Maarten van Rossem

9/11 tien jaar later

Door Maarten van Rossem - 06-09-2011 - 146 reacties



klik om een oordeel te geven!

Weet u het nog? Die emoties en hysterie die de weken na 9/11 zo'n lichtelijk spookachtig karakter gaven. De Derde Wereldoorlog was begonnen, en als het al geen Derde Wereldoorlog was dan toch wel een nieuwe, en veel ergere Koude Oorlog, want de wereldwijde jihad was oneindig veel gevaarlijker dan het communisme ooit was geweest. De hele Westerse wereld zou spoedig in dezelfde omstandigheden verkeren als Belfast en Jeruzalem, een grootschalig terrorisme zou ons dagelijks leven gaan beheersen. De terroristen zouden ons water vergiftigen, onze gewassen met anthrax besproeien en onze kerncentrales met gekaapte jumbo's aanvallen. Het voortbestaan van de Westerse cultuur was in het geding. We waren nu allemaal New Yorkers en Amerikanen, zelfs de Fransen dachten dat in een kort moment van verwarring. Terughouding of kritiek waren niet gewenst, wie niet voluit en geëmotioneerd voor 'Het Westen' koos, heulde met de vijand. De opwinding ging aan Nederland bepaald niet voorbij. Toen de Minister-President zijn medeleven uitsprak maar daar voorzichtig aan toevoegde te hopen dat de Amerikanen 'in waardigheid zouden reageren' kwam hem dat op een scherpe reprimande van Bolkestein te staan. Wim Kok heeft, veel meer dan hij op dat moment kon vermoeden, het grootste gelijk van de wereld gekregen en Bolkestein, toch zo graag de afstandelijke analyticus, blijkt achteraf het slachtoffer van zijn emoties. Wellicht geschrokken van Bolkestein verklaarde Kok bij de Algemene Beschouwingen dat Nederland 'in oorlog' was. Daar hebben gelukkig in de jaren daarna niet veel van gemerkt. Toen schrijver dezes in een radio-uitzending probeerde uit te leggen dat een Derde Wereldoorlog hem niet waarschijnlijk leek, werd hem door een van de andere gasten woedend toegevoegd dat hij 'zijn kop moest houden omdat het nu echt oorlog was'. De redelijkheid was kortom ver te zoeken en dat gold wel zeer in het bijzonder voor president Bush en zijn medewerkers. De Amerikaanse regering heeft na 9/11 eigenlijk alles verkeerd gedaan wat zij verkeerd had kunnen doen. De president kondigde een wereldwijde oorlog tegen het terorisme aan, waarbij de Amerikanen niet zouden rusten voor een beslissende overwinning was behaald. Alsof een beslissende overwinnig mogelijk was tegen een diffuus verschijnsel als het terrorisme. Na het trage en vergeefse geklungel in Afghanistan om Osama bin Laden te elimineren, maakte de Amerikaanse regering misbruik van de schok van 9/11 om een totaal overbodige oorlog tegen Irak te beginnen, dat met de hele zaak niets te maken had. Al die nutteloze oorlogen, die al met al duizenden miljarden dollars zullen kosten, werden op krediet gevoerd terwijl de president de belastingen verlaagde. De reactie op 9/11 had de Verenigde Staten sterker moeten maken, maar maakte ze veel zwakker. Ook de morele status van de VS kreeg een gevoelige klap door het optreden in Irak en de martelpraktijken die Bush en Cheney expliciet toestonden. Osama bin Laden is tenslotte geëlimineerd in een kleinschalige operatie, gebaseerd op geduldig speurwerk. In de weken na 9/11 wist iedereen ook zeker dat de spectaculaire aanslag op zijn minst het eerste decennium van de eeuw zou definieren, en waarschijnlijk bepalend zou zijn voor de hele eeuw. Ook die zekerheid bleek op drijfzand gebaseerd. Terwijl 9/11 al in de schaduwen van de geschiedenis is geraakt, worstelen we nog met de naweeën van de kredietcrisis, een gevolg van de ideologische preoccupaties van het Amerikaanse politieke bestel. Die worsteling zal ook nog wel even duren. De schade van de kredietcrisis is veel en veel groter dan die van 9/11. Niet Osama's terroristen maar onze eigen bankdirecteuren bleken onze gevaarlijkste vijanden. De vijand stond niet voor de poort, maar was een essentieel onderdeel van ons economisch bestel. Bin Laden is dood, maar de bankdirecteuren zetten hun wangedrag straffeloos voort.

Deze column is deze maand ook te lezen in Historisch Nieuwsblad

146 Reacties op 9/11 tien jaar later

Berend Willem hietbrink
op 11-09-2019 om 07:33

Den Bosch tentoonstelling nazie
Tijdperk 2e wereld oorlog.
Hietbrink ziet weinig onderscheid
Tussen Hitler gebral 1940 en of
Trump Twitter geblair anno 2016
Oorlogs uitlokkende propaganda
Alsmaar blijvend verbloemend
9/11 Jews did it etc...

Berend Willem hietbrink
op 01-08-2019 om 07:33

Wouter... Grappig verkeerde woord
Wrang meer op zijn plaats.
Rotzooi produceert broodschrijft
Van Rossum huilt mee met alle
Wolven in het bos. Nu nog weer een
Miljoen op het hoofd de jongste
Zoon van bin Laden en het ganse
Lieg en bedrog der massa media
Volharden en de woekert voort...
The Jews die it!

Wout
op 25-07-2019 om 07:33

Grappig dat de altijd zo op de hoogte zijnde Maarten van Rossum nog in het fabeltje van bin laden geloofd... Maar goed wie kan zichzelf nog serieus nemen als je bij dat domme programma de slimste mens moet zitten voor je zakgeld. Kansloos programma, gaat meer over bners/muziek/hollywood dan relevante informatie. Hij heeft nooit echt naar 911 gekeken dat is wel duidelijk. Hij leest waarschijnlijk alle kranten..

berend willem hietbrink
op 15-01-2019 om 07:33

9/11... De usa regering heeft alles van het gruwelijk arabisch sprookje 1000 en één ramp weg gelaten wat in hun vervalste raport niet past. Tegenover het liegboek van de waarheids commissie staan 30. Miljoen reakties van wantrouwen op internetjes zwijgt niets dood tot heronderzoek onontkomelijk de tijd moet het leren. Tot dan waarheid bedolven onder puinhopen van valse macht en nog ergere aardse ramp spoed dreigt. 2019 Wensen wij u geen nieuw oorlogsjaar

berend willem hietbrink
op 12-10-2018 om 07:33



Men vergeet nooit meer dat sinds 9/11 onze nep wereld bloot is komen te liggen en 9/11 een open wond blijft met ieder jaar een groots nep herdenking 9/11 krokodillen tranen... wie walgt niet van de media ?

berend willem hietbrink
op 02-10-2018 om 07:33

Zwijgen is toestemming. Zo al jaren het doodzwijgen der media van deze ongeloofelijke Israelische?U S A misdaad. Toch 2016 een reaktie... in vraag... Hoe Hiebrink aan de bron komt ?
Ben Vriezen op 19-08-2016 om 16:35
Beroep Maarten: historicus,
Betreft 9/11 kunnen ze u van alles wijsmaken, eens oneens. ?
Wie is u bron?

Wie wel het inzicht hebben zijn bijvoorbeeld architecten en ingenieurs natuurkundige etc, en die kunnen aantonen dat WTC1+2+7 gecontroleerd zijn gesloopt.

Weer andere deskundige kunnen aantonen dat Pentagon een raket is binnen gevlogen.

Welnu Ben Vriezen; mijn bron is de enige echt waarheid. Al duurt de leugen nog zolang... de waarheid is voor niemand bang. De duizenddichter.

Berend Willem Hietbrink
op 10-09-2018 om 07:33

Geen komplot=kamp-plat theorie maar ontploffings praktijk. Al weer een jaar medialeugens aangaande 9/11 voorbij gegaan. 9/11 verdiend de hoofdprijs animatie film aller tijden... wat het invliegen der vliegtuigen betreft, kleine moeite want de joden zitten ook in hollywood so good!!! en de joden waren ook de beheerders der ontplofte gebouwen... het zijn altijd bekende die de daden plegen. Het geluk bij al deze ongelukken dat; 9/11 afrekenpunt is voor de tot talen media en oveheden... internetejes zwijgt niets en niemand dood. en... de joden=jatten nog steeds gebaat bij de vernietiging der Islam wereld als geen tweede. Het beloofdeland= beroofde land. Zoals ook USA een landroversland is en zal blijven.

berend willem hietbrink
op 02-08-2017 om 07:33


Rusland=reus-achtig-land eeuwen het recht van de sterkste in domme kracht....
China eeuwen in slaafse volksmassa's als een kudde dier... van het zelfde... doch lieten
zij juist de Rus zien hoe het met een bepaalde idee-logie het wel kan en loopt al dat chinees gewemel
nog zo doorelkaar... toch het eigenlijke gevaar blijft de valse amerikaans/joodse brutale macht van landje pik.den U S A mentaliteit in beginsel door multi hebzucht der landhongerige Europeanen veroverde met den onbegrijpelijke bijbel in den hand waar al hunne presidenten plechtig op zweren de eed van trouw. Onheelbaar waar het kwaad van het elimineren der oorspronkelijke mensen en dieren der nieuwe wereld door de oude wereld; het beloofde land tot beroofde land; daar met het automerk landrover rijdend en schietend er nog immer alle opstakels onveminderdal wat hinderd... alles wat beweegt kan een ratelslang zijn, met ratelend geweer vuur beantwoord. pief paf poef !!!naar wild west gewoonte... en speelt de amerikaanse sherff van de hele wereld. doch 9/11 openbaart ons op den duur eens de waarheid.9/11 bracht ons de term fake news... alleen die stapels eens uit de weg gewerkt zal de wereld vrede kunnen brengen.


berend willem hietbrink
op 26-03-2017 om 07:33

met de nieuwe republikeinse president aan de macht is de U.s.a. nog meer in verdeeldheid.
de republikeinen mede hoofdschuld aan 9/11 en dat weten ondertussen meer dan genoeg mensen.
redenen om bij welke besluitvorming dan ook protesten, daar de tijd vergeet niet en de tijd leert voor-al.
met geld koopt men alles ... zelker verkiezingen... alles joods/amerikaanse streken...
9/11 zal door welke president dan ook eerst helemaal tot klaarheid moet worden gebracht, de feiten zijn 1000 voudig bekend... waarheid heeft een eerlijke dus lange adem.

Berend willem hietbrink
op 17-02-2017 om 07:33

geen enkel volk en zeker in de U>S>A> niet; aceptteerd een president en zeker geen repubikein die geen einde maakt aan alle fake raadsels van 9/11. wat ze nu weer geflikt hebben met de verkiezingen om aan de macht komen daar gelaten... we zien wat een problemen de triumpf van de macht heeft... zijn ambts perioden zal dag en nacht bij al zijn wets voorstellen miljoenen ter been brengen over de ganse wereld. Hij had de israelische president moeten aresteren bij zijn bezoek aan het witte huis en ook de rest van der republikeinse bende in den haag voor de rechtbank brengen. 9/11 was a inside joodse job. de wereld pikt geen enkele leugen meer !!!

berend willem hietbrink
op 19-11-2016 om 07:33


het 9/11 zwaard van damocles=die-mij-klieft hangt boven vele hoofden;
doch eerstens boven de totaal vals verkregen en in stand gehouden nep staat
israel. sinds 1947 allen v.n. mandaten verachtend; joodse teroristen die zelf den oorlog tegen tereur uit riepen en de ganse drama serie die zich der mensheid afspeelt hun hoofdrol als 4000 jarige halsmisdadegers onder vermomming zionistisch vertolken; deze rollen hen als het ware op het lijf geschreven mede den macht van het wereld theater bedrijven.
de v.s. bevolking zeurt al 15 jaren om her-ondrzoek 9/11 doch waarom voor noden ? zelfs de boekjes met hele stripverhalen wijzen ons goed uitgezocht de werkelijke daders aan.
5000 journalisten alleen al in duitsland geen werk meer... daar zullen ze het liegen wel laten.
de italianen zeggen... alle geheime diensten, overheden en pers muskieten hebben het valse vaandel zwaaien tot op heden mede volgehouden. nederland zelfs een der hardnekkigste.
ook trumph zal hier door geen triomf kunnen behalen zonder schoon schip.

Yes, They STILL Expect Us to Believe THIS! toetst u maar in youtube,,,,

berend willem hietbrink
op 07-11-2016 om 07:33

door verkeerde toets aanslag zijn in mijn reaktie 134 een aantal regels weggevallen... in deze raktie135 hersteld. sorry. bwh.
toch ziet hietbrink in hillery als presidente moeder van de porceleinkast een lichtpuntje... de sex affaire destijds met haar man en zijn aanvankelijk ontkennen .. zoals het hoort; toch in den minne opgelost door openheid van (prive) genots knots zaken. als de clintons... thans samen 9/11 opnieuw investegate=en-vastigheid alle ontkennigen aan truth de ontraffeling weet te akcepteren... ... wat gans gemakkelijk lijkt... hun volk de stand vastigheid geeft... wie eieren bakt moet eieren breken... dan alleen valt er iets te veranderen.
en kan de eerste u.s.a vrouwelijke president wereld histoire schrijven.... het zal toch eens moeten gebeuren ... maak het gewoon rijp en pluk de vruchten.

berend willem hietbrink
op 07-11-2016 om 07:33

wat schiet u.s.a morgen 8-11-2016 op met een nieuw/oud president met betrekking loose change 9/11 ?
juist vertaald change loos=verandering oplossing. op-schieten niets; want er is al genoeg geschoten en...het zal nog erger kunnen worden. de clintons dag en nacht twee handen op een buik... daar billy boy mede de 9/11 lieg fabriek heeft helpen in stand te houden toen hij president... evenals obama 2 termijnen, van het zelfde; marionetten der joden en hunne greep op het wereld en vooral het u.s.a geld systeem (de moord op kennedy 1963 ook tot gevolg hebbende.) trump... alles behalve geschikt tot wereld lijder met lange ij... ze halen een soort van berlesconie binnen. trouwens alle groot geld bezitters en oneerlijkheid gaan samen.
toch ziet hietbrink in hillery als presidente moeder van de porceleinkast een lichtpuntje... de sex affaire destijds met haar man en zijn aanvankelijk ontkennen .. zoals het hoort; toch in den minne opgelost door openheid van (prive) genots knots zaken. als de clintons... thans samen 9/11 opnieuw investegate=en-vastigheid alle ontkennigen aan truth de ontraffeling weet te akcepteren... ... wat gans gemakkelijk lijkt... hun volk de stand vastigheid geeft... wie eieren bakt moet eieren breken... dan alleen valt er iets te veranderen. al blijft het op eieren lopen... dan krijgt de states toch nog een
histoire beroemde eerste vrouwelijke presidente. verandering... men komt er op den duur toch niet onderuit.

berend willem hietbrink
op 25-10-2016 om 07:33

door anarchie onbelemmerde vrijheid... natuurlijk=naakt-eerlijk.
9/11 hoevelen wisten er al niet van en waren door omkoping of wettelijk zwijgplicht wetend of onwetend hier wel niet bij betrokken ? zoiets kan toch onmogelijk geheim blijven;
het domste er uberhaupt aan begonnen. doch macht gaat nu eenmaal met domheid gepaard, neem daarbij de achterlijkheid der regelionen en je hebt fanatisme en dwang in een persoon van god=duivel tegelijk. bij joden speelt hebzucht dan nog eens de hoofdrol gepaard gaande met joodse humor, perversiteit eeuwige hun bijbelse waanzin het onderdrukt en uitverkoren volk... uilenspiegel zei... ze haten mij... maar stelde ook zelve... "ik maak het er naar" het einde is werkelijk zoek met dit volk. houden zich zogenaamd aan hun talmoed=`t-al-moet... hoe gevaarlijk boeken wel niet zijn... je legt schrift vast en verklaart ook je misdaden voor heilig. de opzet zoveel mogelijk slachtoffers te maken... tot nog toe straffeloos is onverklaarbaar liguber. of houden ze zich aan een der uitspraken van het testament... "heer ze weten niet wat ze doen" en ook dat is aangeboren brutaliteit en wraak. joden noemen de niet joodsen { goyem=gooi-hem... stenigen...en wij noemen hen semieten=smijten want wie gooit er niet met stenen terug, bots weder bots ! der natuur vanzelf doende... door de eeuwen heen zijn die volkeren regelieus van elkander afgetakt... zeg maar; ieder is een filiaal voor zich zelve begonnen met eigen of aangepaste regelen. gooi al die namen door elkaar en oorspronkelijk is het een pot nat... sekte=ziekte er zijn er te veel om op te noemen. religie konkurerend probeert elkander uit te roeien als ze geen ander vijanden. het natuurlijke schakelen ze uit, logika verdraagt zich niet met hun wonderen heil. wat de politiek betreft; hietbrink is anarchist=en-er-nie=kiest. de u.s.a politiek ligt sinds kennedy lam. wordt geparisiteerd door zionisten waar vooral de republikeinen openlijk voor uit komen. de macht der meerderheid der senatoren waar in de democratie gechanteerd. investigation=en-vastigheid 9/11 durft niemand te geven en dat zal toch eens gegeven moeten, de onderste steen; alhoewel er van wtc geen stenen meer zijn. in geen enkel land op aarde zou de politiek hiermede zijn weggekomen en tot zolang blijft 9/11 een open wond. de praktijk van de eerlijke werkende mens laat zich niet meer door lieg-theorie verschalken en zeker niet als deze zo vals als het maar zijn kan. de statenbond u.s.a... heeft op deze wijs geen recht van bestaan... ontneem haar het recht op veto, verhuis de v.n. beloofde land is geroofde land samen met israel een geluk dat de wereld rond anders zou alle ellende in een hoek terecht komen. palestina 4000 jaar palestijns broedervolk van oorsprong. idioot=idee-jood. 9/11 was een van hun iedeën.... doch vals maakt niets waar. niets is waarheid en zelfs dat niet !!! multatuli.

