Maarten van Rossem

Gebroken belofte

Door Maarten van Rossem - 16-06-2011 - 34 reactiesklik om een oordeel te geven!

Nu het kabinet de ene na de andere bezuiniging aankondigt, wordt het eens tijd nader in te gaan op de aard en noodzaak hiervan. Om met dat laatste te beginnen: het is toch merkwaardig dat er in Nederland geen discussie is gevoerd over de noodzaak en de wijze in tijd van de bezuinigingen.

Laten we wel zijn. Het herstel van de economie verloopt sneller dan verwacht. Ik begreep dan ook niet de toon van De Nederlandsche Bank, die deze week zei dat we ondanks beter dan verwachte groeicijfers ons niet rijk moeten rekenen - daarbij onder meer wijzend op de Griekse crisis, als zou onze groei van 2,2 procent dit jaar zwak zijn.

Eerder dit jaar verscheen een rapport van het Internationaal Monetair Fonds over de Nederlandse economie, dat weinig aandacht heeft gekregen in de Nederlandse media. Dit orgaan stelt dat de aanstaande bezuinigingen van dit kabinet in deze omvang niet verstandig zijn, schadelijk wellicht, met het oog op het herstel van de economie. Waarom moet het kabinet alle bezuinigingen direct in de eerste twee jaar inboeken en niet uitgesmeerd over een hele kabinetsperiode? Frappant was ook een bericht in NRC Handelsblad, dat zegt dat zelfs als we niks doen, het begrotingstekort van Nederland volgend jaar alweer onder de 3 procent zakt, conform de eisen van Brussel. Dus nogmaals: waarom deze bezuinigingen en in zo'n ongekende vaart?

Dat brengt me op de bezuinigingen zelf. Misschien zijn sommige besparingen nuttig, maar het verbaast me dat ze altijd aan het publiek verkocht worden als objectief noodzakelijk en effectief. Als er een ding over bezuinigingen te zeggen valt, is dat het vooral politieke keuzes zijn. Daar is niks objectiefs aan. De bezuinigingen die werkelijk noodzakelijk zouden zijn, houdt dit kabinet buiten  beschouwing. We blijven dus met de hypotheekrenteaftrek zitten en krijgen nog steeds de JSF. Door alleen al af te zien van de twee testtoestellen, waar we toch niets aan hebben, zouden de bezuinigingen in de cultuursector kunnen worden voorkomen.

De aard van de bezuinigingen is niet verstandig en zelfs raadselachtig. De kosten van de kredietcrisis worden niet verhaald op de sterkste, maar op de allerzwakste schouders. En dan begin ik  nog maar niet over Mark Rutte en zijn belofte tijdens de campagne in 2010 om niets te veranderen aan het persoongebonden budget in de zorg (pgb). Werkelijk leugenachtig.

28 Reacties op Gebroken belofte

Antoinette Ransijn
op 18-11-2012 om 09:00

Dat vraag ik me ook steeds af: moet er wel bezuinigd worden? In het verleden hebben we wel meer bangmakerij meegemaakt. Volgens mij betalen wij via Griekenland die bank Goldman Sachs, degenen die het trucje hebben bedacht om de Griekse schuld te verdoezelen. Zouden de gewone Grieken wel weten hoe ze in de problemen zijn geraakt? Ik heb het idee van niet. Dat is volgens mij ook het geval met andere Europeanen, je leest er niets over in de kranten.
Toezicht op de op zijn minst onethisch te noemen handelwijze van die bank en de Griekse regering krijgt Europa niet voor elkaar, erop letten of de komkommers niet krom zijn is natuurlijk niet zo moeilijk. Ze kosten een hoop maar presteren een beetje. Ze zoudern voor elke onbenullige maatregel een flinke boete moeten krijgen, dat zou pas zoden aan de dijk zetten wat betreft bezuinigingen.

