rol van de jesuit en Paus in deze !! De ppolitiek/banken UN dienen dit instituut wat we ook wel het beest noemen. Dus niet alleen de supercomputer in brussel heet zo! Je hebt van rossem niet nodg wel je spirit

Eric Schaaper
op 25-02-2011 om 20:12

Beste Maarten,

In grote lijnen heeft u gelijk.
Ikzelf heb namelijk ook geen enkel idee om wat voor getallen het hier gaat.
Wellicht zou het handig zijn om dit er bij te zetten, als informatie voor de "onwetenden".

Pieter Smit
op 20-02-2011 om 20:12

Ik hoop dat mijn laatste betoog niet teveel afweek van het hoofdonderwerp, maar dat ik duidelijk heb kunnen maken dat het filmpje van het meisje dat werd geschopt en van haar fiets werd beroofd geen bewijs is voor vermeende islamisering, maar ons iets anders liet zien. Deze week was in Zembla een reportage te zien waarin een meisje bleek te zijn verkracht door een buurman. Het gezin dat hier slachtoffer van werd wist exact waar de man woont en er is aangifte gedaan. De politie bleek het echter veel te druk te hebben om de man op de pakken. De ouders van het meisje hebben een brief aan de burgemeester moeten schrijven om iets gedaan te krijgen. Onder zijn druk is de dader maanden later alsnog opgepakt. Zo beschouwt toch mooi nietwaar, dat de politie ondanks falende computersystemen, geldgebrek en tekort aan mensen tijd heeft vrij kunnen maken om achter de pestende Marokkaantjes aan te gaan? Verkrachters en ander gespuis pakken we dan wel een andere keer.
Maar misschien is de islamisering al zover doorgedrongen dat de politie geen tijd meer heeft om iets anders te doen dan zich met dit gevaar bezighouden? Heeft dat meisje overigens haar fiets al terug? Vroeger waren het de Duitsers heb ik me laten vertellen en nu de Marokkanen; daar gaan onze fietsen! Maar zonder gekheid; waarom moeten eigenlijk honderden bewakingscamera's worden aangebracht om het ondermijnde gevoel van veiligheid van de burger te compenseren als de politie zelfs geen tijd heeft om zaken op te lossen die ze op een presenteerblaadje worden aangeboden? Ook uit de eenvoudige zaken moet men namelijk kiezen bleek uit de reportage. Overigens, voor de politie is deze machteloosheid natuurlijk ook vreselijk. Kortom, laten we ons op realistische problemen concentreren, anders gaan we allemaal vreemde en feitelijk zinloze maatregelen nemen.

Kees Hoogzand
op 20-02-2011 om 20:12

In mijn omgeving zijn de buitenlanders hooguit in promille uit te drukken. En toch hoor ik wel mensen die met Wilders sympathiseren, onbegrijpelijk. Op de een of andere manier manifesteert die onzin zich ook nog op verjaardagen. Maarten, wil jij op mijn verjaardag komen? Ik weet dat je gek bent op taartjes, wordt voor gezorgd! Weet zeker dat jouw repliek beter werkt dan de mijne.

Nico van der Zouw
op 19-02-2011 om 20:12

Omdat ik me verbaas over de acceptatie van de PVV door media, politiek en kiezer, heb ik het verkiezingsprogramma eens nader bekeken en enkele voornemens omgedraait. Mijn omgeving schrikt hier van. En u?

https://docs.google.com/View?id=dgdg6fmq_49g8x4pngg

In ieder geval kan ik me niet voorstellen dat 25% van Nederland bewust kiest voor een aanvallende, angst zaaiende, politieke ideologie.

Met vriendelijke groet,
Nico

Maarten van Rossem
op 14-02-2011 om 20:12

Beste 'Jan Dirk', als u voortaan uw achternaam vermeldt, mag u zo kritisch zijn als u wilt. Anonieme reacties zijn laf en worden verwijderd.