berend willem hietbrink
op 23-10-2016 om 07:33


Immemoriam.......
in de algemene nederlandse nieuws berichtgeving vond ik niets over het dodelijke auto ongeluk van ... Danny Jowenko ....kwam er vorige week pas achter dat hij zich dood
gereden zou hebben in zijn eigen woonomgeving komende vanuit een kerkdienst
op zaterdag 16 jul. 2011. zij kregen hem niet meer uit een beklemming en stierf ter plaatsen, zijn hond die hij bij zich had overleefde. google of youtube zijn naam en
deze wereld beroemde zeeuw is respectvol herdacht in alle talen behalve (verdacht genoeg) nergens in nederland zelfs niet in de zeeuwse courant. Danny Jowenko was expert control demolition en als zodanig na 9/11 zonder vooraf iets te weten over gebouw no 7 en na de vidio te hebben gezien, beroeps halve verklaarde dit is control demolition. ging 1000 voudig de ganse wereld over. 2011 drie dagen na dat hij nog eens een herhalend intervijoe had gegeven voor de amerikaanse marine-top ... dodelijk auto ongeluk. vreemd is dat de politie na zes weken nog geen mededelingen mocht doen. geen ooggetuigen van het ongeluk. geen speculatieve verhalen. het verkeer kon 3 uren in en uit 4 richtigen nergens meer langs. het wrak met het lijk in de wagen afgevoerd. op de foto`s te zien over duidelijk ( te duidelijk ) een niet al te dikke boom met een te groot kale plek al waar de auto langs geschuurt zou zijn? echter zonder sporen in het grasperk... en schijnbaar 20 meter verder voledig in de kreukels van de zijkant tot stiltand gekomen met brandstof uitvloeisel op het wegdek.
bomen zagen en schulpen op een houtzagerij is mijn eerste beroep geweest. 1959/65
meerssen houtzagerij firma budè. voordat de boomstam op de boomlintzaag machine gerold eerst het schors af stoten met een schilschepje. dat gaat niet zo maar... eerst als je er een flinke hap uit... kom je er goed onder daar het cambium en protoplasma uitgedroogd er steeds gemakkelijker daar mee klaar. doch bomen waar de groeisappen nog in werking.... en een dunnere jonge bast daar kan dus niet zulk een bewerkte ook nog perfekt in een afgeschaafde boogvorm ( SYMETRISCHE ) plek ontstaan als op de afbeeldingen en zeker niet een auto er langs geschuurd en dan ook nog eens bewerkt tot aan de bodem toe... door banden daar weinig schade veroorzaken. het eerste verdacht is natuurlijk de boel stil gehouden; dus hollandse journalisten jodenstreken.... Danny werd 55 jaar ... verongelukt op een door hem vertrouwde wegenet... laat vrouw en 2 kinderen na. een boom drinkt louter water en niets zo stevig staat er. zo ook dit verhaal.

berend willem hietbrink
op 21-10-2016 om 07:33



9/11 - Where were the interceptors (=en-daar=schept-er-us ) van onderscheppen.

deze in feiten ganse overbodige diskussie die nog steeds aan houd... dààr
begon de valsheid van dit sinister amerikaanse jodenstreken spul; doch einde diskussie. daar viel namelijk niets te onderscheppen. genoegzaam bewezen in het voor op gezette plane en plan; what plane ? where plane ? volgens de vele oog en oorgetuigen van boem boem explosion ! vooral de verwarring door de bluf in sprake van wel 4/5 gekaapte toestellen; doch en ( het enige verstandige van 9/11 ) door juist de onderscheppers weg te houden en ver weg te sturen voorkwam men in ieder geval vergissingen... om nog meer ongelukken verdachten in het wilde weg af te schieten, trouwens daarom lag die dan ook bij de hoogste chef zelf, voor deze geplande gelegenheid naar zich toegetrokken wetmatig of niet. en...trouwens in beginsel gaf ook de radar niets aan. dat dan achteraf verhalen om aktie`s en fake verantwoording als excuus is een tweede. daarom ook nog eens veilig verstandig voor die dag totaal verder vlieg verbod. zo ! in schijn gezet waren er dus geen kapers en vliegtuigen... mede nergens als zodanig wrakstukken en toebehoren van spook pas agieren ooit gevonden van deze misdadige stommiteiten....klaar af. kinderlijk eenvoudig. media macht fake en nog eens fake, oorlogs uitlokkingen en verdacht makingen... oplichtingen, beursgang speculatie`s en animatie of drone inzet allemaal amerikaanse joden streken... hoe lang het ook duren zal...? een eindafrekening tot gevolg. zo niet ; de mensheid in zijn geheel overbodig; dan blijft de enige waarheid realteit.
en de doden ? juist door deze dood dicherbij dan u denkt.

berend willem hietbrink
op 06-10-2016 om 07:33

de bewijs lasten 'in-side job 9/11' blijven maar aanzwellen... doch hoe lang nog machteloos ?
regeringen werp je niet zo maar omver; eigen wetgeving blijft in alles immers eigen belang.
nu is er niets zo simpel te door-zien als al dat geklooi van 9/11.. misdaden zijn dikwijls slordig
in elkaar geflanst ... rotzooit maar wat aan, omdat zekerheid van brutaliteit van moorden nu een maal de slachtoffers voorgoed het zwijgen oplegt en in deze de plofkraak van vooral gebouw 7 alle bewijzen in een klap weg gevaagd; doch de waarheid komt gelukkig al zijn er nog zoveel lijken gemaakt (voor en na)... boven drijven.
the jews did 9/11 wordt tegenwoordig door bijna 100% begrepen ... toch laat ook zien hoe bang men blijft voor deze gevaarlijke zionisten en takties optreden afdwingt om ze uiteindelijk te straffen. als wratten=vreten groeit
het telkens weer aan daar het gezwel van binnen het lichaam voort woekert. een heel kinderlijk bewijs wil ik hierbij dan nog aanvoeren... vuur vernietigd van onderaf naar boven... aanvreet... daar zuurstof de vrije lucht benodigd. het staal smolt niet... maar de gebouwen ontplofte in weinige seconde nadat de ontsteking in werking gesteld. papier... en papieren vliegen het eerst in brand we steken er zelfs het vuurtje mee aan.
dat daar de boel niet door brand; maar opgeblazen werd; bewijst in deze al het papier dat door die onploffing werd weggeblazen... als een werkelijke new yorkse tikcer parade in honderduizenden rond dwarelde en tot in de ganse omtrek der straten en pleinen liggen bleef. raap alsnog een blad papier op... en u leest hoe het is gegaan en wie het heeft gedaan. trouwens deze misdaad blijft onbeschrijfelijk. chaos in het voordeel van de daders... de macht tot het blijven liegen tot waarheid. ook dat is de mens, op deze dump-planeet.

berend willem hietbrink
op 30-09-2016 om 07:33


11. September ***DER COMEDYPREIS***noem-en-eert= nomineerd.
klik youtube; ze spelen op het hoogste plan van het wereld toneel.
leedvermaak...moppen tappen weet=witz=wit-ze nog eene=limburgs... doch het theater en dus animatie=
en-u-maat-zijn van matzen=maat-zijn... desnoods maten naaien... en zo babbelt de bijbel tot het volgende joke=fake voor vaak hoofdstuk der joodse maffia; hhogste aantal moordenaars in de tijd van al-capone.... joden. de statenstiek wijzen het aan. het is maar al te griezelig echt. oud minister van defensie israel vandaag ten graven... men is hem dankbaar... bracht atoom of op zijn minst necluair=naakt-klaar... van alles per bom ontdaan. naar zijn beloofde beroofde land israel. de grap 9/11 hebben ze toch maar mooi uitgehaald... de nieuwe hoofdverdachte is... sudi arabia wettelijk aangenomen... het lachen zal hen nog vergaan.

berend willem hietbrink
op 21-09-2016 om 07:33

nog meer waarheden,,,
alles uitvloeisels van het zelf verraad 9/11... der u.s.a./israel. niet toevallig der volkeren al 4000 jaar in strijd met de joden
en een afsplitsing van 2 broeders/zusters volkeren jood/arabier. klik maar aan en houd voor de rest je liegende bek !
de zeer begaafd en beschaafd mijnheer de president.... fantastich waarachtig.
Angeblicher Thyran aus Syrien spricht die Wahrheit 7777Funki

berend willem hietbrink
op 19-09-2016 om 07:33

911 WAARHEID een verademing met Ken O'Keefe
zelfs mijn aller beste vriend ruurd; valt mij aan over wat hietbrink wel denkt en zich los laat op joden.
tsja ! de wereld heeft er al eeuwen zijn buik kots vol van. holocoust=hel-in-kots; discosting=`t-is-kots-ding.wij weten waar wij over spreken... klik even tien minuten bovenstaande site aan van mr. o`keefe en ook valt op dat mensen gewoon zonder stropdas the truth spreekers... true=trouw en vertrouwen. joden zijn en blijven een klein volk..met hun landrovers gebieden van anderen. het world trade center lag op historisch nederlands grond gebied manhatten... kent u de peter stuyvensandt anekdoten uit de 16e eeuw ? daar kwam een boot met een aantal joden vroegen of ze geen land konden kopen... nog den zelfde stonde schreef stuyvensandt een wet uit, verbod dat joden geen land konden kopen met het oog op woeker prijsverhogingen.
de wereld weet het, ligt in de aard van die beesten... de leeuwen levy van judea maakt zich sterk om het recht van de sterkste der rest van der volkeren als prooi en aas te behandelen. hun land is te klein en bij elke ramp die hen overkomt verkopen ze medelijden dat ze steeds zelve hebben veroorzaakt. ze willen overal mede leiders zijn doch verkopen medelijden... flikken het steeds ergens opnieuw. tot dat en je kunt er op wachten daar ook weggejaagd. zij maakte stalin en adolf h. wordt rampzalig vervolgt...

berend willem hietbrink
op 16-09-2016 om 07:33


molting steel=staal=sta-al=staat-al. melt=smelt. demolischt=die-smelt-lust-ja... staal dus...
de staalvreters in plaats van de staalmeesters. is-mee-heet=smit... vroeger het geheim van de smid=smelt.
maar door chemie=gemixt vond men termiet uit. ook deze naam niet verzonnen maar geven dank zij de termieten dat zijn roofmieren... laten niets over van het gebied dat zij eenmaal bezetten en leegvreten... alles wat leeft is eetbaar.
dat komt overeen met het gedrag van semieten, joden, isralelieten zeg maar gewoon parasieten.
hebreeuwen=hebben-er-wij. smous=smoes van smoezen en daarom spreken ze hun eigen taal., een god en alles volgens de babbel=bijbel. hun weet=wet. realistisch zijn hun geheimen diensten want geheim=ga-heim en houd het voor je zelf, vertel het dus niemand. talmoed=`t-al-moet... thora=te=hoore... luisteren slechts naar zich zelve. geheim houdend volk is in feiten doof-stom ze vertellen niemand wie al die pakken termiet heeft aangebracht. de opdrachtgevers tot moord met voor bedachten rade of minstens dood door schuld. macht maakt arogant en domme kracht ontploft zonder na te denken over een verschrikkelijk ongeluk tot gevolgen. de-zulken regeren het machtigste land van de wereld. met al hun doof stommiteiten. I dont want to be in america! hun geheim is spreekverbod... wettelijk geregeld en dus ongeneeselijk.

berend willem hietbrink
op 15-09-2016 om 07:33

alle klokken luiden bim bam boem=BOM !
vader ja-kop slaapt dus nooit; wakkeren joden zijn woekerende joden=jatten.
u bent nog weer een stap dichter bij als u de onderstaande reportage aan klikt...
klokkenluidster Sibel Edmonds - De Waarheid achter 9/11. youtube. nl ondertiteld.
steekvlammen en ontelbare explosie`s oor en oog-getuigen=gij-te-ogen=witness=weet-en-is zo als
het werkelijk was, doch nog niet mag zijn. waarheid heeft eeuwigheids waarde media is slechts als een eendagsvlieg=vlug. de puinhoop 9/11 opgeruimd... hoe lang nog blijven de puinhopen van mosad-FBI most wanted nog in takt ?

berend willem hietbrink
op 14-09-2016 om 07:33

U.S.A. 9/11 een volk dat telkens aan zich zelve oorlogen verklaart (uit-LOKT) DOOR DE TRUCKS VAN... AMERIKAANSE JODENSTREKEN.
is trouwens al 4000 jaren van toepassing lezen we in de bijbel... de joden streek van koning david ( samuel 2 )
david en den hietiet uria; david stuurt deze hietiese generaal de volgende dag in den front linie van een oorlog en deze sneuvelt;
opzet gelukt; den koning kan de mooie vrouw van uria in pikken. voor waar voor waar ik zeg u... bekende zijn meestal de hoofdaders.
de joden eigenaren van de gebouwen... van het geldwezen. van de media. tot en met de burgermeester aan toe.
als volk, verklaarde de ze in 1936 den duitsers reeds de oorlog... via de macht van de engelse propgandistische media.
niets in veranderd... de engelse verklaarde de vrije val van het gebouw 7 terwijl deze er nog stond; mede voorkennis van misdaden.
de gedeeltelijke animatie film van hollywood gemengd met de chaos van leugens... een bewijsbaar feit.
leugens nog zo snel... de waarheid zet men nimmer buiten spel. gebouw 7 van o.a alle geheimen diensten blijven niet eeuwig geheim... alle bewijzen in een klap ten niet gedaan. verwachten we nog vele sterfbed verklaringen.

berend willem hietbrink
op 12-09-2016 om 07:33

fantastisch nieuws !!! einde discussie 9/11 who did it all him self.
dit bericht zal miljarden voor goed gerust stellen... war is over and it will never happen again...
47:13 The PAPAMUNDI Files, 9/11 Final Conclusions NYC - Peter Valentino Documentary, Who Really Did 9/11? o dat zijn bekende zei hietbrink de 12e sept 2001... het-al-door-ziende=helderziende.

berend willem hietbrink
op 07-09-2016 om 07:33

een dier kun je vals maken.... een mens is vals. en... ze leefde nog lang en ongelukkig.

berend willem hietbrink
op 01-09-2016 om 07:33

benjamin vriezen ? Soldaten geloven in de onfeilbaarheid van hun generaals. Tot op zekere hoogte. Tot welke hoogte precies? Tot de elfde verdieping soms?
Na de aanslag op de New Yorkse Twin Towers van 11 september 2001, deze maand precies 15 jaar geleden gelooft nog maar een minderheid van de Amerikanen dat twee aluminium vliegtuigen drie gebouwen konden verwoesten. Een grote vereniging van Amerikaanse architecten en ingenieurs (2350 mensen) heeft inmiddels gedetailleerd bewezen dat er sprake moet zijn geweest van gelijktijdig binnendringen van een kruisraket en een ‘controlled demolition’. Een wetenschapper vond thermiet in dikke lagen stof op de grond, een explosief materiaal, dat door militairen gebruikt wordt als stof voor springladingen. Daar lag, óók toevallig, het geheel onbeschadigde paspoort van een van de veronderstelde kapers. Van de 19 beschuldigde daders zijn nog minstens zes Saoediërs elders gewoon in leven… Uh? Kelderkluizen met miljarden aan goud waren net op tijd leeggemaakt. CIA, FBI, Zionisten en Saoediërs hebben wonderlijk samengewerkt om alle gevoelige informatie vanwege de meervoudige ‘staatsveiligheid’ uit de media te houden. Hoe en waarom? Saoedi-Arabië was de VS dankbaar voor het om zeep helpen van hun aartsvijand in Irak, Saddam Hussein. Saoedi-Arabië deelt met de VS ook een enorme vijandschap tegen Iran. En beide staten spelen een eigen spel in de race om olie. En in de hoofdstad van Saoedi-Arabië, Riad, kun je overal Cola en MacDonalds friet kopen.
Ik durf het niet meer aan (zoals vroeger) om rustig Hitler, de NAVO en het Pentagon in één adem te noemen. Er zijn teveel geheimen in omloop. Kom op 10 september van 10.00-18.00 uur naar de Utrechtse Jaarbeurs als je zicht wilt krijgen op een paar kilometer bedrog!

Ben Vriezen
op 19-08-2016 om 07:33

Beroep Maarten: historicus,
Betreft 9/11 kunnen ze u van alles wijsmaken, eens oneens. ?
Wie is u bron?

Wie wel het inzicht hebben zijn bijvoorbeeld architecten en ingenieurs natuurkundige etc, en die kunnen aantonen dat WTC1+2+7 gecontroleerd zijn gesloopt.

Weer andere deskundige kunnen aantonen dat Pentagon een raket is binnen gevlogen.