Herbert Rutgers
op 02-12-2011 om 09:00

Wel een beetje laat met mijn reactie, maar ik kan het niet laten....
De laatste zeven jaar heb ik een verdeelpunt van de voedselbank in Eindhoven mogen co-ordineren. Eindhoven is toch een rijke stad met veel intelligentia?
Toch was dit de plaats waar ik geleerd heb wat armoede is. Het heeft handen en voeten gekregen. Voor die tijd was het verbalisme van een ver van mijn bed show. Ik ga er hier geen uiteenzetting over geven omdat je er minstens een boek voor nodig hebt om het echt inzichtelijk te maken.
Een ding staat voor mij vast: ALLE leidinggevende politici zouden verplicht moeten worden om anderhalf- twee uur in de week op een verdeelpunt van een voedselbank te werken. Na een jaartje of twee zouden ze niet zo veel onzin meer uitkramen over 'mensen die niet willen werken' etc. Daar kun je leren wat lijden (met een lange ij) is!

Pieter Smit
op 30-07-2011 om 09:00

Ik kan er niets aan doen mij af te vragen hoeveel van de mensen die problemen (gaan) ondervinden, door de soms spastische maatregelen van dit kabinet, zelf op een van deze partijen hebben gestemd?
Overigens vind ik, dat als je iemand zo'n beetje als een halve zool beschouwd (dat schijnt ook een modeverschijnsel te zijn), je op z'n minst zijn naam goed moet spellen, voorbeeldje staat bovenaan de blog.

Gerard de Bruin
op 26-07-2011 om 09:00

Wat me een beetje verbaast in deze bijdrage van de doorgaans scherpe en attente Van Rossum is dat hij het ideologische (idealistische?) aspect van de gekozen bezuinigingen over het hoofd ziet. Er is niets 'raadselachtigs' aan de gemaakte keuze als je je voor ogen houdt dat kennelijk gekozen is voor een gemarginaliseerde staat. Het programma (althans in de gekozen uitvoering) is dan ook eerder libertair dan liberaal.

Wij koersen, als deze club een langer leven beschoren is dan één kabinet af op een nachtwakerstaat. Zo een waar het licht alleen brandt in die straten die het kunnen of willen betalen. Er wordt -als aanloop?- nadrukkelijk gekozen voor de bezitters (zie het niet durven kiezen voor afschaffen van de 'villatax'). Als je niets hebt heb je het kennelijk ook niet verdiend. Hier geven steile Calvinisten en Libertairen elkaar een warme hand.
Ziek? Zoek het zelf maar uit, je kunt je immers verzekeren? Enzovoort. Sociale Zekerheid? Maakt de mens slap en afhankelijk: leer maar voor jezelf zorgen (weet u nog, dat gehamer op 'eigen verantwoordelijkheid' van Balkenende c.s.?). Zo beschouwd is dit beleid al sinds Balkenende I aan de gang, het vorige kabinet was even een pauze.
Zie ook het aardige stukje hierover van Rutger Claassen in Filosofie Magazine, jaargang 12, nummer 9, november 2003 (reclame voor een ander blad, mag wel toch?)

Dovani Bodegraven
op 03-07-2011 om 09:00

Ik ben maar een arme, oudere vrouw, levend van de moderne aflaat.Is dat MIJN schuld? Welnee! Ik ben door het leven lamgeslagen en opzijgezet...en niet anders! Ik zie Rutte lachen, terwijl BIJ MIJ het lachen lang geleden is vergaan, ja! U denkt misschien, meneer v. Rossem, wat heeft dit nou met bovenstaand artikel te maken? Nou, ik ben een praktijk geval.Maar MIJ word niks gevraagd, evengoed! Meneer Rutte is welkom om een kijkje te nemen in mijn armoedige stulpje...er is NIETS van waarde te bekennen hoor, vrees niet! En nou vráág ik u...valt er bij mensen als ik nog wat te bezuinigen??? Nou ? Maand in, maand uit hetzelfde gelazer...ik heb nog T W E E weken te gaan maar de pin automaat zegt onbarmhartig; ' Saldo Ontoereikend' ...en wat dan? Zég het me maar...want ik ben vaak de wanhoop nabij.Uiteraard heb ik wat handeltjes lopen om marktplaats maar dat mag geen naam hebben...

