Algemeen

Ingenieurs van de Biesbosch

De veenbodem in het westen van ons land daalt door inklinking. In de Biesbosch tonen bevers de oplossing: door de bouw van dammen maken ze nieuw moeras. Uit Maarten!...

Hoe Nederland neoliberaal is geworden

De beleidselite is sinds de jaren zeventig in de ban van het neoliberalisme. Maar slechts weinig mensen weten dat de traditie ouder is: neoliberalen hadden invloed op de wederopbouw...

Maarten over de ruïnes van Rutte

Niemand was zo lang premier als Mark Rutte. Maar is Nederland daar beter van geworden? Zijn huidige kabinet zit met problemen die zijn vorige drie kabinetten hebben veroorzaakt. Veel...

Was Jezus een mythe?

Zelfs niet-christenen nemen aan dat Jezus werkelijk op aarde heeft rondgelopen. Maar de Bijbel bevat geen biografische informatie over hem. Daarom rijst de vraag of hij wel echt heeft bestaan. De discussie daarover laait...

Geen hard power zonder hard money

De Russische agressie noopt de EU tot ongekende uitgaven aan defensie, wapensteun en groene energie. Waar haalt Brussel het geld vandaan? En zal Europa nu een supermacht worden met...

Olie in de bodem: vloek of zegen?

De ontdekking van enorme olievoorraden voor de kust zijn voor Suriname een geschenk uit de hemel – mits het land de juiste stappen neemt. In Noorwegen leidde een dergelijke...

Als dienstplichtige leerde je niets

Vier maanden lang volgde ik de basisopleiding tot tankcommandant. Die bleek vooral te bestaan uit wachten. En uit vele nutteloze bezigheden. Toen ik daartegen protesteerde, afficheerde ik mij als...

Nederland Rivierenland: Hoe Amsterdam zeehaven bleef

Twee volle dagen hadden zeeschepen in de negentiende eeuw nodig om door het Noord-Hollands Kanaal naar Amsterdam te varen. Maar zonder die ingewikkelde route zou er niets zijn overgebleven...

‘Er is geld zat, maar het wordt oneerlijk verdeeld’

De arbeidsomstandigheden zijn niet best in Nederland. Bedrijven investeren vooral in een goedkoop verdienmodel en niet in mensen. Flexwerk haalt veel zekerheden onderuit. De vakbonden hebben zich niet genoeg...

Welkom bij Maarten!

Maarten van Rossem is 's lands bekendste historicus en Amerikadeskundige. Hij is een veelgevraagd commentator op radio en tv en heeft een eigen blad: Maarten!. Verwacht diepgravende interviews, scherpe analyses en verrassende opinies.

Maak nu gratis kennis met onze journalistiek. In dit dossier hebben wij de mooiste verhalen uit ruim tien jaar Maarten! gebundeld. Lees bijvoorbeeld waarom Baudet gelijk heeft als hij zegt Fortuyns erfgenaam te zijn, wat Maarten van het Nederlandse onderwijs vindt en hoe Amerika het IS-monster gecreëerd heeft.

Wilt u de beste verhalen uit Maarten! in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan voor onze gratis nieuwsbrief.