Ben Vriezen
op 19-08-2016 om 07:33

Maarten u krijgt echt geen standbeeld, u zult als een misdadiger de geschiedenis ingaan.
U verraad u eigen medeburgers, u kunt zich vergelijken met Joseph Goebbels..

berend willem hietbrink
op 04-08-2016 om 07:33

9/11... achter-af eigenlijk wel goed blijkt na de brutaalste ramp aller tijden is....dat de amerikaanse jodenstreken en de wereld media zich zelve ontmaskerde en gestraft. nou ja gestraft ?.... al duurde hunne leugens nog zo lang... de waarheid wordt steeds minder bang. de mensheid moet gedwongen om te veranderen... dankzij internet bepaald ieder voor zich wat waarheid voortaan. verander de wereld; begin in israel.

berend willem hietbrink
op 27-02-2016 om 07:33

unsere kampf ; wie zelve eens slachtoffer zal daarom zelf slachtofferen...

door dat hietbrink zich nog al openlijk tegen joden keert en waarheden verteld...
wordt hij daar dan wel eens meer dan op aangesproken....
heb zelf 20 jaren met een Joodse advokaat samen geleefd... Aubry Peres... (jaren 70/90....) niets mis mee ... maar ik bedoel dus de zionist en mensen die hun eeuwig medelijden aan ons opdringen en zelfs weten te verkopen.... en alsmaar
wieder gut machung blijven eisen en alles ongestraft mogen om hun buurvolkeren uit te roeien... zeg maar eens dat het gelogen is. nou dan... Houd je bek! willem berend hietbrink.

Berend willem hietbrink
op 06-01-2016 om 07:33

een volk... niet een land verklaarde duitsland al in 1933 de oorlog...
Hitler had immers in mijn Kampf de waarheid geschreven over joodse streken..
de laatste jodenstreek uitgehaald was 9/11 waar de eigenaren van de twin torens
de boel te samen in 24 seconde op lieten blazen... met een voor bereiding van tenminsten
een half jaar...
Pul-It...... de Jood Silverstone versprak zich... als bewijs dat alles van te voren goed was georganiseerd vielen in gebouw 7 geen doden of zelfs ook maar gewonden... alle eventuele sporen van de geheime diensten in een klap uitgewist. Verklaard de wereld media mede schuldig aan deze bijbels lachende misdaad. Bijbelse Misdaden; waar het Joodse volk eeuwig zal worden op afgerekend...
pul-it=haal de trekker over... om het pulver=pull-voer=kruit-poeder via de pal van het wapen...pal=pull=trekker over te halen... door Hietbrink dialekt-diets engels verbasterd; verklaard.

berend willem hietbrink
op 12-11-2014 om 07:33

Alsmaar ongestrafte Jodenstreken en zelfs beloond... ! de bijbel staat er vol van...
Irgoen Zwei Loemi was van voor de 2e wereldoorlog een afgesplitse zionistsche
geheimedienst, voorloper van de Mossad in Israel met doel dat alle middelen geheiligd
om de staat Israel waar te maken. De van Huis uit Poolse Advokaat Menahem Beigin die al door de Russen
was vast gezet (1941) en Siberie achter de rug had; begon hier als chef van deze terreur organisatie.
Deze groep van ultra rechtse Zionisten had zich dus bevrijd van de officiele Zionistische wereld organisati's
en was in feiten veel gevaarlijker dan wie en wat dan ook. Palestina in die tijd onder mandaad van de
Engelse militaire in Jeruslem die niet meer wisten waar ze het moesten zoeken met de niets ontziende
brutaliteiten van deze benden. Zij gebruikte Oosterse Joden (als cameflage) om Politie buro's en soldaten wachtlokalen op
te blazen en zo ook zagen ze kans om het Koning David hotel in de lucht te laten vliegen... tegen de Honderd doden;
want daar was tevens het hoofdkwartier van de Engelse generale staf gevestigd. In feiten was het toen al oorlog
doch ook enkele daders op wapen bezit betrapt, werden door de Engelse opgehangen. Ook moorden deze lieden
een gans Arabisch dorp uit, omdat ze weigerde enig land te verkopen aan de Joden. Ze smokkelde hele scheepsladingen
wapens Palestina binnen, waar van een schip zelfs werd getorpedeerd. Na de moord op een vooraanstaande diplomaat
Graaf Bernadotte in 1949 werd de groep ontbonden. Daaruit ontstond een politieke partij Heruth=hou-er-uit=vrijheid
onder lijst aanvoering van die zelfde M.Beigin en deze kreeg genoeg stemmen om later regerend president te worden
en onder zijn bewind was ook de Libanese slacht partij van Chatilla. Nog weer later kreeg Beigin de wereld vredes prijs daar hij in de planning had; om toch maar eens met de palestijen te gaan onderhandelen voor de vrede. Dat eens onder leiding van Beigin het beloofde land opnieuw het beroofde land werd, zonder toestemming van de Uno etc... of wie dan ook; was men blijkbaar al lang weer vergeten.... De staat Israel kan zich alles permitteren als het uitverkoren volk der volkeren.
Bijbelvast de gehele mensheid tot last. Hoeveel wandaden zal Hun bijbelse strafblad nog noteren ?










Menachem Begin in 1940 na zijn arrestatie door de NKVDHij zat tot 1941 gevangen in een Siberisch werkkamp, maar omdat hij Pool was kon hij dienstdoen in een Poolse legereenheid en zo het werkkamp verlaten. Na zijn vrijlating mocht hij vertrekken voor de opbouw van het Poolse 2e Korps. De tocht van de Polen ging via Perzië en het Midden-Oosten, waar Begin in 1942 achterbleef in het Britse Mandaatgebied Palestina.
Vanaf 1942 was hij lid van de Irgoen Tsewa'i Leoemi (Hebreeuws voor Nationale Legerorganisatie, afgekort als Etsel) en in 1943 nam hij daar, op voordracht van zijn voorganger, Ya'akov Meridor, de leiding van over. Begin wordt verantwoordelijk gehouden voor de terroristische bomaanslag op het Koning Davidhotel in Jeruzalem in 1946, waar op dat moment het Britse militaire hoofdkwartier was gevestigd en waarbij 91 mensen omkwamen.





Menachem Begin, Jimmy Carter en Anwar Sadat in Camp David, 1978 De vredes prijs zou voortaan beter ' de moord prijs' kunnen genoemd worden....

Berend willem hietbrink
op 11-09-2014 om 07:33

En... wederom een jaar later als op de dag van toen... 9/11 de datum der datums der ramp-onzalige wereld- geschied-en-is. Meer dan 20 eeuwen dit soort rampen in geuren en kleuren beschreven in de Joodse Babbels. Na het omlopen van de muren der stad Jericho vielen toen ook plots al haar muren en kon het Joodse volk er binnen trekken... Een stem zomaar uit de lucht komen vallen had hen door god bevolen der landeren van allerlei volkeren uit te spioneren en het als beloofde (beroofde) landen te veroveren. Mozes kreeg de stenen tafelen midden in de woestijn en kon opeens lezen en schrijven...
Het kan schijnbaar niet erg genoeg... Holocoust; waar of niet waar.... Israel trekt het zich aan om er zes miljoen slachtoffers van te maken en het als de joden eigen; commercieel uit te buiten. New York de burgermeester joods, de gebouwen in Joods beheer; O Goddelijk Wonder! het hele zaakje klapt in wel geteld 24 seconden alles bij elkaar in elkaar... en de Hollywoodse animatie film maatschappij filmt alles wat eigenlijk niet is te filmen. 9/11 in middels tot mythe verweven... wat staat de wereld ons als volgende joodse zwendel truck dan nog wel te wachten....?

berend willem hietbrink
op 04-04-2014 om 07:33

waarheid macht frei.... lijkt er op dat de media het aflegt tegen internet,,,, de officile nep lezing over 9/11 nergens meer geloofd, weg gedrukt door ontelbare klink klare feiten als maar aanzwellend tot een lawine van onverwoestbare kogika die de wereld eindelijk zal veranderen. tijd vergeet niet... deze super misdadigers geschiedkundig nooit kunnen ontsnappen ... en de waarheid hun uiteindelijke straf valse vlaggen voortaan minder gaan waperen.

berend willem hiebrink
op 10-09-2013 om 07:33

9/11 al weer een jaar voorbij met volhouden van onwaarheden. de tijd kan deze super misdadige wonden nimmer helen... wel de mentaliteit der mensen veranderen. vertrouw nooit politiek. de president van suid Afrika zegt; usa kan zo ieder klein land onder valse vlag ergens van beschuldigen
en de wereld wat wijs maken, om hun snode zionistische plannen. Doch heeft men meer en meer door en dat is de zegen op de vloek van 9/11. wat had adolf hitler toch een gelijk. internet staat er borden vol van. schakelt de massa media voor goed uit. lees tussen de regels vanzelfsprekendheid.

berend willem hietbrink
op 08-09-2013 om 07:33

in het verhaal van de 10 kleine negertjes zal obama de eerste zijn en usa zijn wereldmacht kwijt spelen als het tot de 3e wereld oorlog komt. goed zo! ook hier worden de jooden als 1e aangewezen in het nep en geniep achter de schermen. dus wegsnijden dat stinkende abces. 9/11 bewijzen miljoenen mensen dat daar 3 gebouwen even zijn opgeblazen.... usa behoeft dus niet te oordelen over waarschijnlijk gif-gas wapen gebruik. trouwens ook dat is gebeurt onder valse vlag van stripe
en stars... joden\amerikaanse stars wel te verstaan.

berend willem hietbrink
op 02-09-2013 om 07:33

syrië vraagt vn raad agresief usa te stoppen met landje pik en flik. maar wat doe je er aan; een volk dat bewapend hun ganse land veroverden en via dwangmatig noord en zuid oorlog tot twee beruchte partijen bestaat onder het mom van republiek en demokratie. eigen gebouwen opblaast, geld drukt zonder tegenwaarde en door wapenverkoop de wereld in burgeroorlogen houd, met atoomwapens dreigt en zo de macht van de sterkste in hebzucht uit kan oefenen. de vol en vet gevreten bevolking neergezet in het stripverhaal fritz the cat coyboys en veedieven tegelijk, zal zich eens nog zelve tegen komen.

berend willem hietbrink
op 01-09-2013 om 07:33

uitschakeling van politiek overkoepelend gezag dé bevrijding der mensheid. staat, landstreek of provinciaal verkozen gouvernements verantwoordelijkheid. verkleind grens-konflikt en schakelt uit.... volks/taalkundig in dialekt verbonden vanuit het verleden... limburgs vlaanderen, duitsland, nederland en walonië dat 4 landenpunt bijt regoniaal niet. oost,west,noord friesland, noord/zuid brabant om even dicht bij huis te blijven; schalie-gas een brabantse zaak. miljarden besparing overbodige regeringen.

berend willem hietbrink
op 01-09-2013 om 07:33

9/11 was,is and will always be an inside job and this video proves it!.... dankzij 9//11 heeft de usa voorgoed aan geloofwaardigheid afgedaan voor de ganse wereld. wie met jooden omgaat wordt door de geld pest besmet. letterlijk alles wtc had met poen van doen het is de grootste zwendel aller tijden in onverbeterlijke records van goud dat blinkt en geld dat stinkt. straft men onmiddelijk de aan uw alle bekende verantwoordelijken, dan is de laatste wereld revolte een feit. nu of later.... mogen hietjebrink het svp nog meemaken... dan ware 9/11 ons toch nog een geschenk.

berend willem hietbrink
op 31-08-2013 om 07:33

sinds de super nep van 9/11 durven de vs minder volhoudend te liegen. de fake gift attak in syrië,
waar op you tube reeds te zien met knip en plakwerk kinderen in een schijn houding zich dood wanen zonder een kramp spiertje oogjes toe snaveltje dicht wel of niet tot de sprookjes van 1000 en 1 nacht kunnen verklaard worden. hoeveel nep film wordt er al zolang nieuwsdiensten bestaan ons niet in de maag gesplits? dat tv nieuws eigelijk nog bestaat mag al een crimineel wonder heten... uwe rechts-staat is de onze niet. journalistig een uitmoordend beroep. máák nieuws volksverlakking loopt ten eind.

berend willem hietbrink
op 27-08-2013 om 07:33

,,An allem sind die Juden Schuld”. Het refrein viel vorige week opnieuw te horen, De eerste minister van Maleisië zong het op de Conferentie van islamitische landen. Hij kreeg grote bijval van de vertegenwoordigers van meer dan een miljard bewoners van deze aarde. Uit hoffelijkheid voor de gastheer? Helemaal niet. Gewoon omdat, zoals Le Monde in een commentaar schreef, ,,de toehoorders het ermee eens waren. en meer mensen overal ter wereld... veel meer dan dat je denkt.

berend willem hietbrink
op 27-08-2013 om 07:33

Wer seinen presse-Job behalten will, übernimmt kritiklos die verordnete Wahrheit. Jede Frage kann gefährlich werden. Übersetzung: Wer heute noch Karriere in den Zeitungs-und Fernseh-Redaktionen macht, kann nur blind -dumm -naiv -gläubig sein; ist gerne nur karrieregeil kritikloser Nachplapperer.... en toch bloeit op deze mestfaalt een enkele klap-roos. inetrnetjes zwijgt realiteit niet dood. een lawine van waarheid zal de tijd zelve inhalen, vanzelfsprekendheid is geen leugenaar. china en rusland waarschuwen nu nog fatsoenlijk en zeer beleefd. de joden hebben genoeg gejat. eens houd het op.




berend willem hietbrink
op 27-08-2013 om 07:33

de controle over de westerse massa media door wie dan ook, de voorgekauwde nieuws troep en het verzwijgen van logika etc... eenrichtings verkeer en verkeerd... dat alles nodigt uit tot nog meer terreur daden voor de toekomst... angst maakt onderdanig in geloven. theorie zo veel als je wil de praktijk maakt de dienst uit... brutaal als de beulen. goed houd kwaad in stand en visa versa... doch het meest kwade is de gemakzucht der mensen in slavernij van geld te moeten verdienen om te kunnen vreten.
alle systemen zijn daar op gericht; dus van huis uit vals; hoe je het ook went of keert. dus ver-keert.

berend willem hietbrink
op 27-08-2013 om 07:33

volgende vraag riep busch in zijn roem-ruchtige pers conferentie's 9/11 steeds, zoals het verhaal hem uitkwam. of... daar gaan wij dus niet meer op in... hij sloot voor 25 jaar en verlengde deze zelfs tot 50 alles geheimhouding wat buiten de officiéle lezing van 9/11. zo lang moet de wereld op waarheid wachten, ook al komen er als maar logische waarheden bij in aanzwelling tot mythe vorming. macht houd zo de beerput gesloten. als allen daders op de begraafplaatsen liggen wordt er dus niemand gestraft en zo vervalst men dus weer een stuk geschied-en-is. onmacht door macht; machteloos volk.

berend willem hietbrink
op 27-08-2013 om 07:33

waarom de media in handen te hebben... goed voor is? opinie beheersing; reclame inkomsten en daarmede het ganse industriéle wereld gebeuren te kunnen bij-sturen.. adverteren doet begeren, het volk rent er achter aan, je moet dat en dat merk kopen om opmerkelijk te wezen... het communisme is zelfs een joods kapitalistisce vinding ( karl marx etc...) beheers het bankwezen en bepaal wie geld krijgt en waar heen geld naar toe stroomt en veroorzaak de crisis, maak het volk ontevrede. revolte.
speel groeperingen tegen elkander uit... intrige's de doos van pandora, waar komt die wind vandaan?

berend willem hietbrink
op 26-08-2013 om 07:33

het als maar miljoenen joodse holocoust zeur getal in de wereld pers staat in geen enkele verhouding tot de vele miljoenen cijfers aan moorden; der communisten, japanners, rode khmer of waar dan ook in de laatste wereld oorlogen en viétnam niet te vergeten... en dat komt... en dat komt en bewijst het onomstotelijke bewijs dat de joden de westerse propaganda media beheersen...in hun als maar geldomzetten... jatten=jooden=jatten. bovendien verkopen andere volkeren hun doden niet, of eisen schuld gevoel en maken nog steeds geld uit een holocoust industrie ten eeuwige dagen...jodenhandel.

berend willem hietbrink
op 26-08-2013 om 07:33

gifgas in syrië,,, de wereld trapt er meteen niet meer in... ook hier jodenstreken door westerse regeringen... RSS-Reader Giftgas Syrien: Man möchte kotzen, wenn man weiss, dass dies ein Angriff war, der von den westlichen Geheimdiensten initiiert wurdeHonigmann Nachrichten vom 26. Aug. 2013 – Nr. 164 Und wieder mal steht die Welt am Rand eines 3. Weltkriegs. dit nieuws valt allemaal buiten de propandische officielele nieuwszenders in joodse klauwen. miljarden weten het. u ook ?

berend willem hietbrink
op 13-08-2013 om 07:33

het vinden van sadam 12-12-2003 is ook in schijn gezet. werd op de 11-12 reeds gevangen in een huis te tikriet een dorpje al waar een schietpartij aan vooraf ging en een marinier sneuvelde. omsingeld door 20 man gaf sadam zich toen over... een dag later moest sadam in een boorput kruipen... gewoon vernederende propaganda en sensatie film, dus het verkopen van leugens. hollywood so good...
maar zo brutaal als ze 9/11 inelkaar hebben geflanst vind zijn weerga niet... met vele vele blunders die hen wereld geschiedkundig nog ten volle zal blameren, daar zovele stommiteiten begaan.

berend willem hietbrink
op 13-08-2013 om 07:33

de ganse wereld staat meer en meer op haar achterste benen om een nieuw onafhankelijk onderzoek 9/11.... waar zijn de vier zgn gekaapte toestellen met pasagiers gebleven? waarom blies silverstein 3 gebouwen op? 160 uitgewezen mossad spionnen dienen zich te verantwoorden. al het liegen van de 9/11 commissie en de globale joodse media kliek zal aan de kaak dienen gesteld; moeten worden terugedraaid. duizenden mensen met medewerkende voorkennis dienen te worden berecht. waar zijn de ontelbare milarden aan goud en gelden uiteindelijk gebleven?

berend willem hietbrink
op 03-08-2013 om 07:33

aanslag Adolf Hitler, afpersing Auschwitz, joods bolsjewisme communisme complot concentratiekamp cultuur, Dr. Pierce Duitsland financieel fraude gaskamers, Hate Crime holocaust, immigratie Israël, Joodse media, Joods Gevaar, Joods probleem kapitalisme, massamedia massamoord media Misdaad, moord MTV Negers, pedofilie racisme ras Rusland Soviet, en alles goed bedoeld de domme mensen te waarschuwen tegen nog meer rampspoed. klik gratis om waarheids liefde googlen maar!