Gelukkig kan ik door mijn sociale instelling, bij deze wat lenen en bij een ander mee- eten.Er is volop begrip voor mun situatie, daar ligt het niet aan, maar iedereen zit in dezelfde schuit en er valt nergens wat te halen.

Ik bid ondertussen maar dat mij ook ooit zo een royaal 2e kamerlid salaris ten deel valt...ik wil mijn vuist heffen voor allen die net zo leven als ik...maar wie zal naar me luisteren?

Ik bedoel maar...doe bij de uitzichtlozen het licht maar uit...kan het wat schele!

Maarten van Rossem
op 01-07-2011 om 09:00

Even een berichtje van de moderator:

Als uw reactie is verwijderd, dan heeft dat niets met de inhoud te maken. U heeft dan niet uw volledig voor- en achternaam vermeld. Op verzoek van Maarten van Rossem houden we daar streng de hand aan.

Frank Tempelman
op 30-06-2011 om 09:00

Beste Jan,

Dat Nederlandse politici in de politiek gaan ten behoeve van hun carrière is grotendeels populistische onzin van het niveau 'die zakkenvullers in Den Haag'.

Verder bepaalt de EU niet de omvang van onze bezuinigingen noch de aard ervan, noch de aanschaf van (militaire) middelen. En ook al is de EU niet op en top democratisch (onder meer omdat we hier zo stom waren tegen die grondwet te stemmen), ze is evenmin geheel ondemocratisch. Dat de EU de naam heeft gekregen grote delen van het beleid in Nederland te bepalen is voornamelijk te wijten aan de Nederlandse politici die de EU vaak als excuus gebruiken en de zwartepiet toespelen als er iets impopulairs gedaan moet worden.

Ten derde: als bijvoorbeeld het IMF hier de dienst uit zou maken, dan is het maar merkwaardig dat datzelfde IMF van mening is dat de bezuinigingen in Nederland hooguit budgetaire verschuivingen zijn, en dat er eigenlijk structurele hervormingen, bijvoorbeeld betreffende de hypotheekrenteaftrek, zouden moeten wordne ingezet. Iets wat ons huidige, van enige lange-termijnvisie gespeende kabinet ten enen male nalaat.

Paul Reus
op 21-06-2011 om 09:00

Mij trof het artikel in de NRC "Dit kapitalisme is gedoemd te mislukken" van 18-19 juni, waarin Paul Jorion uiteenzet waarom het kapitalisme spaak loopt. Het bevat niet direct een puur economische bewijsvoering voor deze stelling, maar ik zie toch overeenkomsten met Marx die ook een verdergaande verrijking van een steeds kleinere groep lieden en verdergaande verarming (lees meer schulden) van een steeds grotere groep mensen voorzag. Dat gaat een keer onherroepelijk fout. Ik begrijp de linkse oppositie dan ook niet die dit gegeven niet aangrijpen om de kiezers te mobiliseren. Waar blijft de duiding van de oppositie?
Neem Griekenland. Snapt an niemand dat Nederlandse banken steenrijk zijn geworden van de hoge rente van de leningen die aan de Griekenijn "gegund"?
Ik snap nu ook het pleidooi van "Europa spijtoptant" en ex-collega Arend Jan Boekstijn in dezelfde krant. Hij wil nu plotsklaps . wel een Europese politieke federatie. Hiermee kun je de belastingbetalers, lees de werkenden, de banken nog beter laten subsidiëren!!

Jan Meerkes
op 21-06-2011 om 09:00

Met excuses voor wat taalfouten in mijn vorige post wat achtergrond:

BIS: THE MOST POWERFUL BANK YOU'VE NEVER HEARD OF
http://forpressfound.livejournal.com/38790.html

Jan Meerkes
op 21-06-2011 om 09:00

Beste Maarten,

Je betoog gaat uit van de aanname dat een politicus zelfstandig beslissingen kan nemen zoals bezuinigen (de bailouts) en investeren (JSF, wegen).