Pieter Smit
op 10-02-2011 om 20:12

Wat mij stoort, is het volgende. Dit meisje inderdaad vervelend is behandeld. Maar de vraag is of een dergelijk filmpje net zoveel reacties had opgeroepen als het niet om Marokkaantjes was gegaan.(Een stel zielige pubers in mijn ogen, niets meer. Want als je uit dergelijke acties je plezier moet halen ben je er niet best aan toe.) Wat erg is, is dat er al jaren vreselijk getreiterd wordt op scholen. Vroeger ramde ik er bovenop, dat hielp, dus ik had er niet veel last van. Maar leer je hier dan niet al geweld te gebruiken om te overleven? De treiteraars zijn hier duidelijk fout en kinderen die daar de dupe van zijn zouden steun moeten krijgen. Dit Het gedrag zou flink aangepakt worden. Het is het gedrag van holenmensen dat we hebben geerfd. Maar nee, de slachtoffers moeten zich vaak maar zien te redden. Al sinds oudsher worden kinderen (en soms volwassenen ) zo tot het uiterste getergd, dat zij soms zelfs door de druk een eind aan hun leven maken (ik heb helaas geen cijfers, maar ik hoop dat dit niet onbekend klinkt). Maatschappelijk geaccepteerde ontgroeningen bestaan ook, soms met fatale afloop. Leuke voorbeelden allemaal voor de jeugd. De beschaving is soms nog ver te zoeken. Typisch is nu dat er sinds jaar en dag dus al slachtoffers zijn te betreuren door allerhande treiterij maar juist, nu dat er een filmpje is verschenen, gaat de politie optreden en de daders arresteren. Wel beste mensen, ik weet niet wat jullie vroeger dachten als er iemand klaagde dat hij elke dag werd getreiterd. Zo ziet dat er dus uit als je er beeldmateriaal bij hebt. Niet incidenteel (zoals in dit voorbeeld, hopelijk) maar op dagelijkse basis. Het lijkt nu dus logisch te veronderstellen dat we hier kwaad worden om de provocatie, maar niet echt alleen om het treiteren en het arme slachtoffer (al weten we natuurlijk niet hoe dit brave meisje zich normaal gedraagt, hoort niemand een dergelijke behandeling te krijgen). Maar laten we vaststellen dat dergelijke treiterijen en diefstal, moet worden aangepakt. Welnu, als je normaal gesproken zonder beeldmateriaal aangifte gaat doen op school of bij de politie van een dergelijk voorval, wordt er echt heel weinig mee gedaan. Jammer genoeg. En zo blijft dit gedrag in stand.

Wim van Vliet
op 10-02-2011 om 20:12

Mijn Vijand Job Cohen

Waarom ik Job Cohen als vijand beschouw kan het beste geïllustreerd worden aan de hand van het verkiezingsprogrammaIedereen telt mee, van de Partij van de Arbeid voor de kamerverkiezingen in Juni 2010. De tekst daarvan op het internet is nu wat korter dan vlak na de verkiezingen maar de essentie is grotendeels dezelfde.


Het partijprogramma bevat een hoofdstukje over instabiele regio's in de wereld. Het enige land dat met name genoemd wordt is Israel. De PvdA bepleit dat de EU contact kan onderhouden met elke Palestijnse factie die via democratische weg aan de macht komt. Dat betekent ook Hamas. Bij de verkiezingen in 2006 voor het Palestijnse Parlement won deze partij de absolute meerderheid van de zetels. Zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie beschouwen deze propagandisten van massamoord op Joden terecht als terroristen.

Het Hamas Handvest drukt de genocidale houding jegens Joden in Artikel 7 uit: Hamas verlangt ernaar Allahs belofte ten uitvoer te brengen, hoeveel tijd dat ook kost. De profeet, gebed en vrede zij met hem, heeft gezegd: Die tijd zal niet komen voordat moslims strijden tegen de Joden (en hen doden); voordat de Joden zich verschuilen achter rotsen en bomen, die roepen zullen: O, moslim! Er verschuilt zich een Jood achter mij, kom en dood hem!