berend willem-hietbrink
op 03-08-2013 om 07:33

reaktie op...Naomi op 22-11-2012 om 08:59 die tegen maarten...Jij was gister bij pauw en witteman en daar was je behoorlijk anti Israel aan het praten. (hietbrink) p+w zijn van de zelfde rioolratten als de rest. het goed nieuws in deze dat; er jaarlijks genoeg van deze worden afgeschoten, juist omdat het joodse propagandisten zijn. wat heb je in oorlogs gebieden te zoeken, slecht-nieuws-aas-gieren zijn het. tevens spionnen van de zogenaamde wereld-waan-orde; zij hebben al deze oorlogen zelf uitgelokt in landen waar eeuwen familie-stammen grenzeloos besturen... pleegt het westen huisvredebreuk. basta!

berend willem hietbrink
op 03-08-2013 om 07:33

9/11 en andere onvoorstebare tragedische wereld rampen. opvallend genoeg, altoos joden bij betrokken. eeuwige uitverkoren volk van tegenspoed, zelf gezocht in exodes. palestina, egyptsche plagen, vervolging, verbanning, getto's ... bedenkers van het communisme, en das kapitalisme tegelijk. aanslag munchen 1972. 2e wereld oorlog hoofd oorzaak één manntje hitler, die precies liet weten waarom... mein kampf. grenzeloze haat bij 1 miljard arabieren. ze haten mij zei tijl uilespieghel, doch ikke hep het er zelf wel ganselijk naar gemaakt... dát zei uilespieghel er wel zo eerlijk bij.

berend willem hietbrink
op 03-08-2013 om 07:33

hietbrink de 1e ter wereld de gaskamers als praktische onmogelijkheid, symplistish bewijst in enkel zinnen als afdoenden. 'diskussie gesloten.' gas is onwerkbaar. vervliegt het niet in de lucht dan ontploft het bij de minste wrijving. pats boem weg het hele kamp-lager. ruik gas op straat; alles afgezet, het ganse woonblok ontruim tot het lek verholpen. in een afgesloten ruimte krijg je gas nog niet zo maar weg. daarbij, gas-transport, zeker in oorlog onbegonnen gevaarlijk. wel gas-ovens, crematie, tegen besmettelijke uitbraak. gaskamers theoretisch verzonnen, door russische joden, in dienst van stalin.

berend willem hietbrink
op 03-08-2013 om 07:33

dr. pierce aan het woord: “Wij kennen het theoretische principe en de gruwelijke waarheid over de doelen van deze wereldwijde plaag. het betekent dictatuur van de Joden! Het leidt tot de uitroeiing van het nationale leiderschap en de intelligentsia van het volk, en de exclusieve heerschappij over het proletariaat door de internationale Joodse bandieten, die samen met de super gangster die stalin was geheel oost europa 70 jaren in joods communistische macht had. thans de presidenten van de u.s.a. in gijzeling van het joodse willen. rijkdom brengt ellende via hebzucht misdadig.



berend willem hietbrink
op 03-08-2013 om 07:33

Francesco Cossiga ex president italia (overleden 2010) kwam als 1e uit met berichtgeving dat 9/11 door de mossad in schijn was opgezet... en hij precies kon het weten; daar zijn leven lang geheim-diensten hem parte speelde. alle geheime diensten ter wereld was het bekend dat israël de u.s.a politiek en financieel daar geinfiltreerd tot de hoogste positie's het voor het zeggen hadden verklaarde de toen 75e jarige Cossiga... eens zal dit ongeeloofelijke geloofwaardig zijn. als je maar oud genoeg... eens zullen
ogen open gaan... een pot nat.... wetten-loos onverbetelijk...de joden en de maffia




ogen open gaan... een pot nat.... wetten-loos onverbetelijk...de joden en de maffia.

berend willem hietbrink
op 01-08-2013 om 07:33

Tim op 27-12-2012 om 23:35 op onderstaande wilde hietbrink toen eigelijk reageren......
Waarom word de waarheid niet verteld in het journaal en in de nieuwsbladen? Journalisten horen toch hun werk te doen? Of zijn zij slechts onderdeel van de propaganda? Raar vind ik het ook dat men de media versie accepteert en de echte feiten negeert, hoewel de feitelijke gebeurtenissen en bewijzen overal te vinden zijn! Probleem ... Als je dan de waarheid verteld dan geloven ze je ook weer niet! Als je meewerkt aan een systeem dat legaal mensen vermoord dan ben je zelf dus ook schuldig!

berend willem hietbrink
op 31-07-2013 om 07:33

de man die in de v.s. voor 50 miljard piramidespel had bedreven en werd veroordeeld tot 160 jaar was natuurlijk een jood. 50 miljard had hij los weten te krijgen van meest andere joden; die op hun beurt weer al dat geld sjacherde door fondswerving goede doel en; doch in feiten zijn zij even mede schuldig. al dit geld; meer dan de ganse begroting van afrika, in feiten dood-liggend noodgeld. komt door hunne vergroting van meer winst bejaag al die tijd niet op zijn plaats terecht. blijft dus aan jooden-streeken-strijk-stokken hangen. de dieven bestolen, lekkere jodenjongens onder elkaar..... en-zo-voorts.....

berend willem hietbrink
op 31-07-2013 om 07:33

reeds 25 eeuwen weten de joden alle ongelukken die hen zijn overkomen net zo vrolijk te verkopen in omzet hun bedelpraktijken in een medelijdens industrie... 6 miljoen doden 6 miljoen x miljoen slachtoffers wieder gut machung sinds 1945. opera nabuchu speelt hun ellende in babelonische gevagen- schap'. anne franks persoonlijke literair verhaal; toch speelt de stichting het uit als zodanig. eigen vrouw van joods oorlogs-misdadiger weinreb zegt; in een gesprek met ischa meier in vrij nederland; joden moeten stoppen met het bankwezen en de theaterwereld, dáár zelfs hun jodenbloedgeld is nep.

betend willem hietbrink
op 31-07-2013 om 07:33

een chinees opinieblad schreef over de doortraptheid der zionisten op 9/11. zó; zullen de amerikanen nu als laatsten ook de jodenstreken leren kennen, ze zoeken het maar uit daar. het zal lang duren eer nog een wereld misdaad uitgedacht zo als deze wordt overtroffen, zelfs de japanners met parlhabour kunnen uit de recordboeken. wijs de jooden voogoed hun plaats waar dan ook op aarde; zelfs de troefkaart antisimitsch blijkt de holocoust joker; die ze overal denken in te kunnen zetten met hun vals spelen.

berend willem hietbrink
op 31-07-2013 om 07:33

met geld om gaan lokt gokken. 9/11 wereld wapenhandel en monotair bestrieren wie waagt die wint...op leven en dood. mensen die 9/11 sprongen waren toch alles al kwijt. de gok; met namen door de zionisten onder valse vlag zal op den duur hen alles! doen verliezen. de woorden van netanjhahu= jahudie=ja-hoed-u pas op voor jodenstreken... deze woorden werken thans averechts. hij zei namelijk dat 9/11 een godsgeschenk voor israël en het joodse volk aan winst in sympahtie; doch heden wordt er negatiever over de jood geschrevenn dan ooit, men wordt er zelfs ziek van. zum kotsen.

berend willem hietbrink
op 30-07-2013 om 07:33

rectifikatie=recht-de-fake-actie.... niet 45.000 maar Ongeveer 11.700.000 resultaten (0,18 seconden
geeft zoek opdracht 9/11 israel-mossad dus. doch zolang maarten van rosum voetbal ook heel belangrijk vind... zal dat zijn voorang door het volk en voor het volk wel behouden. machtenloosheid, het nog geen vuist kunnen maken... deze joden; horen gewoon niet op aarde thuis. ook holocoust een leugen-verzinsel, eenvoudig omdat gas niet werkbaar, te gevaarlijk bij welke uitvoering dan ook. punt uit! ruik gas, de straat onmiddelijk afgezet en het woonblok ontruimt, wrijving is al ontplofbaar.

berend willem hietbrink
op 30-07-2013 om 07:33

7e. gebouw wtc doet hun de das om, of liever de strop want ze zullen hangen.
slopen zonder vergunnen is in alle landen van de wereld verboden ja dan toch?
8e. wat hebben ze met de vliegtuigen en pasagagiers uitgespookt, o ja, joden mogen alles.
9e vakkundig springladingen aanbrengen dat kan slechts de mossad, ervaring in alle landen.
45.000. links vind je reeds op google... toets slechts in 9/11 israël mossad voldoende.
1643 peter stuyvensant liet 43 portugeese joden niet toe grond te kopen... toen al gewaarschuwd.

berend willem hietbrink
op 30-07-2013 om 07:33

1e. de massa media en regeringen bewijzen in welke een verdorve wereld wij leven.
2e. wat adolf hitler over de zionisten publiceerde blijkt nóg erger dan wij al wisten.
3e. 9/11 joodse misdaad. joden hebben dus geen recht op samenleving in palestina.
4e 9/11 veranderd de mensheid of te wel zij gaat verdiend heel spoedig ten onder.
5e ook het ganse amerikaans continent is door landroverije en uitmoording veroverd.
6e zo gewonnen zo geronnen iedereen heeft eigen wapens dus... opschieten maar......

berend willem hietbrink
op 30-07-2013 om 07:33

Es nicht akzeptabel ist,dass eine gigantische Lüge in die Geschichtsbücher eingeht und weil alles in den letzten 11 Jahren mit 9/11 begründete wird, alle Kriege, alle Freiheitseinschränkungen und alle Polizeistaatsgesetze. Amerika wurde NICHT von arabischen Terroristen angegriffen, sondern sie haben es SELBER gemacht und einem Sündenbock in die Schuhe geschoben,um damit ihren "Krieg gegen den Terror" und ihre schon lange vorher geplanten Kriege gegen Afghanistan und Irak rechtfertigen zu können
en dit dus in alle talen der mensheid.... ook N.L. mede schuldig als nato staat.


berend willem hietbrink
op 30-07-2013 om 07:33

5 jaar na, of 10 jaar later 9/11 het belang daar van, in al zijn artikelen is maarten van rosum nog niet zo ver wat ons thans wekelijks meer en meer in sneeuwbal efekt bedolven.... naar boven komt. 1e duizenden onwetend of mede wetend het rampzalige gestuntel medeplichtig beleefde; gaan thans de ogen open.... trouwens de omvang van het te grootschalig gebeuren... kan men nimmer stilhouden... wroeging en moraal werken saam. ieder zal onder ogen moeten zien dat 9/11 een geplande moordaanslag en de waarheid en niets dan de waarheid eist. gangsterdom u.s.a. ontmaskerd.

berend willem hietbrink
op 28-07-2013 om 07:33

0ndere valse vlag 9/11 omdat systemen nu eenmaal door dwangmatigheid vals worden, working for the yanki-joodse dollard. geld is de vernieuwde slavernij en nu nog keti-koti bevrijd van de gouden hals kettingen der pronk-hebzucht. 9/11 was zo gerafineerd/dom dom tegelijk, 1000x biljoen oplichting, tevens de wereld-crisis veroorzakend. het vertrouwen in welke regering dan ook naar de kloten. thans; arabisce protesteerd net zolang tot dat uiteindelijk een zuiver overheid op zijn plaats.
toch; niets nieuws onder de zon...www.prohef.nl/prohef.html klik naar dé oplossing. altijd prijs!

berend willem hietbrink
op 28-07-2013 om 07:33

de spookactie 9/11 vraagt, dwingt tot radicale wereld veranderingen daar het intulekt vooral in-duvidueel van goede wil. de pertinente valsheden der massa-media; (juist om het geld van die massa) daarvoor in de plaats de induviduele-media en dan een keuze uit de meest realistische, natuurkundige oplossingen en.... daar niet eens academisch voor nodig. het bestaat al; internetjes waar het volk in kiest en keurt. geld weg smijten bestaat dan niet meer, slechts geschikte mensen op de juiste plaats zoals in het bedrijfsleven... daar de aarde is het bedrijven der ganse mensheid. de natuur is onze baas.

berend willem hietbrink
op 28-07-2013 om 07:33

door 9/11 dé vernieuwende wereld. dat kan dus hét geschenk zijn. als je partijen stelsels uitschakeld, politiek verbied dan is het grootste gevaar reeds bezworen, niemand staat meer tegeover elkaar. iedereen sociaal een vast basis inkomen, dus ook deze die werken, maar niemand de baas. alle diensten overbodig geen fraude, belasting, toeslagen of dergelijk alles zit al in alles inbegrepen; strukturele armoede valt namelijk weg, rijkdom is hebzucht oorzaak misdaad. geen verzekeringen meer... alle beroepen zijn namelijk voortaan op hulpverlening ingesteld ook militairisme, wertuig is hun wapen.

berend willem hietbrink
op 26-07-2013 om 07:33

dat hietbrink in deze zich zo vast klampt=claimt aan 9/11 komt ook omdat maarten zijn ogen nog steeds niet wijd open en in zekere zin der persmuskieten behept. waneer ben je eigenlijk een historicus ? iedereen thans journalistig en historicus sinds al l e s ! op internetjes staat ... sluiten maar!!! gooi je ganse bibel=bijbeliotheek maar weg niets waard. nooit iets waard geweest. dat was de afgebrande biep van alexandrie al niet en geen enkele biep waar ter wereld dan ook. omdat de fanatieke kliek soorteerde welke boeken niet of dan wel. internetjes niets overslaat.

berend willem hietbrink
op 26-07-2013 om 07:33

9-11 you have not seen. * Adults Only * Runtime 130 minutes.... doch vraagt geduld om hem gans af te luisteren... staat er nog geen jaar op. lijkt mij een eerlijke, doch ergens ook verdachte tot-al video opnamen door slechts een persoon onprofesioneel geschoten. de man heeft zekere voorkennis of is paranormaal begaafd. zelfs gebouw 7. voorspeld hij uren van te voren in blowing up. ook toont hij onverschilligheid .... wel is hij zich bewust van de historisch in-uit-pact. meent dat dit de enige film is buiten het propagandistische gedoe, laat tijd... zeker nog veel meer ons te wachten staat.

berend willem hietbrink
op 26-07-2013 om 07:33

de opelijk brutaliteits uitvoering 9/11 verstikkend in leugens en vals spel der overheden... internet thans openbaring in waarheid-vinding. hoe lang het ook duren mag, zullen door hun geld en macht de daders nog onstrafbaar kunnen ontsnappen... de massa media-plichtige mafia is in iedergeval de eerste verliezer. oudpapier dat ze dagelijks drukken, sport=doping=sport; máák-nieuws dóór-zien-der-ogen steeds meer belachelijk. kijkt u nog tv? dan loopt u achter...volksverkakkerij industrie comercieele rotzooi bende vorming in misdaad. 9/11 laatste hollywood joodse nep-produktie.

berend willem hietbrink
op 26-07-2013 om 07:33

ondanks de vele doden blijkt 9/11 achetraf bekeken een geschenk....via het slechte (stront tot mest vruchtbare landbouw) zal het goede boven komen. miljarden mensen pikken de valse machten in willekeur niet meer.... politiek en religionen bij wet verboden, de rol van geld en wapenindustrie uitschakelen... dat kan allemaal want armoede is onze grootste rijkdom. álso sprach ZARATHUSTRA. vrijmetselaar=vrij-met-ze-aller dát is de oorsprong van deze naamgeving. de mens zelve is het scheppingsverhaal. laat god buitenaards, je kunt niet kijken in de zon.

berend willem hietbrink
op 20-07-2013 om 07:33

9/11 TRUTH: Jewish Ex-Marine SPEAKS OUT on Israeli Involvement (MUST WATCH) 9/11 The Military Knows Israel Did It.... etc... doch de luchtmacht medeplichtig wil niet met de billen bloot omdat zij de gevaarlijkste macht. doch op zekere dag bestaat israel niet meer. nederland doet nog steeds of hun media schuldige neus bloedt. de lawine van protesten tegen israel zwellen dag bij dag wereld weid aan. joden zelf verbranden hun vlag ja! in tellaviv. niet de joden... maar zionisme moet de wereld uit. hun hebzucht en gewoeker is meest verderfelijk; mijnheer wilders.

berend willem hietbrink
op 20-07-2013 om 07:33

@FrancisJoa Zionism is much older than the movement of the nationalists. Explain me why were the Jews thrown out 108 times of other countries before WW1 when they are such good people?
The word Zionismm came up 1890 and the man behind this movement/idea was the Austrian Jew Theodor Herzl. what about the declaration of a holy war against Germany done in 1933 in Amsterdam by the Jews. They held a congress where the Jews from all over the world participated.
and the nex country wil be U.S.A. to throwing out zionisme remember 9/11.

berend willem hietbrink
op 19-07-2013 om 07:33

boston bomaanslag nog zo iets. de jongste verdachte droeg witte draaghang bag, terwijl de groote bom aanslag rugzak zwart. deze tas droeg hij nog ook na de aanslag. via camera als verdachten aan gewezen omdat deze familie op moslim verdachten lijst voorkwam. 3 daagse klopjacht daar ze zich niet zomaar op lieten pakken. een verdachte dood geschoten en hij riep dat hij zich over wilde geven en toch bleef politie schieten. deze jongste heeft veel suporters vanwege onschuldig popster uitstraling. bewijs het dus eerst maar eens; willekeurige terroristen show jagers.