Hierbij ga op een opmerkelijke manier voorbij aan enkele cruciale feiten:
- Nederlandse politici worden vooral gedreven door de ambities na de politiek
- Niet nederland maar de ondemocratische EU bepaalt grote delen van het beleid
- Nederland is inmiddels 'verkocht' aan de ECB, IMF en BIS (in volgorde van belang) ofwel aan privéondernemingen die hele andere belangen hebben dan het Nederlandse volk/vee en die de crisis mogelijk hebben gemaakt.

Ik kan me niet voorstellen dat je dit niet weet. Maar ja, als je de werkelijke machtstructuren die de 'onbegrijpelijke' beslissingen veel beter verklaren gaat addresseren is het gebeurt met je TV-optredens en media aandacht en wordt je als gek versleten.

Nu houdt je de mensen voor de gek. Wat is erger?
Magreth Rozenveld
op 20-06-2011 om 09:00

Beste meneer van Rossem,
Op face-book van Per Salo zijn diverese mensen bezig om bekende Nederlanders aanstaande donderdag te laten spreken in de hoop dat het kabinet luisterd.
Erica Terpsta wil niet, Linda de Mol ook al niet....
Er is een Partij voor de Dieren maar wie wil de mensen met een beperking vertegenwoordigen.

Zou u kans zien om te komen spreken?
Met vriendelijke groet,
Vera, Daan en Magreth

lisseth van bebber
op 20-06-2011 om 09:00

Beste Maarten,

Gelukkig dat een bekende nederlander wel inziet dat dit zo niet kan. Hopelijk bent u er ook bij a.s. 23 juni in Den Haag. Papier is natuurlijk geduldig om te schrijven, net zo een computer vandaar echt de vraag om het nu lijfelijk te laten voelen aan ons die zo zwaar gedupeerd dreigen te worden.

Heel erg bedankt!!!!!

Groet Lisseth

annette langenberg
op 20-06-2011 om 09:00

Geachte heer van Rossum,

Wij, 535 chronisch zieken en gehandicapten op de facebook pagina van Per Saldo( www.pgb.nl), proberen al enige tijd voor en namens 130.000 PGB-ers, al het mogelijke te doen en ideeën te ontwikkelen om zo het Kabinet Rutte te overtuigen om te stoppen zich te vergrijpen aan de zwaksten . Het zijn niet alleen de PGB-ers die op een onmenselijke manier weggezet worden, maar ook de families en/of de mensen die hulpverlener zijn. Wij dreigen op een onrechtvaardige manier de prijs te moeten betalen van wat men de kredietcrisis noemt. Dat was niet onze schuld! Waarom moeten wij dan de hoogste prijs betalen en zo de zorg die wij zo nodig hebben kwijtraken! Wij zoeken hulp bij u, omdat wij van mening zijn, dat u degene bent die onze "mond" harder kan laten klinken dan wij zelf kunnen. Er is een grote groep chronisch zieken en gehandicapten die lichamelijk en/of geestelijk niet instaat is lijfelijk aanwezig te zijn. Juist ook voor die "onzichtbare groep", verzoek ik u vriendelijk om in overweging te nemen voor ons op te komen en aanstaande donderdag 23 juni 2011 op het Plein in Den Haag aanwezig te zijn namens ons allen.

Met vriendelijke groeten,
Annette Langenberg

Esther de Boer
op 19-06-2011 om 09:00

Meneer van Rossem, Maarten...

De leugenachtigheid en het totale ontbreken van noodzaak van de maatregelen die het kabinet wil nemen tav. het PGB zijn ook u, gelukkig, niet ontgaan.

Als PGB-houder en als moeder van een PGB-houdertje, wil ik u vragen om ons, als gehele groep van PGB-houders, te ondersteunen in ons verzet en het uitspreken van onze zorgen.

Velen van ons zijn door hun gezondheidstoestand niet in staat om hun eigen stem luid en duidelijk te laten klinken, hun eigen gezicht letterlijk te laten zien, bijvoorbeeld op de manisfestatie op 23 juni, georganiseerd door Per Saldo (www.pgb.nl).
Ik wil u vragen of u uw stem wilt laten horen, uw gezicht wilt laten zien, voor een ieder van ons die daartoe niet in staat is.
Misschien kunt u spreken op de 23 ste, misschien kunt u dit onderwerp op andere manieren aandacht geven...