Naast deze oproep tot massamoord van Joden bevat het Handvest van Hamas ook vele
andere antisemitische teksten, ondere andere gebaseerd op de vervalste protocollen van de Wijzen van Zion. De Partij van de Arbeid, onder leiderschap van Job Cohen wil deze democratisch aan de macht gekomen Palestijnse propagandisten van Jodenmoord door de EU laten legitimeren. Dit is een typisch voorbeeld van het verval van de Nederlandse sociaaldemocratie. Een ander voorbeeld van verval is dat sommige Nederlandse Joden het onfatsoenlijk vinden dat ik de leider van de partij die de interessen van propagandisten van Jodenmoord bevordert mijn vijand noem.

In Iedereen telt mee wordt het moorddadige Handvest van Hamas verzwegen. Geen woord ook over het feit dat meer dan de helft van de Palestijnen de (moorddadige) visie op de wereld van Osama bin Laden deelt. Dat blijkt uit de bevindingen in 2009 van het prominente Pew Research Instituut uit Philadelphia. Niets ook over het veelvuldig publiekelijk prijzen van terroristen die Israelische burgers vermoorden door de zogenaamd gematigde Palestijnse Authoriteit. Voor Cohens partij is al deze moordzucht en moordverheerlijking kennelijk te onbelangrijk om te vermelden.

Het programma van de PvdA past nog een andere beproefde anti-Israelische techniek toe: de nadruk leggen op het Palestijns-Israelische conflict terwijl veel grotere problemen die enorme instabiliteit in de wereld veroorzaken niet vermeld worden. De dreiging die uitgaat van het atoomprogramma van Iran, een andere propagandist van genocide op Joden, wordt verzwegen in Iedereen telt mee. Ook Saoedie-Arabië heeft de Amerikanen gevraagd de Iraanse kerninstallaties te vernietigen. Abu Dhabi en Bahrein hebben soortgelijke verzoeken gedaan. Iran komt in het verkiezingsprogramma van de PvdA echter niet voor.

De verkiezingen voor de Tweede Kamer werden vervroegd omdat de PvdA- ministers het kabinet verlieten aangezien ze de Nederlandse militaire missie in Afghanistan niet wilden prolongeren. De oorlog in Afghanistan draagt substantieel bij aan de instabiliteit in de wereld. Ook de naam van dit land zal men tevergeefs in Iedereen telt mee zoeken.

Het mogelijk uiteenvallen van de kernmacht Pakistan baart de regeringen van de Verenigde Staten, andere westerse landen, alsmede die van Rusland en China grote zorgen. Ook Pakistan is afwezig in Iedereen telt mee. Wederzijdse moordaanslagen tussen Shiieten en Sunnis, de massale onderdrukking, verdrijving en het af en toe doden van Christenen in de moslimwereld zijn ook niet het vermelden waard voor de PvdA.

In een steeds onzekerder wordende wereld, is het van groot belang zo veel mogelijk van dit soort zwaar discriminatoire houdingen te documenteren. Als men in Nederland het legitimeren van potentiële jodenmoordenaars door de PvdA en anderen geregeld aan de kaak gesteld had was het niet nodig geweest dat iemand die in Israel woont dit doet.