berend willem hietbrink
op 17-07-2013 om 07:33

macht=mag-'t ja ze mogen het; gog mogol=ga-och-mag-al de duivelse baas. macht=mag-'t ; er niet eens een ? achter... brutaliteiten, facisme samen gaan. de overval, schrik verstoren van de angstige samenleving.... daarbij het sinistere; geld maken... oorlog gemak zuchtig buit halen.
tover er religie bij en je krijgt strijders die zich laten wijs maken te vechten voor hun goddelijke zaak. zo babbelt de bijbel al 3000 jaar... alle regelionen afgekeken en afgetakt van elkander tegenstrijdend daar na eigen wegen gaan. hebreeuw=heb-er-uw eeuwen bij de neus. israël did-it altijd al.

berend willem hietbrink
op 17-07-2013 om 07:33

men kan eigelijk niet tot slotsom komen wat 9/11 betreft; daar in een lawine op internetjes zich steeds meer durf tot waarheid openbaart die israel en de u.s.a. pijnlijk zal moeten onder gaan. 2 uiterste in deze... macht en haar domme kracht of te wel leugens en bedrog want list kun je het niet noemen daar waar meer stommiteiten zijn begaan dan ooit in de wereldgeschiedenis... daarin staat tegen over de liefde en schaamte tot waarheidsvinding die zich reeds 12 jaren voorsleept... doch in voordeel tot de vanzelfsprekendheid der logika, in technische zaken. ontelbare ogen gaan open.

berend willem hietbrink
op 04-07-2013 om 07:33

tot slot:.... iedere nieuw verhaal over ware toedracht van de moord op jfk is nog steeds welkom in voordeel der uitvoerders van deze moord en zulk een bedrijven aan komplot theorie bezwangerd in hevige mate ook de 9/11.hoewel je in deze geen sherlock h. behoeft te zijn en de bewijzen internationaal aan de kaak gesteld; wacht de wereld door al het gekonkel gegarandeerd nog eens de ontknoping. voorproevend daar toe.... van recent dateren...
DAVID DUKE ZIONISM ISRAEL AND THE PROMISED LAND... of...DAVID DUKE ZIONISM ISRAEL ZIONIST PROTOCOLS ZION dat is allemaal een verlengde van misdaden internationale gangster jodendom ondanks de beroemde waarschuwende geschriften van adolf hitler. maar dan doorlopend tot op de dag van heden. hietbrink vind het dan ook wel welletjes; wat hij hier schreef is dan ook slechts wat kruimelwerk in de marge. dank je wel alstublieft zou toon hermans gezegd hebben.... of ... weet ik veel! wij weten niet veel!!!

berend willem hietbrink
op 03-07-2013 om 07:33

oog om oog de hand om hand... daar ogen uitsteken en handenkappen=handikapten voor minder deden ze het vroeger niet. en zo vierde de joden feest 9/11. roepen zó nu weten ze wat wij al die eeuwen al mee moeten maken. ja maar wat zijn dat voor een openlijke brutaliteiten!!! die de gehele mensheid aan gaat. dus weer ouderwets... anti joods. regering van u.s.a moet met de billen bloot. joodse media maffia ontmantelen. en israel ? als 1e volk kolonialisatie in de ruimte doch... gééf ze niet de ruimte... of schaf hun geld af en er blijft geen enkele joden vraag. goud blinkt zon en maan.

berend willem hietbrink
op 03-07-2013 om 07:33

heeft maarten het nergens in zijn bericht over israel; doch wel de reaktie van...Naomi op 22-11-2012
Jij was gister bij pauw en witteman daar was je behoorlijk anti Israel. kijk; joden zelf eeuwen lang vervolgd om hun maar al te bekende jodenstreken sekte=ziekte ... mishandel mensen sluit ze door alle eeuwen heen op in geheto's van alle natie's verjaagd...zo zal de mishandelde en verjaagde op zijn beurt mishandelen en verjagen; kijk! dat doen joden dus al 65 jaar met de oorspronkelijke geschiedkundig vastaande bewoners van palestina. joods slachtoffer werd joods wraak misdadiger.

berend willem hietbrink
op 03-07-2013 om 07:33

De Amerikaanse regering heeft na 9/11 eigenlijk alles verkeerd gedaan wat zij verkeerd had kunnen doen. schrijft maarten... neen; geef het uit handen en men rotzooit maar wat aan; dát is er gebeurt door de mossad. slechts hun voordeel telde, van af het 1e uur schoof men de schuld van deze perverse misdaad in de sandalen van een stelletje woestijn nomade. ook het sprookje van pannenkoeken huisje theorie gelooft geen mens meer. 1 kilometer aan staal-hoogte van gebouwen samen geteld in 23 seconden colaps...luguber wereld record aller tijden schreewt wederom juden er-aus. waarheid.

berend willem hietbrink
op 03-07-2013 om 07:33

dus... alles volgens berekening bekookt-stooft. uit de keukens van de jood die dit al duizenden jaren flikt ja! zich tot gewoonte maakt als witzen te boek staan van sam en moos. ons land herdacht de jood die 150.00 moppen verzamelde van sam en mozes van hoe je kan beduvelen, geld af pakken van gelovigen. hollywood is van hen; misdaad bedenken zij nep-film industrie stalin tijdperk joden tijdperk... hitler riep, auswitz=aus met die witzen; arbeid maakt vrij, leer maar gewoon te werken. het artistendom der joden berucht en beroemd bedacht holocaust, verdiend nog aan ellende.

berend willem hietbrink
op 02-07-2013 om 07:33

duizenden miljarden dollars, werden op krediet gevoerd terwijl de president de belastingen verlaagde.
knoopt maarten de touwtjes aan elkaar; klopt ook wel; maar dat zal ook op den duur de ondergang zijn van een staat zonder tegen overstaand goud onderpand; dollars drukt van slikken of stikken. vals jooden monopolie, bank of america. kennedy moord, johnson draait het terug; bewapend israel.
open staande schulden wtc, pentagon door een colaps=sklapvereffend jodenjongens praten we nergens meer over. zwijg-geld is het graf van ontelbare doden.

berend willem hietbrink
op 02-07-2013 om 07:33

thans; dringt echter de verscheurende onrechtvaardigheid 9/11 zich zo aan hietbrink op... vandaar even recht te zetten. even ja! daar in feiten kinderlijk eenvoudig indien politieke wil. de secondaire media (internetjes) heeft er althans genoeg aan gedaan. de oficiele media een slangenkuil liegfabriek. eet uit de hand van zijn adverteerders en en de eigenaars van een mediaconcern. vangt het volk door kijk en leescijfers, kudde vorming van natuurlijk veilgheids gevoel... wij zijn de goede herders... de heere zij dank...wij leiden de kudde verders... regelrecht naar de slachtbank de duizenddichter.

berend willem hietbrink
op 02-07-2013 om 07:33


(dit even tezijde) hietbrink de laatste jaren het nieuws niet zo volgend, vaak in het buitenland, van wegen oertaal-studie aktiviteiten... google hietbrink oertaal en u weet er van... o.a. Man bijt hond; Steeds meer kinderen kampen met een taalachterstand. Willem Berend Hietbrink heeft de oplossing. oertaal herondekt die voor kinderen en vreemde ideaal om speels te leren: het Neder-Diets. uitgaande van spraak, waarin niemand één fout kan maken. Hietbrink levens opdrachtelijk steeds bezig met het fundamenteel dialekt-diets spraakstelsel 360 graden. thans; dringt echter de verscheurende onrechtvaardigheid 9/11 zich zo aan hem op. vandaar even recht te zetten.

berend willem hietbrink
op 02-07-2013 om 07:33

justitie=juist-is-die... en weer staan er de joden voor je neus. histoirsch claimen ze hun goddelijke schepping... laten de wereld verzuipen omdat de mens zo slecht 9/11 hoe slecht dan wel... ten eigen voordelen verzinnen ze holocoust=helle-kost en als in een hel komen duizenden mensen om waar onder 343 vuur-vechters mannen. blijkt de schuld achteraf toch zo voor de hand liggend onbekend... dat vooral door de pers verdoezeld... kom op zeg !!! waar blijven jullie nu met je anders zo beruchte doorzeur nieuws van waaarheids vindings rampsenario's aanwijsbare schuldigen. dát is al verdacht.

berend willem hietbrink
op 01-07-2013 om 07:33

De schade van de kredietcrisis is veel en veel groter dan die van 9/11. schreef maarten:
foei toch! al deze bedragen wegen niet op tegen de vele verloren mensen levens, de uitgelokte wereld oorlogen... het straffeloos blijven liegen en bedriegen door de macht misbruikers. de journaal voorlezers zonder eigen inbreng... parl habour was nog militair... u.s.a woekeraars bezig die bewijsbaar over lijken gaan. mogen hietbrink nog meemaken dat deze daders gestraft zonder aanziens... justitie=juist-is-die... doe je blind-doek af en kijk in de ogen wie er dan ook voor je staat.

berend willem hietbrink
op 01-07-2013 om 07:33

miljoenen sites op internet 9/11 de werkelijke bevrijding van het woord. als in een vrije val der torens; klapt ook de oude media thans in. duim zuigende journal-listig met hun joodse zet-bazen vreet als termiet=roof-termiet: deze beruchte zwerf-mier-soort die geen eigen nesten, en parasiteren op alle andere mieren kolonies. vreet zelfs het oerwoud kaal. het dier heeft de mens getekend (lucebert)
het artikel van maarten van rossum al lang achterhaald; wie zegt dat bin laden dood is? eens gelogen alles gelogen... gekozen politici niets te vertellen, geldschieter betaald en dus bepaald.

berend willem hietbrink
op 01-07-2013 om 07:33

het paard van troye binnen halen een bekend begrip... de paarden van jerusalem binnen... wordt een nog duidelijker begrip voor de toekomst en... man en paard bij naam te noemen; niets een voudiger... waar het wereld geld om gaat; joodse kruis of munt ridders reeds 2000 jaar. er zou slechts 200 miljoen goud vooraad,zijn terugevonden en deze zelfs in een tunnel klaarstaande voor transport. 160 miljard aan goud, vermist voorkennis der joden was het meeste geld was al lang foetsie. even apeldoorn bellen, foutje bedankt, rijk de gooyer draait zich lachend om in zijn graf.

berend willem hietbrink
op 30-06-2013 om 07:33

in de maanden na 9/11 wel 140 verdachte mossad medewerkers de vs uitgezet... niet al te veel ruchtbaarheid aan gegeven. van spionage en handlangers aktiviteiten verdachten israelies met veel geld en vage verhalen en dubbel pasport. waren uit-trekkelijke meiden bij, zelfs een hele groep lesbisch en homo's om via sexuele voorkeur de gepaaide te bevredigen. zo hebben ze dus ook arabische jonge snuivers in die val gelokt. on-ontwarbaar lijken de vele knopen hier gelegd... doch de tijd zal de wereld in waarheid beleren. vliegtuigraadsels door leugens nog on-opgelost.

berend willem hietbrink
op 30-06-2013 om 07:33

simpel voor slopen zonder vergunning had je larry silverstein al aan kunnen klagen. er was een hele verhandeling over het woord pul-it op de hoor komissie. werd vals uitgelegd en aanvaard als terug trekken, en er viel daar in 7 ook geen een doden. pul=paal met een stok of paal het aan stampen van kruit in de buis van geweer of wapen. pul=pal=trekker overhalen. pulver=pul-vuur het kruit bedoeld dat het kanon in de vuur-mond voert. pul=paal=pijl die je door trekken aan het spansel van je pijl de boog af-trekt... katapult=ga-te-pul-it van ons zelfde oude dietsewoord. pul=pal=trek.
lus=lijst=lussen=lasso=lassen gewoon klinkerveradering woorden definitie zelfde betekenis.

berend willem hietbrink
op 30-06-2013 om 07:33

the painful truth and lies behin 9/11 kon men al weten op deze ramp-onzalige dag en uur...
dat perfekt van stommiteiten in de planning was. bekijk de beelden die eeuwig zullen blijven
herhalings doelpunten van snode misdaad. in ieder ander land waren brandweer commendant en gebouwen eigenaaar al lang veroordeeld. griezelig dat de u.s.a. (nog) als machtscentrum wordt aangeduid in samenwerking met hun joodse vrienden. wat dacht je van de ex franse president griekse-jood nicolas sarkozy voorloper uit de wegruimer ghadafie etc... balkenende cda verloor al zijn posten als schootkeffertje van busch. heterdaad=heet-ter-daad-betrapt. gloeiendheet.

berend willem hietbrink
op 29-06-2013 om 07:33

laatste nieuws... 'uitocht uit egipte' geschiedenis herhaald zich... wederom 10 plagen.
1e hoofd oorzaak 9/11; uitgelokte gevolgen. 2e islam-terreur- fobie o.a. fitna; pvv wilders. 3e... media propganda arabische staten die in normaal goede doen. 4) oorlogs geld verspilling economische neergang. 5) vernieling politiek systeem, welke regering dan ook... opositie houd je altijd dus blijvende burgeroorlogen. 6) israel/palestina middelpunt van alle ellende.
7) het blijvende valse spel van de onwaarachtige nieuwe wereldorde. 8.9.10 ) vul zelf in...
bedenk 3e wereld oorlog al lang aan de gang zo lang niet in ons land, doch ergens anders.

berend willem hietbrink
op 29-06-2013 om 07:33

gebruik je het woord jood dan ben je al antisemiet, dat komt omdat het volk deze jatters naam ook zo bedoeld en de media plichtigen joodse hielenlikkers met handen voeten gebonden... ook maar om het geld. nederlanders huichelen mede want wie anders heeft al die joden in de oorlog gearesteerd en dat in opdracht van hun eigen joodse raad 1942/45. dus hollandse jooden veraders omwillen der joodse bezittingen en dat overal in geheel eurpa al 2000 jaar lang. met geld maakt men geld gestolen of niet, misdaad heden al onze kranten koppen. het joodse probleem? vóór-kom de hebzucht oorzaak dan zijn er ook geen nare gevolgen. 'tel je géén geld, tel je géén zorgen' de duizenddichter.

berend willem hietbrink
op 29-06-2013 om 07:33

waarheid kan gruwelijk vernederend zijn. hitler schreef in zijn boeken niets dan de joodse waarheid en dat blijkt achteraf toch maar weer; jodenstreken 9/11. joden zette het leven van stalin voor 100 % als fake in elkaar ... als geen tweede is de joods/socialistisch verdraaing afgegaan en oost europa thans bevrijd. pas op hietbrink!!! bedoeld nimmer a l l e joden; goed en kwaad in evenwicht bedoelen we de kwaade joden of te wel kwaad verpest het altijd ook voor de goeden. joden=jatten en deze waarschuwing ligt dus al reeds in hunne naam. jutten=jatten enz... what is in a name.

berend willem hietbrink
op 29-06-2013 om 07:33

histoire=heus-te-waar... en geschiedenis herhaalt zich. het bijbels beloofde land was steeds maar weer opnieuw het beroofde land van een zwerf volk dat standplaats zoekt. daar waren ze ook weer als de kippen bij toen er land te halen in de nieuwe wereld... daar voor zwierven ze ook al eeuwen in de lege russische gebieden en ook daar kennen we hun ongelukken. stalin maakte gebruik van die vijfde kolonnen der jooden; hiler speelde ze op zijn manier kwijt en nu zit de amerikaan met een staat in de staat. niets met antisemiten te maken... doch gewoon de waarheid. geloof blijft hersenspoeling.

berend willem hietbrink
op 28-06-2013 om 07:33

9/11 u.s.a optie's voor de toekomst.... dankzij 9/11. meer partijenstelsel. wapenbezit verboden.
waarheidsrevolte... jesse ventura aanstaande president. joden moeten voorgoed hun plaats weten.
den haag berecht de schuldige aan de uit de klauwen gelopen in elkander gestoken misdaden van 9/11... dus ook de israelis. u.s.a uit de veiligheidsraad. ( is met hitler ook gebeurd ) bind de joodse kater niet langer op het spek van geld en armoede, geweld en misdaad verdwijnt als vanzelf uit de wereld. vreten=vrede op aarde.

berend willem hietbrink
op 28-06-2013 om 07:33

o.a architekten en ingenieurs...kan biijven beledigen met de serieuze onzin der liegende macht. lachend liegen... bewijsbaar... herhaal daar voor nos journaal 20.00 uur 9/11 2001 alwaar de grave minister van oorlog van voorkennis bevrijd; verheugd reageert dat het sein op groen kan.... oorlog te gaan voeren, naar wens van de vernieuwde oude wereld orde. ook de grave dus beroepsmatig ingeseind. de media-plichtigen blijvend liegen tot dat het gedrukt staat. domvolk volgzaam volk.

berend willem hietbrink
op 28-06-2013 om 07:33

waar vuur is komt rook... waar ontstekingen ontploffingen. komplot=kamp-plat en dit kamp gooide haar eigen ruiten in; om haar niet snel genoeg politieke wensen te forceren... geen enkel verhaai is derhalve opgeblazen dan het opgeblazen van onwankelbare gebouwen... in voobereiding van maanden en maanden voorbedachte raden. joden! je kunt het alsmaar aan hun neus zien; zion verzint zelf de ongelooflijkste theoriën ... géén komplot-theorie maar een kamp-plat-praktijk wijst zich hier uit... je dacht toch niet zomaar dat je wereldwijd ontelbare vakmensen in hun eer en bouwwerken kan blijven beledigen met onzin der macht van het lachend liegen. herhaal daartoe het nos journaal van 20.00 uur 9/11 2001 al waar de grave minister van oorlog van het lachen bevrijdend in zijn voorkennis dat de kogel thans door de kerk... de reden geschapen voor den aanval... op vermeende terroristen waar dan ook ter wereld... de oude wereld orde zal zich vernieuwen van kwaad tot veel erger. en... de media-plichtige... blijft liegen tot dat het gedrukt staat. dom volk is volgzaam volk.