Waar het ons, als vaak onzichtbare groep mensen, om gaat is dat iemand voor ons het gezicht wil zijn, onze stem wil zijn, ons protest luid en duidelijk kan overbrengen op een groot publiek...

Ik vraag u dan ook of u dit in overweging wilt nemen en uw invloed voor ons zou willen aanwenden.

Magreth Rozenveld
op 19-06-2011 om 09:00

Ik zie dat u de achternaam op prijs stelt.
Ik hoop u donderdag te horen spreken in Den Haag.
Verdere informatie, dagprogramma, is te lezen op Per Saldo.

Met vriendelijke groet, Magreth

G. Gevers
op 19-06-2011 om 09:00

De laatste weken worden we overspoeld met maatregelen die met name de kwetsbare groepen van ons land zullen gaan treffen. Deze zullen gericht zijn op het gebied van wonen, werken, inkomen, gezondheidzorg, welzijn en belangenbehartiging, therapie enz. Mensen met een beperking zullen niet alleen een opeenstapeling van deze maatregels voor hun kiezen gaan voelen in hun portemonnee, ze zullen ook hun keuzevrijheid in mogelijkheden en eigen regie in hun leven kwijt raken op het gebied van woonmogelijkheden en zorg. Afijn hier hoef ik u he fijne niet over te vertellen want ik zag reeds op tv dat u prima op de hoogte bent en een duidelijke mening/standpunt hierover heeft.

Deze groep mensen is kwetsbaar, een deel ervan beseft zelf niet eens wat hen precies allemaal boven het hoofd hangt. Een deel ook wel en is niet in staat te demonstreren en mee te doen aan alle akties die nu gaande zijn. Daarom is de omvang ervan gering. Belangrijk is daarom vooral dat de akties die gevoerd worden zoveel mogelijk persaandacht/gehoor krijgen. Het zou daarom zo fijn zijn als deze extra gewicht krijgen en dit kan het krijgen wanneer bekende mensen eraan mee doen en voor extra aandacht zorgen. Daarom hierbij mijn bescheiden vraag zou mee willen doen aan zo'n aktie om deze groep te helpen? U kunt zo enorm goed praten, het zou zo'n enorme steun zijn? A.s. donderdag tijdens de demonstratie tegen afbraak PGB zou zo'n perfecte gelegenheid zijn. Meer info www.pgb.nl Het zou honderd duizenden mensen (waarvan velen nu angstig leven vol onzekerheid over hun toekomst zowel op het gebied van hun zorg als inkomen enz) een enorme hart onder de riem zijn

Met vriendelijke groet
G. Gevers

Yvonne Mehlkop
op 19-06-2011 om 09:00

Meneer van Rossem u bent van harte welkom om 23 juni met ons te demonstreren . Wij zijn de dwaze moeders die niet willen dat hun kind moet "verdwijnen" als blijkt dat ZIN niet gaat werken.Behoorlijk dwaas ja.Maar mijn kind gaat nooit naar een zorginstelling al moet ik water en brood eten. Doet u mee ? U kunt dit kenbaar maken bij per saldo,zou super zijn !

Kapitein Berend
op 18-06-2011 om 09:00

Berend Botje ging uit varen
Met zijn scheepje naar Zuidlaren
De weg was recht, de weg was krom
Nooit kwam Berend Botje weerom

Een twee drie vier vijf zes zeven
Waar is Berend Botje gebleven?
Hij is niet hier, hij is niet daar
Hij is naar Amerika

Amerika, Amerika
Driemaal in de rondte van je HOPSASA!

J.Mulder
op 17-06-2011 om 09:00

Meneer van Rossem, politieke partij iets voor u?
Ik heb mijn stem al enige jaren niet meer gebruikt, maar voor u haal ik hem uit het stof. Logische denkers en mensen die processen kunnen doorzien hebben we nodig.