Chris van Dijk
op 09-02-2011 om 20:12


Hoewel ik het 98% van de tijd eens ben met Maarten (100% lijkt me ook vreemd overigens), is het ook zo die 2 % die me toch doet herinneren aan mijn schooltijd, ben nu 32 dus het is nog niet zo heel erg lang geleden. Zonder het nou allemaal over een kam te scheren, of enorm negatief te laten klinken kan ik toch uit eigen ervaring zeggen dat ik nou niet echt gecharmeerd ben van de groep in kwestie.
Ik heb toevallig ook in Gouda op school gezeten, en er is inderdaad een probleem daar. Het vreemde is dat het gemeentelijke apparaat en burgers er zelf niet in zijn geslaagd hun probleem op te lossen.
En dit speelt toch al zon 15 a 20 jaar. Ik denk dat het voor een ieder zowiezo een goede zaak om zich normal te gedragen, en wil het woord Intergreren niet eens gebruiken. Zal mij toch een worst wezen of ze geen varkens lusten, net zo zeer dat het me niks kan schelen dat boer zoekt vrouw bestaat. Net als in elk ander land waar je je bevind er zijn regels en houd je dr aan punt. Ik woon inmiddelseen aantal jaar in Curacao, en had een discussie hierover met een collega een jaartje of 3 geleden, die vertelde me, toen ik naar Nederland ging studeren wilde ik helemaal niet op een kluitje zitten met allemaal andere antilianen, dus die heeft ergens in een dorpje een huis gehuurd, zo kan het ook ipv in Rotterdam op elkaars lip zitten. Nog even een opmerking @ Rob de Waal, mee eens dat ouders in zo een geval te kort schieten, van welk kom-af dan ook.
Het verschil denk ik is wel met marocaanse of Turkse ouders bijvoorbeeld (waren vroeger de molukkers), vaak staan de ouders iets verder van de maatschappij dan de kinderen, wat niet wil zeggen dat de ouders geen eigen normen, waarden en regels hebben. Ik ben er van overtuigd dat die zelfs met zeer strafe hand thuis worden gehanteerd. Wil ook helemaal niks goedpraaten van het gedrag van die relschoppers, maar zo tussen die twee wereldjes leven lijkt me op zijn minst verwarrend. Wellicht kan je ze daar helpen, ipv uitkotsen, als je dan echt niet wilt ja dan houd het ook op natuurlijk.
Maar in mijn optiek heb je niet iemand nodig zoals meneer Wilders die alles zo enorm overdrijft en generaliseerd, gelukkig is iedereen verschillend.
Maar zijn focus is puur en alleen gericht op de Islam en de Koran, die alleen maar moord zuchtige personen zou voortbrengen??. PFFF alsof de kruistochten destijds zo vrede lievend waren, of de
vikingen zo aardig, niet zo naief zijn om te denken dat je beter bent dan je zogenaamde tegenstander zou ik zeggen. Oh en@ccmjehee het is Maarten van Rossem met een e .

Brenda van der Veer
op 09-02-2011 om 20:12

Zo gaat dat dus. Iemand roept dat 'zij' telkens weer 'onze' dochters voor hoeren uitmaken en jij blaat dat na. Wat maakt jouw gebrek aan kennis uit als je in staat bent om alle hapklare spreuken na te praten? Niets!

Iedereen conformeert zich met de populaire stellingen van de groep waarbij zij willen horen. De waan van identiteit gaat boven kennis. Rechts doet het. Links doet het. Atheïsten doen het. En ik doe het ook. Zoals jij dat doet.

Het is alleen zo jammer dat we ons een slachtofferrol aanmeten als iemand onze stellingen tegen spreekt en daardoor agressief worden. Alsof al die spreuken ook maar iets voorstellen.

Wim Robbers
op 09-02-2011 om 20:12

Beste Rob,

Weer een bozige reactie (of dezelfde).
En dat is misschein wel wat ik bedoel. Laat het duidelijk zijn dat niemand, ook ik niet, vind dat we zaken moeten tolereren zoals in sommige wijken plaatsvinden. En nee ik woon niet in zo'n wijk en jij denk ik ook niet. Maar laten we niet doen of er een soort oorlog is in Nederland en iedere dag maar de zaken onder een vergrootglas leggen, dat doen de nieuwe media al (telegraaf.nl) enzo is dhr Wilders groot geworden. Ja zaken moeten beter en anders maar dit zal over 300 jaar ook nog steeds zo zijn. Iedergeval "weg met de Islam" blijven roepen is niet de opslossing van de huidige gevoelens het versterkt die gevoelens allen.