berend willem hietbrink
op 28-06-2013 om 07:33

5 jewish dancers hi viva la high five... google het maar. zo begint 9/11 opgesteld met film apratuur ver weg van rumoer (maar inzoem op de twins) ook al is er nog geen rook pluimpje aan de sky.
plots...gejuich en hi five opwinding... gelukt! maar ook hier hebben vensteren ogen.
van achter een gordijn staan ze in de kijker van alerte mensen en deze zetten de tv aan.
voor en nadenken de link gelegd de politie gewaarschuwd; gevolgd en later aangehouden schreeuwen ze dat ze israelische/u s a vrienden zijn. arabische klederdracht, groot geld en de snuffelhonden ruiken kruit-poeder-sporen... in hun camper. na 71 dagen vast gezeten niet meer te bewijzen en met nog 140 dergelijke israelis met vermoedelijke jodenstreken worden het land uitgezet...de hoogste fbi-ers bemoeide zich er mede; maar juist ook dat is niet het eindpuntje van dit staartje... steeds meer puzelstukken vallen op hun plaats. 343 brandweerlieden vonden niet voor niets de dood daarvoor zorgt dus wel het na-bestaan. al zijn leugens nog zo snel....

berend willem hietbrink
op 27-06-2013 om 07:33

hietbrink nieuws... 4 vliegtuigen met passagiers ? wie waar wat vertrokken nergens aangekomen.
het googlen van de mosad kent geen grenzen. vlucht u-93 geen vleugel of moertje van te vinden... neergestort 22 man in smet witte overals weten zelf niet wat ze er moeten zoeken ze staan er maar wat bij een kuil geslagen in de grond... op de passagiers lijst m. rothenberg jood, mossad... vijfde op de lijst van onderen foto met keppeltje op als fanatiek zionist bekend. veiligheids diensten der vliegvelden in joodse handen. als nep verfilmd door jodenjongens van hollywood. no busines like shoabusines.

berend willem hietbrink
op 27-06-2013 om 07:33

sanno ormai bene che il disastroso attentato è stato pianificato e realizzato dalla Cia americana e dal Mossad con l'aiuto del mondo sionista per mettere sotto accusa i Paesi arabi in welke taal wil je het hebben.... dit was al vanaf de beelden te zien door joden die op 9/11 hun mond voorbij hadden gepraat... pull-it. door de mand=mond gevallen heet dat. larry silverstone. mosad/ciae. door hun miskleunen hebben we thans duizende bewijzen... en er komen er iedere dag bij. holocoust moet nog beginnen....

berend willem hietbrink
op 27-06-2013 om 07:33

de dag nadert dat busch en consorten van bed worden gelicht en in de boeien geslagen.
9/11 was meer dan een inside job... mede een outside job der joden reeds 2000 jaar en langer...
van babel tot de twin torens de bijbel hun strafregisters... en daar voegt zich 9/11 ook nog bij.... geld en misdaad gaan samen... zó moet je automatisch bij de joden zijn. het 11e gebod=de joden mogen alles.... en daar worden ze al eeuwen op afgerekend. dus... volgt vanzelf ....

Huibert Landheer
op 28-04-2013 om 07:33

Het deed me op het moment zelf wel goed.Dat was mijn eerste reactie op 11-9,maar ik realiseerde me al snel waar het waarschijnlijk op uit zou lopen.En zo is het ook gegaan.Gelukkig zijn we dan nu met de 'kredietcrisis' weer terug bij af en eigenlijk weer op het punt waar we in het midden van de jaren 80 al waren beland.Veel kostbare tijd is sindsdien verdaan en het lijkt me alleen maar moeilijker om nog uit de crisis te komen.Had het anders gekund?Dat is natuurlijk niet te zeggen,maar de volgende oorlog tegen Syrië en Iran dient zich alweer aan en dan is er ook nog Korea.Kennelijk moet het zo gaan.En het ligt natuurlijk niet alleen aan die bankdirecteuren.Ook die communistische geschiedenisstudentjes van 40 jaar geleden vonden de gedachte maar niets,dat we hier een stukje welvaart,waar iedereen zo 'hard' voor gewerkt had,zouden moeten inleveren.Brede lagen van de bevolking gaven Thatcher en Reagan demokratisch vrij baan,zoals hier nu de VVD en haar rechtse electorale afsplitsing stuivertje wisselen als grootste partij.Dan moet het maar zo gaan.

Tim
op 27-12-2012 om 07:33

Waarom word de waarheid niet verteld in het journaal en in de nieuwsbladen? Journalisten horen toch hun werk te doen? Of zijn zij slechts onderdeel van de propaganda? Raar vind ik het ook dat men de media versie accepteert en de echte feiten negeert, hoewel de feitelijke gebeurtenissen en bewijzen overal te vinden zijn! Probleem met de officiele versie: er klopt geen ruk van! Als je dan de waarheid verteld dan geloven ze je ook weer niet! Als je meewerkt aan een systeem dat illegaal mensen vermoord dan ben je dus ook schuldig!

Naomi
op 22-11-2012 om 07:33

Jij was gister bij pauw en witteman en daar was je behoorlijk anti Israel aan het praten. Nou mag iedereen zijn eigen mening hebben maar voor iemand die hoogleraar is en de feiten verkeerd heeft vind ik dat heel storend. Bij Je eerste zin sloeg je de plank mis: Je zei: Amerika is de enige die Israel kan stoppen in deze strijd. ???? als je het nieuws en alles had gevolgd de afgelopen dagen had je kunnen zien dat Obama en Hilary Clinton ROTSVAST (I quote Hilary) achter Israel staan. Sterker nog ze mochten doorgaan met de hamas ofwel terrorisme aanpakken en zich daarin verdedigen. dus dit klopt al niet wat je zegt. Daarbij de afgelopen dagen heeft Netanyahu en ook de burgemeester bv van Jerusalem duidelijk gezegd te willen stoppen met het geweld en peace willen. Hamas niet. zij lieten duidelijk merken door te willen gaan met het gooien van Raketten. Sterker nog na de wapenstilstand gister zijn er nog 11 raketten vanuit Hamas gegooid op Israel. Verder zei je dat Israel al jaren gebieden aan het annexeren is/. Hoe kom je hierbij, ze zijn gebieden aan het weggeven. Israel is gewoon wettelijk toegezegd destijds aan de Joden. Dat daar een ander volkje ook woont, das vers 2. Maar er is een probleem met dat volkje, de helft wil zich zelf namelijk elk moment opblazen in de hoop dat ze een grote hoeveel maagden krijgen in de hemel. Ze hebben geen respect voor het leven, hoe meer kinderen er worden geraakt hoe meer er feest wordt gevierd op straat. Dat gebeurd in Israel en bij joden nooit wij vieren geen feest als er van welke religie dan ook een kind dood gaat. Als je op dit punt achter Gaza staat dan sta je ook achter 09-11... je staat achter terrorisme, hamas Jihad, Osama bin laden, etc etc is 1 organisatie! Betreffende de palestijnen, daar leef ik enorm mee met de kinderen vooral maar ook de onshuldigen in deze, maar vooral dat ze met hamas samen leven die zelf op hun jaagd, hun ook vermoord, en eigenlijk ook .... tja....waar zijn de moslims dan? ik bedoel Egypte wil deze mensen niet, Dubai Niet, Oman niet, Iran niet, Saoudi Arabie niet... joden steunen elkaar altijd, er zijn zoveel rijke arabieren sjeiks etc, dus ik zeg help elkaar.. doen ze niet....dus kom niet Bij de Israeliers altijd aanbellen. Verder omtrent gaza: weet u hoe gaza er uit ziet? er staan 5 sterren hotels, er staan shopping malls er zijn stranden en als ze nou daar een pootje uitsteken kunnen ze daar nog een wereld plek van maken ook. Maar nee hoor, dat doen ze niet, er is alleen maar geklaag HET IS GEEN ETHIOPIE... En dan nog een persoonlijke mening: na 40-45... is het een grote schande dat na 6 miljoen joden die er zijn vermoord dat IEMAND UBERHAUPT NOG ZO ANTISEMITISCH UIT DE HOEK KAN KOMEN.. SCHAAM JE DIEP EN KEN DE FEITEN.

Alexandre d'Ansembourg
op 02-11-2012 om 07:33

MAARTEN, MAARTEN ....................., Ik hoor je graag op de tv, maar wat ben je goedgelovig en slecht geinformeerd. Gisteren hoorde ik je zelfs zeggen dat PATSY Lee Harvey Oswald toch echt JFK had vermoord ...... NIET DUS. JFK is vermoord in opdracht van David Ben Gurion (ongetwijfeld na overleg met de Rothschilds) omdat hij geen nucleair Israel wilde en omdat hij de FED (een ILLEGALE organisatie, die opereert als centrale bank in de VS, in strijd met de constitutie), het recht wilde ontnemen nog langer dollars uit te geven. De MOSSAD heeft toen de OAS (Soustelle) benaderd en die heeft een 'hitman' geleverd. Als ik goed ga zoeken vind ik zelfs nog de naam van de uiteindelijke schutter.
Ook 911 is door de MOSSAD georchestreerd en CIA-agent Tim Osman (ook wel bekend als Osama Bin Laden) had er niets mee te maken. Drie maanden voor 911 was Bush Sr. trouwens nog op bezoek bij de Bin Ladens in Riyad (bron : Wall Street Journal). Osama B.L. is in 2004 of zo, een natuurlijke dood gestorven ....... vergeet dat 'speuwerk' en die commando actie !
Na 911 hebben de Amerikanen gereageerd volgens plan : ze zijn een wereldwijde oorlog begonnen tegen de Islam, conform de wensen van hun zionistisch-talmudistische 'overlords'.
Iraq had een veel te groot leger, waarvoor Israel terecht bang was, dus Saddam moest vallen en Iraq moest terug naar de middeleeuwen. Dit lukte aardig en met overal in het land 'depleted uranium', zullen er nog maar weinig gezonde Iraqis geboren worden.
De bankencrisis is opzettelijk veroorzaakt door degenen die de controle over de FED hebben ; voor 200 biljard (14 nullen) USD aan waardeloze, 'toxic', bankinstrumenten zijn verkocht door Goldman Sachs e.d., voorzien van een schitterende rating door de corrupte ratingagencies. Ook de Eurocrisis is door deze kliek veroorzaakt en al zijn vrijwel ALLE bankiers schurken, deze beide keren hebben ze het NIET gedaan.
Volgens het 'Banker's Manifesto' van 1875 (95?) moet de bevolking arm, hongerig en dakloos gehouden worden, dan 'luisteren ze het best' naar hun regeringen en de internationale bankiers daarachter.

Misschien is het tijd voor een kleine bijscholing ....................
Mvgr,
AdA

chris
op 06-10-2012 om 07:33

9/11..? Das toch de dag dat gebouwen uit het niets een vrije val naar beneden maakten..?

Elmer van Leeuwen
op 04-10-2012 om 07:33

Beste meneer van Rossem,

Bij voorbaat mijn excuus voor dit misplaatste bericht aangezien het niets met het onderwerp van het blog te maken heeft maar ik kon u op geen andere manier bereiken. In principe wel met twitter maar zelf gebruik ik geen social media. In uw lezing bij het Studium Generale van 2 oktober http://www.sg.uu.nl/2012/10/02/nieuwe-verhoudingen-op-het-wereldtoneel/ over de opkomst van China stond u ook kort stil bij de Sovjet/Russische elite en vertelde dat over hun rooflust een aardig boek was verschenen. Dat leek me erg interessant om te lezen, wat is de titel van dat boek?

In ieder geval bedankt.

Vriendelijke groet,

Elmer van Leeuwen

Marian Bouwman
op 29-09-2012 om 07:33

Ik moet soms verschrikkelijk lachen om U meneer van Rossum, maar ook om de reacties die U krijgt... Relativeren is een kunst, naar het schijnt...U verstaat 'm als geen ander..

G Bergers
op 01-09-2012 om 07:33

Ik heb vele interviews gezien met ingenieurs die beweerden dat het ineenstorten van de flatgebouwen niet zonder het gebruik van springstof (onderaan de stalen steunpilaren) bevestigd, had kunnen plaatsvinden. Ook raadselachtig dat er later nog een derde immens gebouw ineenstortte, dat in het geheel niet geraakt was, maar waar wel de archieven van de CIA en FBI waren opgeslagen. Verder vind ik het vreemd dat men hier in Holland een vliegtuig dat rondjes boven Zeeland gaat cirkelen gelijk begeleidt met twee F16´s en dat drie vliegtuigen boven NY en Washington DC gelegenheid wordt gegeven dergelijke belangrijke gebouwen binnen te vliegen.

DOVANI BODEGRAVEN
op 05-08-2012 om 07:33

Politiek is prostitutie, nu weet ik het! Als makke schapen worden we allemaal belazerd om de huidigs status quo incl. al haar miskleunen zoveel mogenlijk ter wille te zijn...zowel linksom als rechtsom. Ondertussen gaat heel neeederland naar de filistijnen want voor kunst en cultuur is geen geld meer (lees; alles wat de politiek niet aanstaat moet weg), het lijkt nondedju Noord- Korea hier wel !
Ik wil een vuist maken tegen zoveel onrecht, mijn STEM verheffen tegen al het gespuis wat normaal leven onmogenlijk maakt, en de levens van zovele armen tot een regelrechte HEL.
Wie gaat er mee op de barricaden... wie o wie ziet er nog heil in te demonstreren?
Diederik Samsom gaat het niet brengen, Rutte ook niet, Buma is meer een gevalletje van goed geprobeerd maar helaas... en Roemer, ach over de afdeling onhaalbare idealen gesproken...
Ik ben het zat, tijd voor actie!!!

Jan Tiemens
op 12-04-2012 om 07:33

Wat ik mij afvraag, ruim 10 jaar na 9/11 is of de wijze waarop de toenmalige Nederlandse regering 'politieke steun' uitsprak aan de Amerikaanse inval in Irak, wel past(e) binnen de regels en de kaders die de Grondwet stelt omtrent het functioneren van en de verantwoordelijkheden van de instituties binnen de Nederlandse parlementaire democratie.
Ik bedoel hiermee dat de Nederlandse regering voor zover mijn kennis van het staatsrecht strekt géén politiek orgaan of politieke institutie is. Het zijn bestuurders die weliswaar voortkomen uit politieke groeperingen en bloedgroepen, maar - als regering samen met en/of voor de vorstin, geen politiek orgaan vormen.

In mijn bescheiden ogen kan een Nederlandse regering alleen politieke steun aan iets verbinden of geven wanneer daarvoor binnen het parlement een getalsmatige of althans overwegende meerderheid bestaat.

En voor zover ik me kan herinneren heeft JP B. de politieke steun uitgeroepen zonder dat daarover aan ons parlement vooraf een mening was gevraagd, laat staan dat er een vastgestelde meerderheid voor het uitroepen van die steun bestond.

DOVANI BODEGRAVEN
op 05-03-2012 om 07:33

De politiek maakt zich op voor nog een ronde bezuinigen...men houd het hart vast. Nu al is de ramp over veel mensen uitgeroepen mbt de bijstandswet en haar verschrikkelijke uitwerking.Tevergeefs is het roepen om nieuwe verkiezingen... maar blind en doof word er doorgehakt waarbij niet op- om omgekeken word naar de gevolgen.Men steekt elkaar voor dit waanzinnige korte termijn beleid een dikke veer in de bips...bonussen en andere feestelijkheden blijven natuurlijk onaangeroerd, dit ook om evt. partijvriendjes niet onwelgevallig te wezen, natuurlijk.We gaan naar een nederland toe waar de ene helft niet weet waar het de halve maand zoeken moet om uit te komen, en betalings verplichtingen nauwelijks nog aan kan....en aan de andere kant de weldoorvoede, hersendode maar steeds erger grijpgraaiende bovenlaag die leeft met als enig motto 'na ons de zonvloed' . Met de samenleving als zodanig heeft het natuurlijk niks (meer) te maken.
Protest er tegen aantekenen helpt niet meer... maar wat doen we als de wanhoop sommigen onder ons zulke desastreuze vormen gaat aannemen dat een Nederlands 9/11 niet langer meer kan uitblijven???
Word ongetwijfeld vervolgd...

Martijn
op 31-01-2012 om 07:33

Beste Maarten,

Ik verbaas me af en toe wel hoe u over amerika praat,
Het mag wel is iets kritischer in mijn ogen.9/11 10 jaar na dato ben ik er wel achter dat het een inside job is geweest
Ik noem het zogenaamde vliegtuig in pennsylvania, (geen beelden alleen een krater) pentagon alleen een gat. En twee torens die volgensen vele architecten nooit hadden kunnen instoren door inslagen van vliegtuigen..Met andere woorden er zijn nog vele vragen, dus misschien heeft u daarop eens antwoord?? Ik zag u 2 weken geleden bij pauw en witteman zitten, Maar u hemelt die presidenten op, Ik hoorde u over obama en zijn nieuwe wet op het gebied van zorg..Maar ik zeg u, Guantánamo Bay, Amerika dat gewoon Technische failliet is, waar je zogenaamd voor moet zorgen wanneer je dat de macht hebt, Ik kan nog vele beloftes schrijven, maar dat past allemaal niet meer, kunt op internet de beloftes van obama vinden, ik kan u zeggen dat het beleid onder obama slechter is dan zijn voorgangers.maar hoe kun je kritiche zijn op een vrolijke,vriendelijke, grappige donkere man. Maar uiteinedelijk betaalt het klootjesvolk de tol, menneer van rossum, met al u intelligentie, vertel nou eens daawerkelijk hoe het er aan toe gaat,wat nou daadwerkelijk achter de schermen gebeurt, wat nou daawerkelijk de agenda is van iedere politicus....Ik word er zo moe van dat we worden dom gehouden, dat sommige mensen denken dat het zin heeft om te stemmen, dat we eigelijk helemaal niet zo democratische zijn als we denken.... Zet eens de eerste stap, richting bewustwording, want volgens mijn bedoelen de maya`s dat met met 2012...een volgende stap in de evolutie van de mensheid, begin daar nou eens mee op T.V...