Edo de Roo
op 16-06-2011 om 09:00

Waarom de bezuinigingen in de eerste twee jaar?
Nou, dat lijkt me simpel. Dan heb je geen bezuinigingen in de laatste twee jaar, en stel je doodleuk: we moesten in het begin van onze periode flink aanpoten, maar kijk, we hebben al twee jaar niks bezuinigt. Daarmee kun je jezelf dus een enorme veer in de k*n+ steken, en jezelf op de schouder kloppen. En als je geluk hebt, gelooft de ander het ook.

Frank Tempelman
op 16-06-2011 om 09:00

Goed verhaal - het lijkt wel of de noodzaak tot bezuinigen vooral wordt opgevoerd om een reden te hebben voornamelijk door rancune gedreven maatregelen door te voeren.

Twee puntjes van kritiek:

Wat niet klopt in het stukje is de éénmalige bezuiniging van het niet aanschaffen van twee F-35-testtoestellen wegstrepen tegen een jáárlijkse bezuiniging op cultuur.

Verder is deelname aan de testfase van een nieuw toestel, gegeven de geplande aanschaf van het toestel (over welk nut ik me niet uitlaat) absoluut niet nutteloos. Enige kennis van zaken, bijvoorbeeld over het doel van testen (nee, niet om te kijken of ze wel of niet uit de lucht vallen, of überhaupt kunnen vliegen), kan handig zijn...

Henry van Beek
op 16-06-2011 om 09:00

De bezuinigingen van dit kabinet aan de liberaal politieke speed. Zou het zo kunnen zijn dat het kabinet de staatsschuld gebruikt als vehikel om snel werk te maken van het decentraliseren en privatiseren van taken waar nu nog de nationale overheid verantwoordelijk voor is? Het overhevelen van de Wajong, een deel van de PGB naar de WMO en de Thuiszorg, de zorg om een deel van het pensioen naar de werknemers etc. Het zijn behoorlijk wat hoofdpijndossiers minder bij latere verkiezingen, als de mensen niet meer weten welke regering ervoor gezorgd heeft dat zij die zorg op die maatschappelijke vraagstukken niet meer hebben. Dat is ook fantastisch gelukt bij de zorg om de bonussencultuur bij de banken, toen het helemaal misgelopen was kon Wouter Bos namens vak K roepen: Ik kan er niks tegen doen. Maar hij vertelde er niet bij: Daar heeft de landelijke politiek mooi wel zelf voor gezorgd. Let maar op, over een x-aantal jaar houdt de Haagse politiek zich alleen nog bezig met staatszaken waar in de internationale politiek mee gescoord kan worden. Tenzij de Nederlanders door al politieke propaganda heen leren kijken, want meer dan propaganda kun je ( altijd gebroken) verkiezingsbeloftes toch niet noemen. Of wel, meneer Van Rossem?

Bart Rebbel
op 16-06-2011 om 09:00

Sorry, typefout. "apart" in de laatste zin moet natuurlijk zijn "apert"

Bart Rebbel
op 16-06-2011 om 09:00

De bezuinigingsplannen zijn niet alleen slecht voor het economisch herstel, maar richten ook een hoop nieuwe schade aan (bijv. de uitverkoop van de Ecologische Hoofdstructuur die "bijna klaar" was, en de teloorgang van een redelijk werkend PGB-systeem). Die schade moet later weer hersteld worden, natuur op kosten van, alweer, diegenen die er part noch deel aan hadden. Maar ja, dat is dan weer goed voor de economische "groei", waarin immers ook het opruimen van moedwillig gemaakte rotzooi verdisconteerd is.
Werkelijk een beschaafd land onwaardig zoals er irrationeel en apart oneerlijk en onlogisch bezuinigd wordt.

