Maarten!

Maarten: ‘Bezuinigen op verzorgingsstaat niet populair.’

Met deze knop kunt u artikelen toevoegen aan een leeslijst op uw persoonlijke pagina. Klik hier om in te loggen.

Kamer akkoord met verhoging eigen risicoMT nr. 0/0000

22 juni 2012 – Bezuinigen is geen gemakkelijke opgave. Vooral niet als de sociale zekerheid in het geding is. De Tweede Kamer heeft het debat over het verhogen van de eigen risico in de zorgverzekering deze week afgerond. In het begrotingsakkoord van 26 april 2012 van de VVD, CDA, D66, Groen Links en de Christenunie is afgesproken in 2013 het eigen risico te verhogen van 220 naar 350 euro. Het merendeel van de Kamer is akkoord gegaan met deze maatregel.

Filibusteren
De verhoging van het eigen risico is een heikel punt voor de PVV en de SP. Na een tien uur durende sessie werd het debat afgelopen maandag eerder dan verwacht afgerond; de negen uur die de SP nodig dacht te hebben konden ze niet volmaken. De PVV had ook minder tijd nodig. De SP en de PVV wilden met deze lange spreektijd het debat filibusteren, oftewel de besluitvorming vertragen. Het voorstel zou op deze manier vanwege het zomerreces te laat bij de Eerste Kamer komen om in behandeling te worden genomen. De vertragingstactiek miste zijn doel, de meeste parlementsleden keurde de verhoging naar aanleiding van het rapport goed. De invoering van de verhoging van een verplicht eigen risico in de zorg levert een besparing van 800 miljoen euro op.

SP-Kamerlid Renske Leijten sprak voor het debat haar bezorgdheid uit over deze verhoging: ‘Je wordt dus gestraft als je ziek bent.’ Naast Leijten kregen ook haar fractiegenoten van de SP spreektijd. Dit vulden ze in met het voorlezen van reacties van mensen op de verhoging van het eigen risico. Veel gehoorde kreten waren ‘te bizar voor woorden’, ‘de zieken en zwakkeren worden gepakt’, ‘belachelijk’, ‘onverstandig’ en ‘dramatisch voor degenen die niks te besteden hebben’. De SP-fractie wilde op alle reacties een antwoord van minister Schippers.

Afgelopen woensdag gaf minister Schippers antwoord op de eerste 250 voorgelezen reacties. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport haalde de nodige misverstanden uit de lucht. In het rapport  aangeboden door de minister aan de Tweede Kamer valt te lezen dat een bezoek aan de huisarts in de toekomst niet onder het eigen risico valt. De bezorgdheid van de SP en PVV dat de zwakkeren in de samenleving moeten opdraaien voor de kosten van de crisis nam de minister ook weg: ‘De groep die het verplicht eigen risico al vroeg in het jaar vol maakt en een laag inkomen heeft, wordt in de loop van het jaar via de zorgtoeslag volledig gecompenseerd voor het verplicht eigen risico.’

Kom niet aan de verzorgingsstaat!
De verzorgingsstaat is populair onder de burgers. Het tornen hieraan kan rekenen op weinig enthousiasme onder de bevolking. Maarten: ‘Bezuinigingen op de verzorgingsstaat kunnen nergens op enig enthousiasme rekenen.’ De enige uitzondering op de regel zijn volgens Maarten ‘neoliberale ideologen die de verzorgingsstaat tot het absolute minimum willen reduceren.’ De kern van het neoliberalisme is de vijandigheid ten opzichte van de overheid. Overheidsinterventie is een verboden woord in die kringen. Het verstoort de heilige graal van het neoliberalisme, namelijk de marktwerking. ‘Het demissionaire kabinet-Rutte is verslaafd aan neoliberale retoriek over een kleine, slagvaardige overheid en noodzakelijke bezuinigingen op de sociale zekerheid,’ aldus van Rossem.

In de Maarten! 3 van 2010 kwam Maarten met andere opties waarop bezuinigt kan worden. De afschaffing van de hypotheekrenteaftrek is volgens de meeste economen ‘een heilzame maatregel’. Van Rossem: ‘Dit is onbespreekbaar omdat de achterban van de VVD en CDA daar niet op zit te wachten.’ Een andere mogelijkheid is ‘het afbestellen van het absurde JSF-speelgoed’. Een laatste strohalm zou een verhoging van de belasting voor mensen die dat kunnen betalen. ‘Dat is vloeken in de neoliberale kerk. Belastingen kunnen in de ogen van de neoliberalen alleen maar worden verlaagd’, aldus van Rossem.

Meer Weten?
In Maarten! nummer 1 van januari/februari 2012 beschrijft Bart de Koning aan de hand van wetenschappelijk bewijs dat de verzorgingsstaat wel degelijk werkt. Het kabinet moet drastisch gaan bezuinigen en vooral voor rechtse kabinetten is de verzorgingstraat het makkelijkste slachtoffer. In het artikel van Frank Kools uit hetzelfde nummer stelt hij dat alle grote partijen, van socialist tot confessioneel en liberaal, na de oorlog mee aan het riante stelsel van sociale regelingen hebben geholpen. De ommekeer kwam toen de kabinetten-Lubbers I en II in de volksgezondheid en welzijn gingen snijden.

In de Maarten! nummer 3 van 2010 met als thema ‘Eerlijk bezuinigen. Hoe doe je dat?’ uit oktober/november 2010 schrijft Maarten ook al over ‘de houdgreep van de neoliberale dogma’s’. In hetzelfde nummer gaat Bart de Koning verder in op het thema. In het artikel Bezuinig op rechtse hobby's beschrijft hij vijf zaken waar zeker wél en vijf zaken waar zeker níét op kan worden gekort.

De artikelen zijn geheel te lezen via onderstaande links.

De Verzorgingsstaat Werkt

Het Pamperen Kwam Ook Van Rechts

Bezuinig Op Rechtse Hobby's

De Overheid Moet Weer Voor Ons ZorgenInloggen


Inloggen
Registreren
Wachtwoord vergeten
Wachwoord vergeten
Inloggen