Martijn

arie van der vliet
op 20-01-2012 om 07:33

Beste van Rossum,
Al jaren geniet ik van uw lezingen, diverse optredens en het blad Maarten. Nu las ik vanmorgen 20 jan. in de Volkskrant en artikel van een zekere Koen Petersen, amerikanist, met een aantal nogal laatdunkende uitspraken over u. Hoe staat u daar zelf tegenover en wat is uw reactie?
Volgens mij zijn al uw uitspraken vol ironie en heeft deze man dat niet door.

J. van Kleef
op 16-01-2012 om 07:33

Beste Maarten,
een vraagje: wat vind je van het boek Het Slagveld van Bert Bukman? De totstandkoming van dit rechtse kabinet is vlg BB de schuld van Klink en Cohen; die hebben zitten slapen (?). Zou het inderdaad een inschattingsfout van hen beiden zijn? Of een rechtvaardiging achteraf van deze heer Bukman (waar ken ik die naam toch van?)

M.S. van der Klooster
op 14-01-2012 om 07:33

hoi Maarten,

mooie analyse. Helder geformuleerd en treffend.
Ik word daar gelukkiger van moet ik zeggen.
Als ik de krant lees dan heb ik de idee dat de wereld in vlammen staat. Positief nieuws is geen nieuws en helder blijven nadenken is een vak apart. En dat kan jij als geen ander.

10 jaar geleden was jij een van de weinigen die rustig bleef en helder en nuchter. De NOS dacht daar 10 jaar geleden anders over maar heftige emoties Maarten...... Je hebt volkomen gelijk gekregen.

Ach ja Bush......hij is gestuurd door zijn adviseurs. Bush is een sukkel wat dat betreft. De staatsschuld van de VS is nog nooit zo hoog geweest. Wat is de staatsschuld in de VS?
15 biljoen dollar ofzo? De VS is opgekocht door China zo langzamerhand......

Ik blijf je volgen Maarten! Alle succes,

Marc

bert abbing
op 10-01-2012 om 07:33

en wat moet ik hier in vredesnaam van denken ?? Het houd me bezig.

http://www.911missinglinks.com/

naam
op 02-01-2012 om 07:33

Beste Maarten,
Ik wil je benaderen met een voorstel maar vind van jou geen emailadres. Zou je deze mij misschien willen toesturen?

B. Ooijevaar
op 21-12-2011 om 07:33

Een woord van dank voor de vreugde die u mij geeft over zaken waar ik mij mateloos aan kan ergeren.

ab h. bouvy
op 20-12-2011 om 07:33

'Doet' Maarten het nog? Of heeft ie geen tijd meer met tijdschrift en toneelvoorstellingen!Zou jammer zijn want hoogopgeleid en weldenkend Nederland kan iemand met de status van 'guru' best gebruiken in deze verwarrende tijden waarin 'Henk en Ingrid steeds nadrukkelijke aanwezig lijken te zijn!

Stichting Kindermonument Amsterdam
op 09-12-2011 om 07:33

Geachte Heer van Rossem,

Hierbij vraag ik U een kort momentje van Uw tijd.
Al 25 jaar wordt er in de Gaaspstraat te Amsterdam herdacht , dat er van die plek 13.000 Joodse Nederlanders, waaronder veel kinderen, zijn weggevoerd. Deze herdenking vindt plaats op 3 november en veel allochtone kinderen doen er al jaren aan mee.
Vooraf is er een uitgebreide voorlichting mede aan de hand van Uw colleges op Home Academy.

Verdere info kunt U vinden op www.kindermonument.nl tabblad agenda en projecten.

Mijn vraag aan U is, of U in 2012 op 1 november gastspreker voor deze kinderen en het publiek wil ziin?
Helaas kunnen wij U geen hoog sprekershonorarium bieden.
Wel een vergoeding van kosten en een presentje.

Mag ik deze vraag aan U voorstellen?
Indien U er positief op antwoordt, zal ik U digitaal het project 2011 sturen.

Met vriendelijke groet,

Jan Roomer

Stichting Kindermonument
tel. 020 - 676 83 52
mail roome084@planet.nl

Herbert Rutgers
op 02-12-2011 om 07:33

Sinds ik Maarten ontmoet heb op het congres: 'Voor ik het vergeet', van de NVVE en we ongeveer dezelfde ervaring met onze moeders zaliger blijken te hebben, ben ik van die man gaan houden!
Ik weet het, hier is niets rationeels aan, maar is dat bij al dat voorgaande geleuter dan wel het geval? Alles wat Maarten zegt of schrijft, gaat er bij mij in als koek, ook al weet ik best dat hij 'de waarheid' soms een beetje 'helpt'. Hij heeft mij in ieder geval inzicht gegeven in financiele, politieke zaken die zonder zijn markante manier van brengen niet door mij begrepen waren.
En dan zijn analyse over populisme..... Geweldig toch?
Maarten, ik houd van je!

DOVANI BODEGRAVEN
op 11-10-2011 om 07:33

Het huidige kabinet is bezig met complotteren tegen alles en iedereen die hen onwelgevallig is...arm, gek, lelijk, andersdenkend...het moet allemaal weg en uitgeroeid!
Ik kan wel Krijsen van machteloosheid over zoveel stupiditeit...wie gaat ons redden? Wie neemt ons, verworpenen, bij de hand en leid ons weer terug naar het land van melk en honing?
Mijn onmacht manifesteert zich in het maken van kunst, in het 'buiten de lijntjes' tekenen en leven.NIEMAND berooft mij van mijn bieb abbonnement, ik kan nogal vervaarlijk uit de hoek komen als het moet!!!
We betalen allemaal een veel te hoge prijs en krijgen er niks dan rottigheid voor terug.Overal, ook in uw blad meneer Maarten, zie ik die rottige grijnskoppen van pvv'ers... hoe lang nog??? Ik mis goeie ouwe solidariteit in onze samenleving...en helaas, helaas doen de geruststellende woorden van ene Emiel Roemer daar ook niet veel aan.Ik wil geen oppositie meer, meneer maar REVOLUTIE en wel NU ! Heute.... Maintenant!

Luisterd er nog iemand naar me????

Frank Tempelman
op 27-09-2011 om 07:33

Het lijkt wel of heel internet in handen is gekomen van dan wel vuile taal uitslaande beroepsmopperaars dan wel lieden die achter elke boom een complot ontwaren.

Zoals ik al signaleerde onder een van de andere stukjes hier is het moeilijker een complotdenker van zijn geloof te brengen dan Andries Knevel tot moslim te bekeren.

Complottheorieën zijn én door het grote aantal mensen dat in het complot zou moeten zitten en die allemaal hun mond moeten houden, én door de pluriformiteit van de pers, én (en voornamelijk) door de totale onzinnigheid van het onderliggende complot meestal volslagen nonsens.

Als Bush een excuus zocht om Irak binnen te vallen had hij

(a) beter een actie op touw kunnen zetten die enigszins aan Irak gelieerd was, want hij moest zich nu wel heel erg in bochten wringen om een link tussen de sji'itische Al Qaidafundamentalisten en de whiskydrinkende papieren soenniet Saddam Hussein te legge. Iets waar hij slechts door een onoplettende pers en de stompzinnigheid van het grote publiek in slaagde;

(b) beter een bommetje onder het vrijheidsbeeld kunnen laten plaatsen: veel simpeler, minder doden, minder economische impact en nog symbolischer;

(c) gewoon iets kunnen verzinnen met kernwapenontwikkeling ofzo in Irak zónder dat hele gedoe met Al Qaida en een aanslag, en

(d) niet zo verbaasd gereageerd bij het nieuws van 9/11. Reagan was een acteur, maar Bush dicht ik geen enkele artistieke capaciteit toe.

Hetzlefde geldt voor de hardnekkige Pearl Harbourtheorie: Roosevelt zocht een manier om mee te kunnen doen aan de oorlog. Maar daarvoor was een aanval van de Japanners, keurig afgeslagen door de Amerikaanse luchtmacht, toch óók ruim voldoende geweest? Feit is dat er gewoon een Amerikaanse radarbaas zat te suffen, waardoor onze gele broeders hun tot mislukken gedoemde oorlog tegen de gehate Amerikanen met een deels gesláágde in plaats van een mislukte aanval konden starten. Niets meer en niets minder.

Als dan bovendien, in het geval van 9/11, wetenschappelijk onderzoek helder aantoont dat er geen enkele reden is te twijfelen aan de fysische gebeurtenissen rond de torens en het Pentagon: alles is keurig verklaarbaar, en als dan ook nog eens niemand mijn bovenstaande punten ontzenuwd heeft, behalve met het introduceren van nóg weer grotere complotten, zullen we dan afspreken dat de heren (want dat zijn het vooral) complotdenkers lekker op hun eigen forumpjes hun eigen onzin met elkaar delen?

Op http://www.skepsis.nl/wtc-complot.html wordt een aantal zaken netjes op een rijtje gezet. Het tijdschrift 'Popular Mechanics' heeft in een boek helder de hele complottheorie naar de vuilnisbak verwezen. Al roepen complotgelovers dan onmiddellijk dat dat is omdat een achterneef van Cheney op de postkamer van dat blad werkt. Ofzo. Bierkaai.

Rob de Boer
op 24-09-2011 om 07:33

Achteraf lijkt de hele heisa rondom die vermeende massavernietigingswapens nogal dom en hysterisch. Maar in de periode na de val van de Sovjetunie was er wel degelijk sprake van een enorme hoeveelheid en diversiteit aan ABC wapens die jarenlang bijna letterlijk voor het grijpen lagen. Dit geldt ook voor de vele duizenden wetenschappers die deze wapens maakten maar na de desintegratie van de USSR werkloos en straatarm waren. Lees bijvoorbeeld maar het boek van David E Hoffman "The dead hand" waarin de ontrafeling van de koude oorlog wordt beschreven. En er waren vele belangstellenden voor die spullen. Het lijkt erop dat vrijwel alles op zijn pootjes is terechtgekomen maar dat had makkelijk anders kunnen zijn, meer geluk dan wijsheid, en je kunt je afvragen of de proliferatie van deze wapens naar landen als Iran, Syrie, Lybie, Noord Korea, Burma en Irak toch niet een beetje steun heeft gehad van deze of gene achter het voormalige ijzeren gordijn. Daar houdt iedere geheime dienst natuurlijk zijn / haar mond over, maar in zo'n situatie is de reactie van CIA en dergelijke tussen 2001 en 2004 misschien iets begrijpelijker.

Pieter Smit
op 19-09-2011 om 07:33

De opkomst van de PVV is deels gebaseerd op het verkondigen van populistische nonsens waar Pim voor Puin mee begonnen is. Wanneer verschijnt "De puinhopen van Pim" eigenlijk? Waarom doeken we het CPB, dat rekent voor zowel rechts als links (of zit hier ook een complot achter en zijn die er ook alleen maar voor links) niet gewoon op? Kan rechts meteen nog een extra bezuiniging op haar conto schrijven, en graaien we voortaan zelf de onzin wel bij elkaar. Nieuwe bestuurders voor die manier van werken zijn er zat te vinden blijkbaar. Sommige mensen zullen het verschil echt niet merken en dan begrijpt de rest ten minste waar alle onzin vandaan komt. Geert heeft overigens helemaal gelijk, de oppositie is niet in staat om de islamisering tegen te gaan, misschien kunnen de Ghostbusters het. Ik was altijd voor volledige democratie maar pleit inmiddels liever voor het behalen van een diploma alvorens men over politiek mag meepraten, autorijden is immers ook gevaarlijk als je geen rijbewijs hebt. Ik voorspel al dat sommigen dan zullen beweren dat er een complot gaande is waardoor alleen bepaalde mensen een diploma krijgen. Nu hoop ik wel dat iedereen begrijpt dat bovenstaande ook gedeeltelijk onzin is, voor zover mijn hart luchten niet meetelt.

rode oktober
op 18-09-2011 om 07:33

De prijs die "we" moeten betalen voor 9/11 is hoog. Zo'n column als Maarten van Rossum hier schrijft lijkt onwelkom in veel kranten. "Wie niet voor ons is is tegen ons" bracht een soort "gelijkschakeling"in de media die we na de oorlog alleen op het hoogtepunt van opgezweepte communistenhaat zagen.

In ons land kan men de opkomst van de PVV niet los zien van 9/11. Wereldwijd werd "moslimhaat", islamfobie, als visie aanvaardbaar voor grote groepen.

Buffel
op 18-09-2011 om 07:33

Ik kan het niet helpen, maar snap niets van die inside-job theorieën. Dat het Bush cq goed uitkwam staat buiten kijf, maar om te veronderstellen dat 'ie ervan wist? Nog nooit de reactie gezien van Bush toen hij "het" hoorde? Als 'ie het had geweren was er waarschijnlijk een toneelstuk opgevoerd, maar deze reactie was er eentje van de dombo die hij is.
Inside-jobs bestaan, dat staat allang vast. Maar door blindheid gecreëerde theorieën net zo goed...
Face it er zijn nou eenmaal fundamentalisten die de macht, de wil en het geld hebben "ons" te willen schaden. En fundamentalisten aan de andere "onze" kant die daar gewetenloos, zonder nuance, en nietsontziend op reageren.

Helaas een tikkeltje off topic, maar dit moest ik echt even kwijt.

hans
op 18-09-2011 om 07:33

De hele Wereld zag hoe de Twin Towers werden geraakt met vliegtuigen door kapers nu 10 jaar later blijkt 9/11 de grootste leugen uit onze geschiedenis te zijn.zie bewijs http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=639958&r=1&tbl_archief



Pieter Smit
op 14-09-2011 om 07:33

Wat ik enigszins grappig vond bij KvdB is dat vdB 'scherp' meende te kunnen vaststellen dat MvR "er naast heeft gezeten bij de analyse over mogelijke gevolgen van 9/11 destijds"; maar wat heeft het niet doen van een idiote voorspelling, waarvan niemand ook maar - zelfs van clown Bush niet - had kunnen denken dat men zo krankzinnig te werk zou gaan als is gebeurd, te maken met 'ergens naast zitten'? Goedkoop scoren voor de inhoud van het interview misschien, maar inhoudelijk stelt de vraag of vermeende constatering niets voor. Integendeel, insinuerend vond ik het, en naast de kern van de zaak. KvdB hadden beter de aandacht meer kunnen laten uitgaan naar het waarom van het moment waarop het aan de andere kant van de oceaan zo faliekant mis is gegaan. Namelijk door opgeblazen spierballen en een tamelijk hoge testosteronspiegel, de beuk erin, na de aanslagen (Ja, vroeger dacht ik altijd dat aan dit soort zaken zeer complexe theorien aan ten grondslag lagen die simpele burgers niet konden begrijpen maar ik hoef denk ik niet uit te leggen waarom die mening in de loop der jaren veranderd is) Wat Amerika verder betreft, hebben de republikeinen, in een adem genoemd met die andere clown, nl Donald Trumph (waarvan me de spelling van zijn naam niet interesseert en waar ik, al was hij de laatste werkgever op aarde, nooit voor zou willen werken... ik geef hem geld toe als ik niet hoef te komen) de hele economie en het aanzien van hun eigen natie de modder in hebben gereden met hun domme oorlogszuchtige en haatzaaiende beleid, zich dood zouden moeten schamen, hebben ze nog praatjes ook, en proberen elke maatregel van Obama te ondermijnen om te kunnen roepen dat zijn beleid geen resultaat heeft gehad. Waar is het fatsoen van deze mensen? De bevolking zou zich moeten schamen dat ze uberhaupt nog naar die lieden luisteren, maar goed, een deel van hen weet niet beter en je kunt je trouwens afvragen of wij er zoveel beter voor staan. Hemel zij dank is onze macht niet zo groot, en kan het niet zo gek veel kwaad als er een gek meestuurt. Bedenk maar dat vele onschuldige ouders of kinderen in Irak en Afghanistan van door Amerika en bondgenoten vermoorde familie in plaats van Osama Bin Laden ook een reden hebben om het Westen te haten. Zo te zien loopt het nog redelijk af, velen willen gelukkig nog steeds democratie en een ipad, zoals blijkt, dat mag een godswonder heten, maar het niet bereikt met verstand en de reden voor extremisten om de volgende aanslag met een of ander atoomwapen te plegen is alleen maar groter geworden. Als je bedenkt hoe Bush en zijn kornuiten reageerden op de aanslag van 9/11 kun je ook bedenken hoe een ongeschoolde, analfabete knul, van door het westen vermoorde onschuldige ouders kan reageren uit haat. Zeker als hij verstoken is van toegang tot alle andere feiten die een rol spelen in de conflicten. Veel mensen in Afghanistan wisten niet eens wat er aan de hand was toen er oorlog in hun land uitbrak. Als we boos zijn, verplaatsen we ons niet in een ander. We willen direct resultaat, daarom duren pijnlijke conflicten zo lang.