Met vriendelijke groet
Wim

Rob de Waal
op 08-02-2011 om 20:12

Excuses voor de dubbele post, na de 1e post kreeg ik een foutmelding terug.

Rob de Waal
op 08-02-2011 om 20:12

En u, u bent zelf geen haar beter. Kwestie van pot verwijt de ketel. Mensen die niet in uw straatje denken deugen bij voorbaat al niet. Hoe arrogant kun je zijn. Denkt u nou werkelijk dat het grootste deel van die 1,5 miljoen PVV stemmers hoopt op een PVV die het alleen voor het zeggen heeft? Nee, maar die willen wel de rem gooien op het vertroetelen en nuanceren van vooral de PvdA, GL en D66 . En over leugens gesproken, uw Grote Verlosser Cohen kan er ook wat van. Voorlopig heeft het huidige kabinet tot nu toe al meer klaar gemaakt dan dat vorige clubje goedpraters zonder ruggengraat. Die hadden eerst 100 dagen nodig om "het land in te gaan". Dus niks loze beloftes. Als u het allemaal zo goed weet te nuanceren, net als ene Pieter Smit hier, moet u de ballen hebben om eens op een avond door de beruchte wijken in Gouda lopen. Maar als u er zelf geen last van hebt, bestaat het natuurlijk ook niet. En Pieter, wie aandacht vraagt, krijgt ook aandacht. En nee hoor, dit soort incidenten heeft niets met Islamisering te maken. Behalve dan dat westerse vrouwen in hun ogen toch maar hoeren zijn, die ze maar al te graag onder handen nemen. Het zal je dochter maar zijn, die door deze "zielige slachtoffertjes van de harde maatschappij" onder handen wordt genomen, net als dat meisje van 13 die afgelopen week het ziekenhuis in werd gebeukt vanwege een foto op twitter. Nee, heeft echt niets met Islamisering te maken. Wordt wakker man. En natuurlijk heb je ook etters tussen de witte kindertjes, en daar moet ook harder tegen opgetreden worden. Blijkbaar schieten de ouders hier tekort, dus stop ze maar verplicht in een heropvoedingskamp.

Rob de Waal
op 08-02-2011 om 20:12

En u, u bent zelf geen haar beter. Kwestie van pot verwijt de ketel. Mensen die niet in uw straatje denken deugen bij voorbaat al niet. Hoe arrogant kun je zijn. Denkt u nou werkelijk dat het grootste deel van die 1,5 miljoen PVV stemmers hoopt op een PVV die het alleen voor het zeggen heeft? Nee, maar die willen wel de rem gooien op het vertroetelen en nuanceren van vooral de PvdA, GL en D66 . En over leugens gesproken, uw Grote Verlosser Cohen kan er ook wat van. Voorlopig heeft het huidige kabinet tot nu toe al meer klaar gemaakt dan dat vorige clubje goedpraters zonder ruggengraat. Die hadden eerst 100 dagen nodig om "het land in te gaan". Dus niks loze beloftes. Als u het allemaal zo goed weet te nuanceren, net als ene Pieter Smit hier, moet u de ballen hebben om eens op een avond door de beruchte wijken in Gouda lopen. Maar als u er zelf geen last van hebt, bestaat het natuurlijk ook niet. En Pieter, wie aandacht vraagt, krijgt ook aandacht. En nee hoor, dit soort incidenten heeft niets met Islamisering te maken. Behalve dan dat westerse vrouwen in hun ogen toch maar hoeren zijn, die ze maar al te graag onder handen nemen. Het zal je dochter maar zijn, die door deze "zielige slachtoffertjes van de harde maatschappij" onder handen wordt genomen, net als dat meisje van 13 die afgelopen week het ziekenhuis in werd gebeukt vanwege een foto op twitter. Nee, heeft echt niets met Islamisering te maken. Wordt wakker man. En natuurlijk heb je ook etters tussen de witte kindertjes, en daar moet ook harder tegen opgetreden worden. Blijkbaar schieten de ouders hier tekort, dus stop ze maar verplicht in een heropvoedingskamp.