Jan Blaauw
op 16-06-2011 om 09:00

De voorgestelde bezuinigingen werken negatief, waarom niet tijdelijk de belasting iets verhogen. Zo kunnen we de culturele- en andere waarden waar we zelf voor gekozen hebben behouden.
De Griekse crisis en de keerzijde van de medaille, die in de media onderbelicht blijft! Hoe gek het ook mag zijn, maar wij danken een deel van onze huidige economische groei ook aan de Griekse crisis?
De waarde van de Euro is door de slechte kredietwaardigheid van o.a. Griekenland, veel lager dan dat deze anders zou zijn. Dus meer exportmogelijkheden voor Nederland. Voor de invoering van de Euro was het gebruikelijk om te sterke munten zoals de gulden te revalueren of de zwakke munten te devalueren. Dergelijke maatregelen zouden beslist een negatieve invloed op de voor ons land zo belangrijke export hebben.
Bovendien houdt de ECB de monetaire rente laag in verband met de slechte economische situatie in o.a. Griekenland. Hierdoor is de monetaire rente in Nederland nog steeds slechts 1,25%. We hebben daardoor meer koopkracht, omdat we per jaar enkele duizenden euros minder hypotheekrente betalen.
Deze feiten blijven onderbelicht in de media en rechtvaardigen meer solidariteit. Iedereen doet voorkomen alsof wij Griekenland al bakken met geld hebben geschonken. Onzin. We lenen geld en hebben nog niets geschonken. We lenen geld aan een land dat met de rug tegen de muur staan en verdienen daar ook nog eens flink aan door een hoge rente in rekening te brengen. Dit doet me denken aan de strategie toegepast door de schurken van de DSB-bank. Dat is dus geen solidariteit! Ik denk dat de groei van onze economie en die van Duitland (eerste kwartaal) met respectievelijk meer dan 3% en 5% ook in belangrijke mate te danken is aan de zwakke broeders binnen de Europese gemeenschap.

Edwin Beernink
op 16-06-2011 om 09:00

Leugenachtig maar vooral ook weinig daadkrachtig. Als er sprake is van oneigenlijk gebruik van het PGB (ik kan me dat ook nog wel voorstellen, want er zijn nou eenmaal altijd vaIMSimpele zielen die zo'n prachtig systeem om zeep proberen te helpen) pak die mensen dan aan. Controleer ook of de indicatiestelling wel juist is. Blijkbaar gaat daar heel veel mis. En daar worden jammer genoeg anderen de dupe van.

Mirthe Sleper
op 16-06-2011 om 09:00

mooi gezegd: ´raadselachtig´.. misschien zijn er meer ´allerzwakste schouders´ dan ´sterke´ - volgt dit kabinet niet simpelweg: de wet van de grote getallen?

Michiel van der Werff
op 16-06-2011 om 09:00

'Waarom moet het kabinet alle bezuinigingen direct in de eerste twee jaar inboeken en niet uitgesmeerd over een hele kabinetsperiode? '

Ik vermoed/hoop dat die kabinetsperiode in dit geval niet veel meer dan twee jaar gaat duren.

Reageren

Inloggen


Registreren
Wachtwoord vergeten
Wachwoord vergeten
Inloggen
Maarten van Rossem
Woonplaats: Utrecht
Beroep: historicus
Blogs: 28
Ik stel uw reactie op prijs, maar alleen onder vermelding van uw VOOR- EN ACHTERNAAM.  Reacties onder pseudoniem of voornaam worden verwijderd.
Laatste reacties
Maarten van Rossem
9/11 tien jaar later
En zo is het! door Marijke
Maarten van Rossem
Waarom politici weifelen om de crisis te beteugelen
Kennelijk bevalt de democratie u niet als die niet in uw... door Koos bakker
Maarten van Rossem
Gebroken belofte
'Waarom moet het kabinet alle bezuinigingen direct in de... door Michiel van der Werff
Maarten van Rossem
Osama bin Laden, symbool van wat eens was
Over Amerikaanse incompetentie gesproken: Hele... door Richard van Caem
Maarten van Rossem
De wezelachtige collaboratie van VVD en CDA
Prima stuk, ben ik het mee eens. Maar wat onbesproken... door Alex Mulder
Archief
2011 (13)
2010 (15)
t/m van 1
Klik hier voor het Thuiswinkelcertificaat