Klaas Vaak
op 12-09-2011 om 07:33

Die banken konden zo'n rotzooi trappen omdat de VS, samen met het landje wat zich nog steeds Great Britain noemt, de voor zover mij bekend enige twee landen in de wereld zijn zonder centrale bank.
In alle overige landen houdt een bank die overheids eigendom is, toezicht, de VS en het kleine landje volgen de theorie dat markten zichzelf reguleren.
Dat doen ze ook, helaas op een dergelijke wijze dat gewone mensen daar veel ellende van ondervinden.
Hoe het precies met met alle VS bankiers zit weet ik niet, maar de voormalige eigenaars van Icesave vieren, volgens de verhalen, feest aan de Rivièra.
Goldfein, van Goldman Sachs, de bank die Griekenland hielp z'n cijfers zo te manipuleren dat dat land euro waardig werd, kreeg van de voorzitter van een senaats onderzoeks commissie te horen 'als ik je klant was zou ik je niet vertrouwen'.
Ik ga er van uit dat Goldfein nog geen persoonlijke financiële problemen heeft.

Klaas Vaak
op 12-09-2011 om 07:33

Ik hoorde de heer van Rossum in de herhaling van Knevel van gisteravond zich de betiteling Amerika deskundige laten welgevallen, maar geen Bush jr deskundige.
Ik ben geen historicus, en geen Amerika deskundige.
Maar nadat ik na drie jaar, de eerste berichten waren er al op 11 sept 2001 zelf, van VS luchtverkeersleiders, mezelf niet langer voor de gek kon houden, 11 sept was door de VS zelf uitgevoerd, kwam ik vooor het probleem hoe het mogelijk was dat de voorvechter van vrijheid en democratie, onze bevrijder van de Duitse bezetting, een schurkenstaat was geworden.
Dat leidde er toe dat ik me in geschiedenis ging verdiepen, vooral geschiedenis sinds 1800.
Dat weer leidde er toe dat ik ging begrijpen dat het VS imperialisme begon in 1830 met de Monroe verklaring.
Ook leidde dat er toe dat ik ging begrijpen dat de grootste genocide ooit was gepleegd tussen 1820 en 1870, in N Amerika, het aantal doden, Indianen, wordt geschat als liggend tussen 13 en 50 miljoen.
De vernietigde cultuur wordt uitstekend beschreven en uitgebeeld in Paul Kane, 'Wanderings of an artist among the Indians of America', 1859, 1996, New York.
Verder leidde dat tot het inzicht dat de geschiedenis van de VS een lange reeks van 11 septembers is, niet anders overigens dan de geschiedenis van het Britse imperium, het Hollandse werd gevestigd in een tijd dat smoezen voor kolonialisme nog niet nodig waren, de overige ook.
Shlomo Sand citeert in z'n boek van 2008 over de mythe van het joodse volk een historicus die zegt 'dat geschiedenisboeken meer zeggen over de periode waarin ze zijn geschreven dan over de periode waarover ze gaan'.
Op dit moment lees ik het boek van Meade over de Berlijn Bagdad spoorlijn uitgeven 1923, die spoorlijn, met de bijbehorende Duitse invloed in het Midden Oosten, was één van de belangrijkste oorzaken van de 1914 oorlog.
Citaten van een rede van Wilson uit 1917 laten zien hoe anti Duits toen reeds de VS was.
Dat boek, wat één lange kritiek op imperialisme is, niet alleen op Duits imperialisme, kon, lijkt me, alleen toen worden geschreven in de VS, omdat het VS volk toen door had dat het voor imperialistische doeleinden z'n zonen in de dood had gejaagd in Europa.
Pearl Harbour, 7 dec 1941, veranderde dat.
En zo veranderen 11 septembers dus wel degelijk de wereld.
Dat Pearl Harbour een 11 sept was wordt uitstekend uiteengezet door Charles A. Beard, President Roosevelt and the coming of the war 1941, A study in appearances and realities, New Haven, 1948.
Hij was in 1948 zo oude dat hem niet hetzelfde lot was beschoren als David Irving.
'Geschiedenis', zo schreef Schopenhauer, 'is de hoer van de politiek'.
Wie zich niet leent voor hoereren zal het weten.

ab h. bouvy
op 12-09-2011 om 07:33

Toch merkwaardig dat dhr. van Rossum totaal geen aandacht schenkt aan de 'complot' theorien die er rondom 9/11 bestaan.
Is dat nu typisch 'links', alles geloven wat de 'autoriteiten' te vertellen hebben! Ook de 'kwaliteits'kranten van het afgelopen weekend hadden niet de moed om maar iets te schrijven over de bedenkingen die velen hebben over de officiele lezing van 9/11!

Peter
op 12-09-2011 om 07:33

Tja. Die Maarten....,



Als een van de bekendste historici van Nederland en als vermaard Amerika deskundige heeft hij volgens mij nog steeds geen kennis genomen van de groeiende beweging Architects and Engineers for truth on 9/11.

Als hij zich werkelijk als historicus in de gebeurtenissen van die dag zou hebben verdiept, zou de betekenis van de gebeurtenis van 11 september in een ander daglicht komen te staan. Maarten, Ik weet dat je een druk bezet man bent, en wellicht lees je de reacties op je eigen blog niet eens. Maar kijk eens naar de volgende documentaire op google video. Geen complottheorieën of zo. Gewoon feiten die je anders naar de geschiedenis laten kijken.

Hartelijke groet!
http://video.google.com/videoplay?docid=-4617650616903609314#

Brit Vos
op 11-09-2011 om 07:33

Dat gezeur in de media over 9/11 ben ik al een week zat. In de VS treuren ze toch ook niet op 4 mei?!Laten wij ons eens druk maken dat er binnenkort ruim 340 europarlementariërs op 50 jarige leeftijd met pensioen mogen en maandelijks 8000 euro ontvangen!
Beste mr. van Rossum, laat u vooral horen!

Huibert Landheer
op 11-09-2011 om 07:33

Ik zie nu dat mijn eerste reactie de mist ingegaan is.Dat was op een of andere site Nujij.Hoe ik daar terecht gekomen was weet ik niet meer precies.Dat geldt ook voor deze column.Ik had eigenlijk binnen K&vdB willen reageren.

Wat er op Nujij is gebeurd is niet helemaal duidelijk.Men kan daar items en reacties wegstemmen en dat is misschien ook met mijn bijdrage gebeurd.In ieder geval lijkt het me onwaarschijnlijk dat Maarten kennis van genomen kan hebben.

Het ging over de vraag of de wereld veranderd was door 9-11.Natuurlijk verandert de wereld iedere dag,maar op 11-9 is er niets wezenlijk veranderd in de wereld.

Wel kwam het wat naief op me over dat Maarten er niet meteen op gerekend had dat de amerikanen wel weer eens de zoveelste oorlog zouden kunnen ontketenen.Natuurlijk hoopte ik niet alleen zoals Kok toen opmerkte,dat de amerikanen waardig zouden reageren,maar zelfs dat ze misschien eindelijk eens tot inkeer zouden komen,wat de wereld echt zo kunnen veranderen.

Maar in alle euforie die ik ervoer was,overheerste toch wel het realisties besef,dat ons waarschijnlijk een nieuwe een nieuwe aflevering van amerikaanse wild west politics te wachten zou staan en dat niet alleen,ik hield eigenlijk meteen al serieus rekening met de mogelijkheid dat ik weleens afgevoerd zou kunnen worden naar de VS.

Een jaar of drie later heb ik dat dubieuze genoegen inderdaad mogen smaken,maar ze hadden er iets anders opgevonden om me nader aan de tand te voelen over mijn maatschappelijke opvattingen.

Op basis van een vals en verdraaid dossier,wat in ieder geval schaamteloos duidelijk maakte dat als het erop aankomt men zich hier van hetzelde laffe verklikkerspraktijken bedient als in de voormalige DDR,werd ik met behulp van een malafide advocaat en een corrupte rechter als staatsvijand nummer 1 afgevoerd naar een gesloten psychiatriese inrichting.

Zo gaat dat in dit vrije land.En vanavond was toevallig het voormalig hoofd van de AIVD in het nieuws om te bepleiten of het niet beter zou zijn een aantal beperkingen die de afgelopen 10 jaar zijn gesteld aan de burgerlijke vrijheden terug te draaien,maar het is te verwachten dat dit alleen maar van kwaad tot erger gaat en dat de rechtsstaat van de jaren 70 verder verloedert naarmate de sociale en economiese crisis zich verder verdiept.

Een vraag die daarbij voor mij voorop staat is dan in hoeverre men het vanuit het centrum van de macht bewust zover heeft laten komen met die aanslagen met de vooropgezette bedoeling de controle op de samenleving te kunnen vergroten vanwege het onvermogen en de onwil om de economiese crisis die zich al tientallen jaren aftekent
anders aan te pakken dan door terug te vallen op een primitieve conceptie van de ideologie van de vrije markt die ons als een mammon boven het hoofd gegroeid is.

Zoiets had ik geschreven en dat leek me voor de EO wel een aardige afsluiting.Dan vraag ik me nog weleens af of Maarten zich liever niet waagt aan dergelijke speculaties of dat hij liever niet het achterste van zijn tong laat zien.

Ik heb intussen gezien dat die lezing in Maastricht is en daar ga ik ook niet helemaal naar toe.Het is toch nog een mooie dag geworden.Onder het zwemmen zag in ineens de maan
boven de bomen uitkomen en toen ik het paadje afliep waar ik me bij het botenhuis na het douchen vaak afdroog,stond de maan daar recht voor.

Het was zulk lekker weer dat ik nog even naar het terras liep
om daar wat noten en wat fruit te eten,dat ik bij me had.l
In het zuiden begon het te weerlichten.Het ging zachtjes regenen en ik ging naar binnen,waar ik midden in de natuur de bui over me heen liet gaan.Zo werd het toch nog een bijzondere dag,zonder dat de natuur diepere geheimen aan me kenbaar maakte.

Ajdin
op 10-09-2011 om 07:33

Ben volkomen eens met Maarten!!

Huibert Landheer
op 10-09-2011 om 07:33

Beste Maarten,

Ik keek net nog eens even op K&vdB,maar kon mijn reactie niet meer terugvindenIk kijk vaak even of er nog iemand op ingehaakt heef.Nu kwam ik wel uit op de reacties op het programma in zijn geheel en daar figureert iemand als hulpdienst.Dat is wel een heel flauw gedoe.

Toen ik in het begin van de middag het Wilhelminapark inreed
dacht ik je even te horen."Blij"zei hij,maar ik kan het me ook verbeeld hebben.

Dat heb ik nog weleens,maar ik maak me er weinig zorgen over.Natuurlijk zou het de uitkomst van een intrapsychies proces kunnen zijn,maar woon je misschien ten westen van het park?

Dat zou ik nog wel eens op kunnen zoeken en dat heb ik bovendien al wel eens eerder gedaan ook.Iemand vroeg me eens:"Wat doen we eraan?" en dan moet ik het antwoord ook schuldig blijven.

In het Wilhelminapark zag ik dat de kastanjes bij het standbeeld van Wilhelmina ook al beginnen te vallen.Ik keek thuis nog eens naar mijn boompje.

Vorig jaar hat ik voor het eerst drie kaarsen,maar geen kastanjes.Dit jaar zijn er van 5 kaarsen twee kastanjes overgebleven,die daar als twee ballen naast elkaar hangen.

Een paar dagen geleden dacht ik nog hoe het zou zijn als die kastanjes uitgerekend op 11 september zouden vallen?
Daar zag het toen nog helemaal niet naar uit,maar toen ik thuis nog eens opkeek naar mijn boompje,zag ik hoe de kastanjes gelig verkleurd waren en zich begonnen te openen.

Dus het zou inderdaad vandaag of morgen zomaar kunnen gebeuren,althans een dezer dagen en wat zou dat te betekenen kunnen hebben?

Misschien dat ik die column nog eens wat beter lees.Ik ga maar weer eens zwemmen.Ik had eigenlijk gehoopt nog even naar zee te kunnen,maar volgens de buienradar ging het onweren in Bergen tussen 5 en 10.

Dus rijd ik maar weer naar de polder,want ik zoek het einde nog niet.Wat mij betreft hoop ik dat het gewoon vanzelf komt,zoals tante Pietje zei:"Het moet vanzelf komen."

Misschien vannacht al.Gewoon in mijn eigen huis in mijn eigen bed in mijn slaap.Ik kan er verder ook niets aan veranderen.Je zou best wel wat somberder mogen zijn over de reëele tendenties in de samenleving.

Nog eens kijken wat die lezing op maandag te bieden heeft,maar ik ga er sowieso niet voor betalen.

klaasvaak
op 07-09-2011 om 07:33

Ik weet niet of Van Rossum het zo bedoeld heeft, misschien moet ook hij om z'n broodje denken, maar de geschiedenis van de VS is een reeks van 11 septembers.
De eerste was de slavernij, de smoes om de zuidelijke provincies te onderwerpen.
De tweede was in 1898 in de haven van Havana, een explosie aan boord van een VS oorlogsschip, de smoes voor de oorlog tegen Spanje, de verovering van de Filippijnen en Cuba.
De derde was het Zimmermann telegram en de Lusitania, smoezen voor de oorlog in Europa in 1917.
Dan krijgen we Pearl Harbour, dec 1941.
Dan laat even m'n geheugen me in de steek wat we eerst krijgen.
Maar het imaginaire Ton Kin golf incident was de smoes voor de Vietnam oorlog.
Het 1967 Liberty ongeluk mislukte, dus geen atoombommen op Cairo.
In 1980 brengt de VS Saddam aan de macht om het opstandige Iran weer te ondewerpen.
Dat lukt Saddam niet, en dan wordt de Koeweit val opgezet, 'het grensconflict tussen Koeweit en Irak interesseert de VS niet' aldus VS ambassadeur April Glaspy.
De eerste golf oorlog.
Uiteindelijk dient 11 sept ook om Irak te bezetten.

voornaam achteraam
op 06-09-2011 om 07:33

Witregels, nieuwe alinea's verhogen de leesbaarheud.

klaasvaak
op 06-09-2011 om 07:33

Gelooft U nu echt in de Bush versie van 11 sept of moet U ook om Uw broodje denken ?
Hebt U wel een geprobeerd met een petroleumvuur ijzer te smelten, zag U de primus van Uw ouders bij het kamperen in elkaar zakken ?
Er is natuurlijk veel meer wat niet klopt aan het Bush verhaal, maar het ijzer smelten lijkt me toch het duidelijkst.
De beste verklaring totnogtoe is thermiet, speciaal ontworpen om gewapend beton te verpulveren.
De amateurs die 11 sept op touw zetten gebruikten gewoon veel te veel.
En ze lieten de explosies op de verschillende verdiepingen te snel na elkaar afgaan, ze hadden Newton ook al niet begrepen.
PNAC 1993 van het AEI nooit gelezen, het vroeg expliciet om 'a new Pearl Harbour'.
Weet U ook niet dat Roosevelt zeer bewust Pearl Harbour prococeerde, en dat Sherwood zelfs schreef dat Wilhelmina tegen haar zin naar Londen werd gebracht op een engels schip.
Of zonder dat in Londen zijn Nederlands Indië ook vanaf sept 1941 die olieboycot had gevolgd is zeer de vraag.
Robert E. Sherwood, Roosevelt und Hopkins, 1950, Hamburg (Roosevelt and Hopkins, New York, 1948)

Anja Slenders
op 06-09-2011 om 07:33

Geachte heer Van Rossum,
in de Libelle van week 34 las ik een gedeelte van het artikel dat u had geschreven. Ik was overdonderd. Hier staat een man die alles wil doen voor de wereld maar zich zelf schijnt te vergeten. Hartklachten etc. Op de foto die erbij staat zie ik een niet al te blije man. Een man die verdriet heeft. Het werk dat u met uw lessen in geld doet, doe ik in de lessen van liefde. Het hart en het lichaam geheel genezen. Ik begrijp dat u liever geen lessen hoort, maar deze les kent u nog niet. Maar ik wel. Indien u wilt kunt u contact opnemen met mij. Ik heb mogen leren om de oosterse geneeskunde (liefde harmonie) te combineren met de westerse geneeskunde (geldgewin/verzekeringen die knijpen). Ik denk dat ik iets voor u zou kunnen betekenen. Mensen zoals u hebben wij hard nodig. Als u wilt neem dan aub contact met mij op. Dat kan via mail. Niet mijn meest favoriete communicatiemiddel. Geldzaken en hartzaken moeten nu eenmaal eerlijk en open worden uitgesproken. In afwachting..... Groetend vanuit mijn hart, Anja Slenders

Greetje Zoutendijk
op 06-09-2011 om 07:33

Wat een geweldige column. Ik ben het volkomen eens met Maarten van Rossum. Wat een rot wereld en wat een leiders! Over die bankdirecteuren maar niet te spreken.Te walgelijk voor woorden! De rijken worden rijker en rijker en de armen, armer en armer. Het is om te janken.

Marijke
op 06-09-2011 om 07:33

En zo is het!

Reageren

Inloggen


Registreren
Wachtwoord vergeten
Wachwoord vergeten




Inloggen
Maarten van Rossem
Woonplaats: Utrecht
Beroep: historicus
Blogs: 28
Ik stel uw reactie op prijs, maar alleen onder vermelding van uw VOOR- EN ACHTERNAAM.  Reacties onder pseudoniem of voornaam worden verwijderd.
Laatste reacties
Maarten van Rossem
9/11 tien jaar later
En zo is het! door Marijke
Maarten van Rossem
Waarom politici weifelen om de crisis te beteugelen
Kennelijk bevalt de democratie u niet als die niet in uw... door Koos bakker
Maarten van Rossem
Gebroken belofte
'Waarom moet het kabinet alle bezuinigingen direct in de... door Michiel van der Werff
Maarten van Rossem
Osama bin Laden, symbool van wat eens was
Over Amerikaanse incompetentie gesproken: Hele... door Richard van Caem
Maarten van Rossem
De wezelachtige collaboratie van VVD en CDA
Prima stuk, ben ik het mee eens. Maar wat onbesproken... door Alex Mulder
Archief
2011 (13)
2010 (15)
t/m van 1
Klik hier voor het Thuiswinkelcertificaat