Wim Robbers
op 08-02-2011 om 20:12

@ Mike,

je voelt je erg aangevallen door het stuk en iedere reactie. je vind dat je je moet verdedigen. Laat iedereen toch - jij hebt ook geen constuctieve mening en je bent VVD-liberaal, so what??

Mike Kepel
op 08-02-2011 om 20:12

@Rein Hoogstra
Ontzettend goede reactie Rein. Hier kunnen we echt wat mee. Ook zo constructief. Je legt namelijk precies uit wat je een beetje sneu vindt. Ook mijn mond is nu gesnoerd..

'Wees blij dat Maarten je noemt in zijn blog'
Ik vind mijn naam nergens terug in de blog, dus ik neem aan dat mijn mening voor jou betekent dat ik PVV-aanhanger ben. Dat is pas sneu, zo'n makkelijke implicatie. Ik ben VVD-liberaal, in tegenstelling tot jouw reactie: marginaal.

Rein Hoogstra
op 07-02-2011 om 20:12

@ Mike Kepel,

Een beetje sneu je reactie. Wees blij dat Maarten je noemt in zijn blog

Pieter Smit
op 06-02-2011 om 20:12

Een filmpje! Dat is pas een bewijs voor wat er gaande is? Als een filmpje van treiterende Marrokkaanse jeugd als voorbeeld kan gelden voor de dreigende Islamisering, kan elk filmpje van een neerstortend vliegtuig net zo goed gebruikt worden als bewijs voor een complot van buitenaardse wezens tegen de mensheid.
Witte kindertjes kunnen net zo wreed zijn, al krijgt het dan kwalijk genoeg minder aandacht. Met Islamisering heeft dit niets te maken.

Mike Kepel
op 05-02-2011 om 20:12

@Daniel Terwiel
Uit uw aanhef begrijp ik dat u de achternaam van Van Rossem het belangrijkst vindt (?)
Omdat de heer Jan dit verkeerd geschreven heeft, wordt hij gelijk monddood gemaakt door u. Tja, daar heeft u hem.. Nu is de mond gesnoerd, nu is Jan gevloerd.

Ironie ten top; uw reactie bewijst alleen maar dat u in de ogen van uw goeroe eigenlijk een 'non-intellectueel' bent, omdat u de inhoud niet begrijpt van de reactie van de heer Jan.
Zo moeilijk is het toch niet?

Mike Kepel
op 05-02-2011 om 20:12

Hm, Maarten 'rechts-basher' van Rossem weer aan het woord. Zo vermoeiend die man. Alles wat maar riekt naar vermeende agressie, onkunde, non-intellect, of eigenlijk alles wat niet in het hoogdravende straatje past van de heer van Rossem, kan toegeschreven worden tot het PVV electoraat.
Als je maar lang genoeg je 'fatsoenlijke' oogkleppen ophoudt, dan zie je inderdaad niet dat er toch wel heel veel immigranten Nederland als economische thuishaven zien, terwijl het hart en ziel nog in het vaderland is. Ook zul je dan niet willen zien dat het meeste gescheld en geweld wordt voortgebracht uit links-ideologische overtuigingen. Immers, het gelijk is aan de kant van de 'progressieve intellectueel' en het doel heiligt dan alle middelen. Kom ik gelijk op de vraag waarom links zich zo graag progressief noemt, is er enige mate van progressie te bespeuren dan?
Daarom, leeft van Rossem mijns inziens op zijn eigen roze wolkje, hoog boven de plebs. Zijn partijbelangers Cohen, Pechthold of Sap in zijn ogen de verlosser? Die staan helemaal ver weg van een betekenisvolle relatie met de werkelijkheid.

Daniël Terwiel
op 04-02-2011 om 20:12

Uiterst merkwaardig dat Jan ten eerste de naam van Maarten niet eens goed weet te spellen, terwijl die gewoon bovenaan de pagina staat.
Ten tweede stelt hij dat Maarten fan is van de Donald Duck, terwijl dit ook niet geheel juist is. Hij is alleen fan van de verhalen van Carl Barks.
Vervolgens komt hij met eens vergelijking waar hijzelf alleen wijs uit kan.

Met zijn commentaar bevestigt Jan maar weer precies wat de heer Van Rossem zegt.

PeterNdeVries
op 04-02-2011 om 20:12

De gemiddelde Nederlander neemt het woord verslaggever letterlijk. en vormt een menig op basis van wat de journalisten schrijven en verkondigen. Deze beroepsgroep is echter het "verslag doen" voorbij, en máákt liever nieuws. De toelatingseisen van de scholen voor de journalistiek maken instroom voor diezélfde gemiddelde Nederlander mogelijk. Iedereen kan aanvoelen dat de optelsom van dit alles collectief onbenul van feitenkennis als uitkomst geeft.

Daan Oudbier
op 04-02-2011 om 20:12

Des te meer reden om niet te bezuinigen in het (hoger) onderwijs. Maar juist langer studeren (en dan bedoel ik dus ook studeren) en een tweede opleiding te stimuleren als overheid.

Mvg,
Daan

Jean-Pierre Randazzo
op 04-02-2011 om 20:12

Beste Maarten,

Dit fenomeen doet zich op veel breder vlak voor en niet alleen bij PVV-ers. Hoewel zij v.w.b. onwetendheid de twijfelachtige eer hebben bovenaan te staan.

De gemiddelde Nederlander baseert zijn/haar mening vrnl. op basis van de dagbladen, P & W, DWDD en het NOS journaal. Of het nu gaat over immigranten, Afghanistan of Global Warming. Weinigen gaan op onderzoek naar de feiten. Geen tijd voor. Stel je voor dat we "Boer zoekt vrouw" missen?

Met als gevolg dat we terecht zijn gekomen in een meningen-cratie. Niet meer gebaseerd op de werkelijkheid maar gestuurd door een relatief kleine groep van belanghebbenden Vrnl. onze dames en heren politici, corporaties en banken.

Met vriendelijke groet,

Jean-Pierre Randazzo

Rutger Coucke
op 04-02-2011 om 20:12

Geachte meneer van Rossum,
Hoeveel moslims zijn er dan in Nederland?
Na een beetje om mij heen vragen blijkt dat veel mensen als kerkelijk staan ingeschreven, maar dat helemaal niet zijn. Kerken doen zo moeilijk over uitschrijven dat veel mensen het opgeven. Het zou mij niet verbazen als een dergelijke figuur zich ook voordoet bij de moslims in ons land.

Met vriendelijk groet,
Rutger Coucke

Reageren

Inloggen


Registreren
Wachtwoord vergeten
Wachwoord vergeten
Inloggen
Maarten van Rossem
Woonplaats: Utrecht
Beroep: historicus
Blogs: 28
Ik stel uw reactie op prijs, maar alleen onder vermelding van uw VOOR- EN ACHTERNAAM.  Reacties onder pseudoniem of voornaam worden verwijderd.
Laatste reacties
Maarten van Rossem
9/11 tien jaar later
En zo is het! door Marijke
Maarten van Rossem
Waarom politici weifelen om de crisis te beteugelen
Kennelijk bevalt de democratie u niet als die niet in uw... door Koos bakker
Maarten van Rossem
Gebroken belofte
'Waarom moet het kabinet alle bezuinigingen direct in de... door Michiel van der Werff
Maarten van Rossem
Osama bin Laden, symbool van wat eens was
Over Amerikaanse incompetentie gesproken: Hele... door Richard van Caem
Maarten van Rossem
De wezelachtige collaboratie van VVD en CDA
Prima stuk, ben ik het mee eens. Maar wat onbesproken... door Alex Mulder
Archief
2011 (13)
2010 (15)
t/m van 1
Klik hier voor het Thuiswinkelcertificaat